Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagligbankundersøkelsen 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagligbankundersøkelsen 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagligbankundersøkelsen 2014

2 1 2 3 5 Innhold Kanalmiks 4 Internettbruk & nettbank 7 Filial 16
Telefon & mobilbank 21 5 Annet 31

3 Om Dagligbankundersøkelsen 2014
Feltperiode: 26. februar til 5. mars 2014 Metode: CATI (telefonintervjuing) Antall intervju: 1000 Målgruppe: Landsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 15 år Gjennomført av TNS Gallup for Finans Norge Ansvarlig i Finans Norge: Ann Håkonsen Ansvarlig i TNS Gallup: Alexander Stäubert

4 1 Kanalmiks

5 Kontakt med banken - bruk av kanaler Viser prosentfordeling på bruk av kanaler (blant befolkning 15 år+) enten kanalen brukes alene eller i kombinasjon med andre. Eks: ”Bruker bare nettbank” er personer som bruker nettbank, men ikke bankfilial eller telefon. ”Bruker bare telefon og filial” er personer som bruker både telefon og filial, men ikke nettbank. Prosent av befolkningen 15 år +

6 Kanalmiks (telefon* er holdt utenom): Mobilbank, nettbank, filial
Prosent av befolkningen 15 år + *Andre bruksområder som SMS-bank, kontakt med kundesenteret er holdt utenom når det gjelder inndelingen.

7 Internettbruk & nettbank
2 Internettbruk & nettbank

8 Andel som bruker Internett og tjenester på Internett
Prosent av befolkningen 15 år +

9 Nettbankbrukere etter alder over tid
Prosent av befolkningen 15 år +

10 Sosiale medier og banker Er det viktig for deg at banken er på sosiale medier?*
Prosent av de som bruker sosiale nettsteder *Endring i spørsmålsteksten Spørsmålet frem til 2013: Er det viktig for deg at banken bruker sosiale medier?

11 Kontakt med banken via sosiale medier Har du noen gang tatt kontakt med hovedbanken din via sosiale medier? Prosent av de som bruker sosiale nettsteder

12 Tilfredshet med bankens tilbud på sosiale medier Hvor fornøyd er du med bankens tilbud/tilstedeværelse på sosiale medier? Prosent av de som har tatt kontakt med hovedbanken sin via sosiale medier

13 Hvilke tjenester brukes i nettbanken? Siste året
Prosent av nettbankbrukere

14 Hvor ofte bruker du nettbank
Hvor ofte bruker du nettbank? Endring i svaralternativene 2014 Frem til 2013: Ca. hver uke /ca. hver 14. dag / ca. 1 gang pr. måned / ca. en gang hvert halvår / sjeldnere / aldri 2014: Daglig / Flere ganger hver uke / en gang hver uke / Noen ganger i måneden / sjeldnere Prosent av nettbankbrukere

15 Tilfredshet med nettbank Hvor fornøyd er du totalt sett med å bruke nettbank?
Prosent av nettbankbrukere

16 3 Filial

17 Filialbesøk Prosent av befolkningen 15 år +

18 Tjenester som utføres i filialen NB: Skala kun fra 0 til 25 for å synliggjøre de ulike verdiene
Prosent av de som bruker bankkontor/bankfilial

19 Rådgivning på kontor Hvilke(n) type(r) rådgivning dreier det seg om
Rådgivning på kontor Hvilke(n) type(r) rådgivning dreier det seg om? (kontor) Prosent av de som har fått informasjon/rådgivning ved besøk av bankkontor/filial

20 Tilfredshet rådgivning Hvor fornøyd er du med rådgivningen du får i bankfilialen?*
Prosent av de som har fått informasjon/rådgivning ved besøk av bankkontor/filial *Endring i svaralternativene 2014: 1 Svært misfornøyd – 6 Svært godt fornøyd. Frem til 2013: I svært liten grad – I svært stor grad

21 4 Telefon & mobilbank

22 Bruk av telefon/mobil På hvilke måter bruker du telefonen/mobilen i forhold til banken?
Prosent av befolkningen 15 år +

23 Telefonkontakt med banken Hvorfor tar du kontakt på telefon med en bankmedarbeider?
Prosent av de som har tatt kontakt med en av bankens ansatte

24 Rådgivning via telefon Hvilke(n) type(r) rådgivning dreier det seg om
Rådgivning via telefon Hvilke(n) type(r) rådgivning dreier det seg om? (telefon til en bankmedarbeider) Prosent av de som har tatt kontakt med en bankmedarbeider på telefon

25 Tilfredshet med rådgivning via telefon Hvor fornøyd er du med rådgivningen du får på telefon?
Prosent av de som har fått informasjon/rådgivning på telefon

26 Nedlasting av mobilbank/bank app Har du lastet ned en mobilbankapplikasjon (mobilbank/bank app) til din mobiltelefon eller lesebrett? Alle 15 år +

27 Bruk av SMS og bruk av Mobilbank
Prosent av befolkningen 15 år +

28 Banktjenester via telefon Hvilke banktjenester utfører du via din hovedbanks mobilbank/bank app?
Prosent av de som har lastet ned hovedbankens app/mobilbank

29 Bruk av mobilbank Hvor ofte bruker du din hovedbanks mobilbank?
Prosent av de som har lastet ned hovedbankens app/mobilbank

30 Tilfredshet med mobilbank Hvor fornøyd er du med din hovedbanks mobilbank/«bank app»?*
Prosent av alle som har lastet ned mobilbank fra sin hovedbank * NB: Spørsmålstekst endret i 2013

31 5 Annet

32 Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere (AFR) Finansnæringen har innført en autorisasjonsordning for å sikre at finansielle rådgivere har nødvendig kompetanse. Har du hørt om autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)? Prosent av befolkningen 15 år +

33 Åpne svar Annet: Hvilke banktjenester utfører du via din hovedbanks mobilbank? Bruker den ikke Det meste E-faktura ingen Ingen Lese innboksen Se på aksjekurser, lese om fond Sjekke regnskap Spare penger Annet: Hvilke av følgende tjenester bruker du på Internett, dvs. hva bruker du internett til? bestilling av reising Handler litt over internett Lese nettaviser Lese nyheter Lese nyheter, nrk tv, søke på reiser Leser aviser NEDLASTING Nettavis Nettaviser Netthandel Reiseplanlegging Sakspapirer for politiske møter og reguleringssaker


Laste ned ppt "Dagligbankundersøkelsen 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google