Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Forny-forum 5. november 2007 Clarion Hotel Gardermoen Øyvind Michelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Forny-forum 5. november 2007 Clarion Hotel Gardermoen Øyvind Michelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Forny-forum 5. november 2007 Clarion Hotel Gardermoen Øyvind Michelsen

2 Markedsmulighetene Fornybar energi og miljø – en ”megatrend”. Det globale markedet for miljø- og klimateknologi er i dag på 4.000 mrd. kroner. Anslått til å øke til 6.000 mrd. kroner i 2010. (OECD) CCS (Carbon Capture and Storage): globalt verdensmarked på 1600 mrd kroner årlig mindre enn ti år frem i tid (Edinburgh University) Nordisk eksport ca 90 mrd. kroner årlig. Danmark og Sverige leder an. Norge ca 6 mrd. Stort potensiale.

3 Bakgrunn – satsing på fornybar energi og miljø Kunnskapsbyen Lillestrøm Noen sentrale virksomheter i Lillestrøm- området samlet seg om et ønske om å utvikle en fokusert satsing innenfor fornybar energi og miljø Innovasjon Norge Satsing på klynger en viktig strategi i hovedstadsregionen Oslo Teknopol Hovedstadsprosjektet Kartlegging gjennomført av Sintef MRB Kompetanse, rekruttering og marked virksomhetenes hovedutfordringer Stor interesse for å delta i et nettverkssamarbeid Bioenergi, enøk, CO2, sol og avfall viktige områder

4 Styringsgruppen Arne Råheim, IFE/OREEC (leder) Per Olav Lauvstad, styreleder Akershus Energi (nestleder) Gunnar Jordfald, direktør NILU Karl Ove Ingebrigtsen, viseadm.dir.Scandpower (RM) Sven Birger Berge, prosjektleder HiAk Odd Jarle Skjelhaugen, forskningsdirektør UMB Torbjørn Mehli, daglig leder Biovarme Knut Johansen, adm.dir. Navita Marit Larsen, adm.dir. Tel-tek Rolf Hestenes, fagsjef Norsk Industri Bjørn Øivind Østlie, ass.dir. Lindum Ressurs og Gjenvinning Knut Tore Kringstad og Toril Mølmen (direktør), Innovasjon Norge Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol Ivar Bergland fra Birkeland Innovasjon på vegne av KAene. Sekretariat/prosjektledelse Øyvind Michelsen, direktør Arvid Løken, prosjektleder Arne Råheim, spes.rådgiver Ingun Larsen, inforådgiver Jan C. Gjerløw, internasjonalt

5 Klyngen – virksomheter innen fornybar energi og miljø Kjernen. Klyngen er ca 600 virksomheter. Database. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner i hovedstadsregionen innenfor triangelet Halden, Grenland, Hedmark Formålet: Gi kommersielle muligheter for deltakerne nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsform OREEC en samhandlingsarena for klyngen, sekretariatet som fasiilitator Samarbeide med bransjeorganisasjoner, ulike nettverk, enkeltbedrifter som kan bidra til å realisere målsettingen.

6 Fornybar energi, Utslipp CO2 EnøkAvfall gjenv. BioGenerelt Konkrete prosjekter XX X MøteplasserXXXX Internasjon- alisering X Utdanning/ forskning XXXXXX Nettverks- informasjon XXXXXX Kommersial -isering Myndighets- kontakt XX ProfileringX Hva gjør vi på de enkelte fagområde? Jfr vedtatte retningslinjer Nå handler det om å gjennomføre konkrete tiltak nyttige for deltakerne i klyngen.

7 Samarbeidsavtale med kommersialiseringsaktørene (KA) Prosjektgruppe etablert. Kongsberg Innovasjon, Bioparken på Ås, Kunnskapsparken Hedmark, Birkeland Innovasjon og Campus Kjeller ønsker å samarbeide om kommersialisering av teknologi innenfor klyngen fornybar energi og miljø. Aktørene ønsker å samarbeide som en del av OREEC med det formål å få frem flere nye forretningsideer fra industri og FoU med betydelig vekstpotensiale og internasjonale muligheter. KAene vil utfylle hverandre ut fra komparative fortrinn og fremstår som en attraktiv samarbeidspartner. Det gjelder både i forhold til industri og til finansieringsaktørene. Et samarbeid med stort potensiale. Konkrete samarbeidstiltak skal utformes.

8 Målsettingen er å øke innovasjonstakten, samspillet FoU – industri og økt nyskaping Samspill mellom KAene i hovedstadsregionen som en integrert del av klyngen. Fokuset på kommersialisering skal være gjennomgående i klyngen sitt arbeid. Få frem kommersielle muligheter fra industri og FoU. Tematisk innenfor sol, vind, vann, energieffektivisering, bioenergi, avfall, co2 – håndtering, hydrogen. Gjennomføre konferanser, bransjebaserte/tematiske innovasjonsworkshops og prosesser i enkeltbedrifter.

9 Bioenergi Prosjektgruppe: UMB (leder), Akershus Energi, Nobio, Innovasjon Norge, OREEC Econ la frem verdikjedeanalyse – mulighetsstudie for Østlandsområdet i oktober. Workshop gjennomført oktober 2007 Workshop’en brukes strategisk for å bygge / styrke et bioenerginettverk på Østlandet Felles prosjekter; Kompetanse Infrastruktur Teknologiutvikling Nyskaping, kommersialisering

10 Energieffektivisering / energisystemanalyse Seminar januar 2007 om energieffektivisering og energibruk – formulert som en utfordring til kommuner, utbyggere og eiendomsbesittere. Seminar mars 2007 om finansieringstilbudet til ENOVA innen feltet Samarbeid med NHO/LuHo og Innovasjon Norge om leverandørutviklingsprosjekt for E&M-bedrifter rettet mot byggebransjen. Kopling mellom utbyggere og leverandører innen energieffektivisering Økt innovasjonstakt og økte kommersielle muligheter nasjonalt og internasjonalt. Flerbedriftsprosjekter rettet mot internasjonale markeder Nye forretningsideer, kommersialisering Samarbeidsprosjekt mellom Think Global, NEPAS/IFE og kommuner

11 Utdanning Prosjektgruppe etablert: UMB, UiO, HiO, HiAk, HiBu, HiH, HiT, HiØ. Høyt prioritert område Vi vil Synliggjøre det samlede studietilbudet innenfor E&M ved utdanningsinstitusjonene i regionen Styrke samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonene, og mellom utdanning og næringsliv innenfor feltet Bidra til videre utvikling av studier og eventuelt etablering av nye studieløp innenfor E&M Prosjektet igangsatt.

12 Internasjonalisering Internasjonaliseringsaktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge Internasjonal profilering i samarbeid med Oslo Teknopol Følge opp og utvikle etablerte kontakter – finansielle mekanismer Karlstad-miljøet og Business Region Gøteborg i Sverige (EcoEx) Svensk – norsk forsknings- og industrielt samarbeid (SAAB-avtale) Pommern-regionen i Polen Kina (NEEC – Norwegian Energy and Environment Consortium m.m.) Samarbeid med Green Buisness Norway på utvalgte områder mm

13 Profilering – ut i det offentlige rom Hjemmeside foreligger og er under oppgardering. Mediesøkeverktøy for fornybar energi og miljø klart. Nyhetsbrev sendes ut hver 14. dag til alle virksomhetene i databasen mfl. Informasjonsrådgiver på plass. Profileringsgruppe planlegges etablert i samarbeid med Oslo Teknopol i løpet av kort tid. l

14 Avslutning Kommet godt i gang. Et krevende arbeid hvor fokuset hele tiden skal ligge på å skape kommersielle muligheter for deltakerne i klyngen. Takk for meg


Laste ned ppt "Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Forny-forum 5. november 2007 Clarion Hotel Gardermoen Øyvind Michelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google