Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobilt medieinnhold Q4-2013 © TNS Forbruker & Media Q4-2013 Mobilt medieinnhold Q4-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobilt medieinnhold Q4-2013 © TNS Forbruker & Media Q4-2013 Mobilt medieinnhold Q4-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Mobilt medieinnhold Q4-2013

2 © TNS Forbruker & Media Q Contents 2 1 Sammendrag 3 2 Metode 5 3 Utvikling - mobilt medieinnhold 8 4 Bruk av mobile innholdsleverandører 10 5 Hvem bruker mobilt medieinnhold? 15 6 Mobiltrafikk 19 7 Feilmarginer og publisering 21

3 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Sammendrag

4 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Sammendrag Forbruker & Media (12 år +) viser at i det i Q var omtrent personer eller 59% av befolkningen som brukte minst en mobil innholdsleverandør i løpet av en uke. 51% eller personer brukte minst en mobil innholds-leverandør daglig (se side 9-14). Den ukentlige bruken har økt med tre prosentpoeng målt mot forrige kvartal, og den daglige har økt med to prosentpoeng. VG Mobil har flest daglige brukere, NRK Mobil (inkl. YR mobil) har og Dagbladet Mobil har daglige brukere (se side 13). NRK Mobil har ukentlige brukere, VG Mobil har og Dagbladet Mobil ukentlige brukere (se side 11). 61% menn og 57% kvinner bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig. De mest aktive brukerne av mobilt medieinnhold finner vi i aldersgruppen under 40 år. 87% i aldersgruppen år bruker mobilt medieinnhold ukentlig, 84% i aldersgruppen år og 59% i aldersgruppen år bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig (se side 16). Forbruker & Media måler både ”normalt Internett” – altså vanlig nettbruk på nettsider via mobil og mobilportaler. TNS Mobile måler kun mobilportaler. TNS Mobile og Forbruker & Media er to vidt forskjellige måleenheter som vil gi ulike størrelser og utviklingstrekk. For mer info om TNS Mobile se og Se også neste avsnitt.http://www.tns-gallup.no/?did=

5 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Metode

6 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Måling av mobilt medieinnhold i F&M I februar 2005 startet TNS Gallup opp målingene for mobilt medieinnhold i Forbruker & Media (F&M). Totalt er personer 12 år eller eldre blitt intervjuet per telefon i Q (uke 40-50). Dataene er samlet inn i F&M med rundt intervju (CATI) i året. F&M er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, Internett, tekst-TV, magasiner, fagblader og direkte reklame. F&M gir mulighet for å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonse- konsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer. 1% av befolkningen svarer til personer 12 år eller eldre. TNS Mobile og spørreundersøkelsen Forbruker & Media måler ikke det samme. Forbruker & Media måler både ”normalt internett”, altså vanlig nettbruk på nettsider via mobil, og mobilportaler. Dataene samles inn via telefonintervju. TNS Mobile måler kun mobilportaler, og er en teknisk måling. Topplisten for mobile nettsider finner dere her: En oversikt over mobiltrafikk på ulike plattformer og operativsystem finner dere her:

7 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q TNS Mobile og F&M TNS Mobile og Forbruker & Media er to vidt forskjellige måleenheter som vil gi ulike størrelser og utviklingstrekk. F&M gir et rimelig godt estimat på hvor mange personer som besøker et nettsted via en mobiltelefon. I F&M spør vi for eksempel om brukeren har besøkt VG via en mobiltelefon. TNS Mobile-målingene er basert på en løsning fra Mobiletech og TNS Gallup. Mobiletech står bak teknologien som samler inn rådata, mens TNS Gallup kvalitetssikrer, analyserer og rapporterer dataene. Dataene som samles inn hentes både fra terminalen, nettverket og mobiloperatørens systemer. Teknologien måler innhold som brukeren faktisk har sett, og gjør at målingene nå blir svært pålitelige uavhengig av operatør, tilkobling og type terminal hos sluttbruker og teknologisk plattform og infrastruktur på brukerstedet. TNS Gallup publiserer ukentlige trafikkdata for de nettstedene som omfattes av undersøkelsen. TNS Gallup har inngått en avtale med Mediebedriftene om å tilby målinger av internettportaler for mobile enheter. Offisielle trafikktall fra TNS Mobile ble første gang offentliggjort desember Forbruker & Media måler både ”normalt internett” – altså vanlig nettbruk på nettsider via mobil og mobilportaler. TNS Mobile måler kun mobilportaler. Eksempel: TNS Mobile måler BARE mobilportalen til Dagbladet, mens Forbruker & Media måler om brukeren har benyttet mobiltelefonen sin til å gå inn på Dagbladet.no. For NRK betyr det at alle som går inn på nrk.no via mobilen, kommer til Dagbladet.no og vg.no videresender automatisk alle som prøver å åpne vg.no/ Dagbladet.no til mobilportalen sin. Dette betyr at F&M som oftest vil gi høyere tall enn TNS Mobile, men tallene er altså ikke sammenlignbare.www.nrk.no

8 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Utvikling - mobilt medieinnhold

9 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Bruk av mobilt medieinnhold

10 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Bruk av mobile innholdsleverandører

11 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Riks- og regiondekkende medier personer eller 59 % bruker minst én mobil innholdsleverandør i løpet av en uke. NRK Mobil* har ukentlige brukere, VG Mobil , Dagbladet Mobil , Gule Sider Mobil , Aftenposten Mobil , Finn Mobil , TV 2 Mobil , E24 Mobil , Bergens Tidende Mobil , Adressa Mobil , Stavanger Aftenblad Mobil , Bergensavisen Mobil , FVN(Fædrelandsvennen) Mobil Samlet er det personer som bruker andre innholdsleverandører enn de som det er redegjort for i denne målingen. 11 * inkl. YR Mobil

12 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale, lokale og nisjemedier Romerikes Blad Mobil , Drammens Tidende Mobil , Fredrikstad Blad Mobil , Haugesunds Avis Mobil , Budstikka Mobil , Trønder-Avisa Mobil , Varden Mobil , Agderposten Mobil , Nationen Mobil , Rogalands Avis , Tønsberg Blad Mobil , Østlendingen Mobil , dittOslo Mobil , Moss Avis Mobil , Laagendalsposten Mobil 9.000, Sandefjords Blad Mobil 9.000, Østlandets Blad Mobil NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (3Q og 4Q-2013)

13 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Riks- og regiondekkende medier personer eller 51 % bruker minst én mobil innholdsleverandør i løpet av en dag. VG Mobil har daglige brukere, NRK Mobil* har , Dagbladet Mobil , Aftenposten Mobil , Finn Mobil , TV 2 Mobil , Gule Sider Mobil , E24 Mobil , Bergens Tidende Mobil , Adressa Mobil , Bergensavisen Mobil , Stavanger Aftenblad Mobil , FVN(Fædrelandsvennen) Mobil Samlet er det personer som daglig bruker andre mobile innholdsleverandører enn de som det er redegjort for i denne målingen. * inkl. YR Mobil

14 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale, lokale og nisjemedier 14 Romerikes Blad Mobil , Drammens Tidende Mobil , Haugesunds Avis Mobil , Fredrikstad Blad Mobil , Varden Mobil , Trønder-Avisa Mobil , Rogalands Avis , Budstikka Mobil , Østlendingen Mobil 9.000, Tønsberg Blad Mobil 9.000, Moss Avis Mobil 9.000, Agderposten Mobil 9.000, Østlandets Blad Mobil 4.000, Sandefjords Blad Mobil 4.000, Nationen Mobil 4.000, Laagendalsposten Mobil 4.000, dittOslo Mobil NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (2Q og 3Q-2013)

15 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Hvem bruker mobilt medieinnhold?

16 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold 61 % av mennene bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig, mens 57 % av kvinnene er brukere minst ukentlig. Tallene viser at bruken av mobilt medieinnhold er klart høyest i de yngre aldersgrupper. Mens 87 % av aldersgruppen år og 84 % av aldersgruppen bruker mobilt medieinnhold, er det kun 18 % av de over 60 år som ukentlig bruker mobilt medieinnhold. 16

17 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Hvem bruker mobilt medieinnhold? Riks- og regiondekkende medier Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold 4. kvartal 2013 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 17 * inkl. YR Mobil

18 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Hvem bruker mobilt medieinnhold? Regionale, lokale og nisjemedier Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold uke 01-50/13 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 18 NB! På grunn av til dels små utvalg på lokale og mindre regionale mobilsider beregnes struktur- tallene basert på de siste 12 månedene.

19 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Mobiltrafikk

20 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Utvikling andel sesjoner per operativsystem for ordinær nettrafikk og mobilportaler 20 Grafen viser utviklingen i andel sesjoner på målte nettsteder fordelt etter plattform. SOURCE : TNS Scores/TNS Mobile

21 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Feilmarginer og publisering

22 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/ personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Antall intervju 1/99%3/97% 5/95% 10/90 % 20/80 % 30/70 % 40/60 % 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3, ,61,11,41,92,52,83,0 3, ,61,01,21,72,32,62,8 2, ,40,60,91,21,61,81,9 2, ,40,60,81,11,51,71,8 1, ,20,30,40,60,80,91,0 1, ,10,10,20,40,40,50,5 0,5 Feilmarginer 22

23 Mobilt medieinnhold Q © TNS Forbruker & Media Q Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling. Publisering 23


Laste ned ppt "Mobilt medieinnhold Q4-2013 © TNS Forbruker & Media Q4-2013 Mobilt medieinnhold Q4-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google