Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q2-16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q2-16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q2-16

2 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Innhold 2 1 Sammendrag3 2 Innledning5 3 Samlet dekning for mediehus7 4 Dekning for mediehus etter alder15 5 Mediekonsern20 6 Dekning for konsern etter alder31 7 VEDLEGG: Oversikt mediehus og mediekonsern 36 8 Feilmarginer og publisering39

3 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 1 Sammendrag

4 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Sammendrag Tall for Q2-2016 (uke 14-26) viser at NRK har en daglig dekning på 87% av befolkningen 12 år+. TV 2-gruppen dekker 57% av befolkningen daglig, og VG dekker 54%. Se grafikk side 8. NRK er det mediehuset som har høyest dekning i alle aldersgruppene. Se grafikk side 16- 19. Blant de unge i alderen 12-19 år har NRK, TV 2 og VG høyest oppslutning når vi ser på mediehusene. NRK har en daglig dekning på 73%, TV 2 har 48% dekning og VG har 46% dekning. Se grafikk side 16. Også blant de som er 40 år og eldre er det NRK og TV 2 som har høyest dekning. Se grafikk side 18-19. I alderssegmentet 20 til 39 år er det NRK og VG som har høyest dekning. Se side 17. Ser vi på mediekonsernene har NRK en daglig dekning på 87% av befolkningen 12 år+, Schibsted 72%, TV 2 57%, Amedia 39%, MTG 31%, Discovery Networks Norway 28%, NHST 12%, Polaris 11%, og Mentor Medier har en daglig dekning på 5% i befolkningen. Se grafikk side 21. I aldergruppen 40 år+ har NRK desidert høyest oppslutning blant mediekonsernene. Ser vi på gruppen 20-40 år har Schibsted 81% dekning og NRK 80%. I gruppen 12-19 år har NRK (73%) 13 prosentpoeng høyere daglig dekning enn Schibsted (60%). Se side 32-35.

5 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 2 Innledning

6 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Hva inneholder Mediehusrapporten? Totalt er 11.793 personer 12 år eller eldre blitt intervjuet på telefon i Q2-2016 (uke 14-26) gjennom Forbruker & Media-undersøkelsen (F&M). F&M er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge, med rundt 45.000 intervjuer i året. Undersøkelsen inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, Internett, mobil, streaming, tekst-TV, magasiner, fagblader og direkte reklame. Rapporten inneholder daglige dekningstall for mediehus og konsern som måles i F&M, og baseres på telefondelen (CATI) av datainnsamlingen. Rapporten inneholder ikke dekningstall for ukepresse/magasin, da vi for disse måler dekning pr. utgave i MGI-skjemaet. Mediekonsern/forlagshus med stor portefølje innenfor ukepresse er ikke inkludert i Mediehusrapporten. Dette gjelder forlagshusene Egmont og Aller, som rapporteres i den nye Rekkevidderapporten. Denne ble første gang rapportert i mars 2016, og vil komme ut to ganger i året. F&M gir mulighet for å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Undersøkelsen er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonsekonsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer. 1% av befolkningen svarer til 44.182 personer 12 år eller eldre. Opplysninger om eierskap hentes fra mediene selv og fra opplysninger hentet fra Medietilsynet. Fra Q2-2016 innfører vi vekting for utdanning i F&M for alle rapporteringer. Årsaken er at F&M, som de fleste andre undersøkelser, har skjev fordeling av utvalget mht. utdanning. Det er kort sagt lettere å få gjennomført intervju med de som har høyere utdanning enn de som har lavere utdanning. Dette vil påvirke tallstørrelsene for noen enkelt medier som har relativt sett mange med høyere utdanning, men de totale mediehustallene vil ikke bli påvirket.

7 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 3 Samlet dekning for mediehus

8 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediehusene totalt NRK har 87% daglig dekning i befolkningen TV 2 har 57% daglig dekning i befolkningen VG har 54% daglig dekning i befolkningen Dagbladet har 31% daglig dekning i befolkningen Aftenposten har 25% daglig dekning i befolkningen Dagens Næringsliv har 11% daglig dekning i befolkningen 8

9 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for NRK NRK har totalt 87% daglig dekning i befolkningen. 53% ser på NRK TV, 50% bruker NRK.no, 48% lytter på NRK Radio, 37% bruker NRK Mobil, 10% bruker NRK Nett-TV, 9% bruker NRK Tekst-TV (månedlig). Tallene gjelder alle ukedager. 9

10 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for TV 2-gruppen TV 2 har totalt 57% daglig dekning i befolkningen. 44% ser på TV 2, 21% ser på TV 2 Nyhetskanalen, 17% bruker TV2.no, 9% bruker TV 2 Mobil, 8% ser på TV 2 Zebra, 5% ser på TV 2 Livsstil, 5% bruker TV 2 Sumo, 4% ser på TV 2 Humor. Tallene gjelder alle ukedager. 10

11 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for VG VG har totalt 54% daglig dekning i befolkningen. VG totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. VG totalt inneholder tall for ”lest i går”. 44% bruker VG Nett, 30% bruker VG Mobil, 9% leser papirutgaven*, 8% bruker E24, 7% bruker VG TV (nett-TV), 4% ser på TV-kanalen VG, 4% bruker E24 Mobil. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 16/1 (2015). 11

12 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Dagbladet Dagbladet har totalt 31% daglig dekning i befolkningen. Dagbladet totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Dagbladet totalt inneholder tall for ”lest i går”. 26% leser nettutgaven, 15% bruker Dagbladet Mobil, 6% leser papirutgaven*, 3% bruker DBTV. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 16/1 (2015). 12

13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Aftenposten Aftenposten har totalt 25% daglig dekning i befolkningen. Aftenposten totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Aftenposten totalt inneholder tall for ”lest i går”. 17% bruker nettutgaven, 12% leser papirutgaven*, 9% bruker Aftenposten Mobil. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 16/1 (2015). 13

14 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Dagens Næringsliv Dagens Næringsliv har totalt 11% daglig dekning i befolkningen. Dagens Næringsliv totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Dagens Næringsliv totalt inneholder tall for ”lest i går”. 8% bruker nettutgaven, 5% leser papirutgaven*, 4% bruker Dagens Næringsliv Mobil. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 16/1 (2015). 14

15 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 4 Dekning for mediehus etter alder

16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediehusene 12-19 år 16

17 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediehusene 20-39 år 17

18 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediehusene 40-59 år 18

19 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediehusene 60 år+ 19

20 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 5 Mediekonsern

21 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediekonsern NRK har 87% daglig dekning i befolkningen Schibsted har 72% daglig dekning i befolkningen TV 2 har 57% daglig dekning i befolkningen Amedia har 39% daglig dekning i befolkningen MTG har 31% dekning i befolkningen Discovery Networks Norway* har 28% daglig dekning i befolkningen Norges Handels- og Sjøfartstidende(NHST) har 12% daglig dekning i befolkningen Polaris Media har 11% daglig dekning i befolkningen Mentor Medier har 5% daglig dekning i befolkningen *Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall. 21

22 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for NRK NRK har totalt 87% daglig dekning i befolkningen. 53% ser på NRK TV, 50% bruker NRK.no, 48% lytter på NRK Radio, 37% bruker NRK Mobil, 10% bruker NRK Nett-TV, 9% bruker NRK Tekst-TV. Tallene gjelder alle ukedager. 22 Inneholder: NRK TV, NRK radio (inkl. distriktssendinger), NRK.no, yr.no, NRK Tekst-TV, NRK Mobil, Yr Mobil, NRK Nett-TV.

23 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Schibsted 23 Schibsted har totalt 72% daglig dekning i befolkningen. 60% bruker Schibsted-eide internettsider, 40% bruker Schibsted-eide mobilsider, 22% leser Schibsted-eide papiraviser. Tallene gjelder alle ukedager. Inneholder: Aftenposten Mrg, Aftenposten.no, VG, VGnett, VG mobil, VG TV, Finn.no, Finn Mobil, Bergens Tidende, BT.no, Fædrelandsvennen, fvn.no, Fvn Mobil, Stavanger Aftenblad, Aftenbladet.no, Aftenbladet Mobil, E24.no, E24 mobil, 8 stk. lokalaviser, 5 lokale nettsteder.

24 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for TV 2-gruppen 24 Inneholder: TV 2, TV 2 Nyhetskanalen, tv2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Zebra, TV 2 Sumo, TV 2 Livsstil, TV 2 Humor. TV 2 har totalt 57% daglig dekning i befolkningen. 44% ser på TV 2, 21% ser på TV 2 Nyhetskanalen, 17% bruker TV2.no, 9% bruker TV 2 Mobil, 8% ser på TV 2 Zebra, 5% ser på TV 2 Livsstil, 5% bruker TV 2 Sumo, 4% ser på TV 2 Humor. Tallene gjelder alle ukedager.

25 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Amedia 25 Amedia har totalt 39% daglig dekning i befolkningen. 23% bruker Amedia-eide internettsider, 17% leser Amedia-eide papiraviser, 16% bruker Amedia-eide mobilsider, 2% lytter på Amedia-eide radiokanaler. Tallene gjelder alle ukedager. Inneholder: Ca. 75 lokalaviser, ca. 50 nettsteder og 50 mobilsider (inkl. Nettavisen.no og Nettavisen Mobil), lokalradio.

26 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for MTG MTG har totalt 31% daglig dekning i befolkningen. 19% lytter på P4, 12% ser på TV3, 7% ser på Viasat4, 2% lytter på P5, 1% ser på Viasat fotball. Tallene gjelder alle ukedager. 26 Inneholder: P4, P5, TV3, Viasat4, Viasat fotball.

27 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Discovery Networks Norway Discovery Networks Norway har totalt 28% daglig dekning i befolkningen. 17% ser på TV Norge, 8% ser på MAX, 7% ser på Discovery, 5% ser på FEM, 4% ser på VOX, 3% ser på Eurosport, 3% ser på TLC Norge, 2% ser på Eurosport Norge. Tallene gjelder alle ukedager. 27 Inneholder: TVNorge, FEM, MAX, VOX, TLC Norge, Discovery, Eurosport, Eurosport Norge. Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall.

28 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 NHTS har totalt 12% daglig dekning i befolkningen. 8% bruker NHTS-eide internettsider, 4% leser NHTS-eide papiraviser, 4% bruker NHTS-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. Daglig dekning for Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) 28 Inneholder: Dagens Næringsliv, Dagens Næringsliv Lørdag, dn.no, Dagens Næringsliv Mobil, Morgenbladet, morgenbladet.no, Morgenbladet Mobil.

29 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for Polaris Media 29 Polaris Media har totalt 11% daglig dekning i befolkningen. 7% bruker Polaris-eide internettsider, 7% leser Polaris-eide papiraviser, 5% bruker Polaris-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. Inneholder: Adresseavisen, Adressa.no, Adresseavisen mobil, 25 lokalaviser, 17 nettsteder og 20 mobilsider.

30 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Dagsavisen OR Rogalands Avis OR Vårt Land OR Dagen OR Rogalands Avis (rogalandsavis.no, rogavis.no) OR Vårt Land (vl.no) OR Dagsavisen (dagsavisen.no) OR Dagen (dagen.no) tidl. Dagenmagazinet OR Rogalands Avis mobil OR Dagsavisen mobil OR Vårt Land mobil Mentor Medier har totalt 5% daglig dekning i befolkningen. 3% leser Mentor Medier-eide papiraviser, 2% bruker Mentor Medier-eide internettsider, 1% bruker Mentor Medier-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. Daglig dekning for Mentor Medier Inneholder: Dagsavisen, Rogalands Avis, Vårt Land, Dagen, Rogalands Avis (rogalandsavis.no, rogavis.no), Vårt Land (vl.no), Dagsavisen (dagsavisen.no), Dagen (dagen.no), Rogalands Avis mobil, Dagsavisen mobil, Vårt Land mobil. 30

31 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 6 Dekning for konsern etter alder

32 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediekonsernene 12-19 år 32 Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall.

33 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediekonsernene 20-39 år 33 Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall.

34 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediekonsernene 40-59 år 34 Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall.

35 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning for mediekonsernene 60 år+ 35 Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media i fjor sommer, som forklarer DNNs andelsfall.

36 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 7 VEDLEGG: Oversikt mediehus og mediekonsern

37 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 NRK: NRK TV, NRK radio (inkl. distriktssendinger), NRK.no, yr.no, NRK Tekst-TV, NRK Mobil, Yr Mobil, NRK Nett-TV. TV 2: TV 2, TV2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, tv2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Sumo, TV 2 Humor. VG: VG (papiravis), VG Nett, VG Mobil, VG TV, E24.no, E24 Mobil, TV-kanalen VG. Dagbladet: Dagbladet (papiravis), dagbladet.no, Dagbladet Mobil, DBTV. Aftenposten: Aftenposten (papiravis), aftenposten.no, Aftenposten Mobil. Dagens Næringsliv: Dagens Næringsliv (papiravis), Dagens Næringsliv Lørdag, dn.no, Dagens Næringsliv Mobil. Oversikt mediehus 37

38 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Schibsted: Aftenposten Mrg, Aftenposten.no, VG, VGnett, VG mobil, VG TV, Finn.no, Finn Mobil, Bergens Tidende, BT.no, Fædrelandsvennen, fvn.no, Fvn Mobil, Stavanger Aftenblad, Aftenbladet.no, Aftenbladet Mobil, E24.no, E24 mobil, 8 stk lokalaviser, 5 lokale nettsteder. NRK: NRK TV, NRK radio (inkl. distriktssendinger), NRK.no, yr.no, NRK Tekst-TV, NRK Mobil, Yr Mobil, NRK Nett-TV. TV 2: TV 2, TV2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, tv2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Sumo, TV 2 Humor. Amedia: ca. 75 lokalaviser, ca. 50 nettsteder og 50 mobilsteder (inkl. Nettavisen.no og Nettavisen Mobil), lokalradio. Discovery Networks Norway: TVNorge, FEM, MAX, VOX, TLC Norge, Discovery, Eurosport, Eurosport Norge. MTG: P4, P5, TV3, Viasat4, Viasat fotball. Polaris Media: Adresseavisen, Adressa.no, Adresseavisen mobil, 25 lokalaviser, 17 nettsteder og 20 mobilsteder. Mentor Medier: Dagsavisen, Rogalands Avis, Vårt Land, Dagen, Rogalands Avis (rogalandsavis.no, rogavis.no), Vårt Land (vl.no), Dagsavisen (dagsavisen.no), Dagen (dagen.no), Rogalands Avis mobil, Dagsavisen mobil, Vårt Land mobil. Norsk Handels- og Sjøfartstidende: Dagens Næringsliv, dn.no, Dagens Næringsliv Mobil, Morgenbladet, morgenbladet.no, Morgenbladet Mobil. Oversikt konsern 38

39 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 8 Feilmarginer og publisering

40 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med 10.000 observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/- 25.000 personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i 10.000 under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 44.182 personer Antall intervju 1/99%3/97% 5/95% 10/90 % 20/80 % 30/70 % 40/60 % 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3,5 10000,61,11,41,92,52,83,0 3,1 12000,61,01,21,72,32,62,8 2,9 25000,40,60,91,21,61,81,9 2,0 30000,40,60,81,11,51,71,8 1,8 100000,20,30,40,60,80,91,0 1,0 300000,10,10,20,40,40,50,5 0,5 Feilmarginer 40

41 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling. Publisering 41


Laste ned ppt "Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q2-16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q2-16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google