Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av sykemeldte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av sykemeldte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av sykemeldte
Ann-Rose Dahl Halden kommunale voksenopplæring (HKVO) Hvem er jeg ?

2 Ledelse Forutsetter styring Styring innbefatter ledelse Forebygge ?
Slukke branner ?

3 ” Ett skritt videre – for alle ”

4 Hva er viktig for meg ? Hvordan må jeg tre fram for mine medarbeidere ? Hvilken effekt har jeg på mine medarbeidere ? Hva ønsker jeg ? Hvilke krav må jeg oppfylle ?

5 Menneskesyn ? Forståelse og respekt for den enkeltes særpreg
Individet hele tiden er under utvikling og kan forandres Individets utvikling ikke er bundet til sosial arv eller sosial skjebne Konsekvensforståelse er et viktig ledd i utviklingen

6 For å oppnå selvrespekt og for å få respekt må man vise respekt
Sosial læring skal sidestilles med annen faglig læring Individet har eierskap til egne handlinger og må selv ta ansvar for sine handlinger Ingen er verken gode eller onde fra fødselen

7 Individet er målrettet og ikke årsaksbestemt
Mål skapes primært gjennom handling og konsekvens Personligheten utvikles gjennom subjektive prosesser Det sosiale fellesskapet er det som gjør individet til en person

8 Det enkelte individ har en fri vilje og dermed også et ansvar

9 ” Viljen til å ville gir evnen til å
kunne ”

10 KAPITALFORVALTNING Mennesker den viktigste kapital
Må handteres slik at det gir avkastning Medarbeidernes innsats avgjørende for resultatet Ansvaret ligger hos leder

11 Hvordan forvalter jeg menneskelig kapital for å få avkastning og gode resultater ?

12 Selvinnsikt Relasjonskompetanse Autoritet Tillit Aksept

13 Mitt verdigrunnlag Selvbestemmelse Selvhjulpenhet Ansvarlighet
Troverdighet Respekt Samarbeidsvilje Mottakelighet

14 Hva med praksis ? Tydelig ledelse Synlig ledelse Omsorg Entusiasme
Faglighet Humor Eksempler på vellykkede oppfølginger


Laste ned ppt "Oppfølging av sykemeldte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google