Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2008/2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2008/2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2008/2009

2 Internasjonalt kontor – Ansvarlig for studentutveksling Master + Bachelor – Ansvarlig for CEMS programmet  Astrid Foldal  Norunn Økland  Nina Hagen  Nina Gry Stein

3 Dagens program – Søkning og uttak til studentutveksling – Rollen som utvekslingsstudent – Kontakt med NHH – Praktiske forhold – Godkjenning av kurs og eksamener – Stipend/lån – Studentrapport – Videre prosedyre

4 Søkning og uttak til studentutveksling Mottatt 245 søknader Nominert 218 studenter Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? – eksamensplan – motivasjon – realistisk beslutning

5 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent  Faglig  Språklig  Sosial  Kulturell  Ambassadør for NHH

6 Kontakt med Internasjonalt kontor – Fylle ut og returnere kontrakt om utvekslingsopphold innen 28. mars – Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart som mulig! – Du må betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute! – Internasjonalt kontor sender relevant informasjon til deg via e- post

7 Kontakt med NHH – Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, tildeling av veileder osv. – Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: – http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=244 http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=244

8 Praktiske forhold før avreise – Følg instrukser fra lærestedet – Fylle ut søknadsskjema (online reg. etc.) – Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev etc) – Kursregistrering – Innkvartering – Språkkurs etc – Forsikring/folketrygd – EU/EØS land: Europeisk Helsetrygskort (www.nav.no)www.nav.no – Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen – Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: www.ansa.no og www.sivilokonomene.nowww.ansa.nowww.sivilokonomene.no – Visum/oppholdstillatelse – Vaksiner (www.reisemedisin.no)www.reisemedisin.no

9 Praktiske forhold ved NHH -Academic reference – Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk – Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: – http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=244http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=244 – Studentregistrering  Betale semesteravgift på NHH  Oppmelding til UTV401-UTV404 (master, CEMS)  Søknad om tildeling av veileder

10 Forhåndsgodkjenning av kurs – Støtteprofil, tilvarende 30 studiepoeng (ECTS credits) – Nivå; fordypningsnivå, master – Omfang; credits/studiepoeng, fulltidsstudier/valid term – Innhold; skal være innenfor NHHs fagkrets – Språkkurs godkjennes ikke – Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor – Kursgodkjenning avklares før studieopphold påbegynnes eller like etter oppstart

11 Godkjenning av kurs/eksamen Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Master ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=540http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=540 – Godkjenning av kurs  Nina.Hagen@nhh.no (Asia, Øst-Europa, tyskspråklig- og franskspråklig Europa)  Astrid.Foldal@nhh.no (Oceania, Afrika, Amerika, Spania, Portugal, Nederland, Italia, UK)  Nina.Stein@nhh.no (Norden + CEMS) Eller bruk int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no

12 Endelig godkjenning av kurs – Forhåndsgodkjenning må være avklart – Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen – Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs (så snart vi har mottatt studentrapport fra oppholdet), og melder fra til studieadministrasjonen om dette – Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

13 Stipend – Det finnes stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: – Nordplus – Erasmus – Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) – Det er viktig å merke seg at Erasmusstipendet kan du kun få en gang

14 Stipend og Lån (Lånekassen) Lånekassen  Gir lån til utenlandsopphold, men andre regler enn for studier hjemme – Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra Lånekassen som andre utenlandsstudenter – Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få dekket av Lånekassen – Språkstipend  Krav om full semesterbelastning (30 studiepoeng)  Krav om å dokumentere eksakt tid (fra – til) man er ute – får støtte for de månedene man er ute etter utenlandssatser  Bekreftelse legges ved den vanlige søknaden til Lånekassen (viktig!)

15 Stipend og Lån (Lånekassen) basisstøtte (8 290 NOK i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 52 060 NOK per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 26 620 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 52 060 NOK per semester språkstipend (15 270 NOK). Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker, minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell sem.start ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet)

16 Studentrapport etter utvekslingsoppholdet – Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no – Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet – Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. – Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktulle semesteret

17 Videre prosedyre – Kontrakt til Internasjonalt kontor (innen 28. mars)  Betinget uttak  Kontonummer og skattekommune  Adresse til bedrifter o.l. – Nærmere informasjon – Internasjonalt kontor – Utvekslingsstudenter – Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet

18 Spørsmål?

19 LYKKE TIL MED UTVEKSLINGSOPPHOLDET!


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2008/2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google