Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til nødvendig rådgivning. Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til nødvendig rådgivning. Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til nødvendig rådgivning

2 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskomeptanse i et langsiktig læringsperspektiv

3 Sosialpedagogisk rådgivning - Hva gjør Eikeli vgs? Henviser til utredning hos PPT ved mistanke om lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med spesielle behov Henviser til BUP, PPT og andre instanser ved behov Samtaler med elever om problemer som er til hinder for læring Har grupper for gutter som har bekymringsfullt stort fravær

4

5 Karriererådgivning Hva tilbyr skolen?

6 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskomeptanse i et langsiktig læringsperspektiv

7 Rettigheter Rådgivning og rettledning knyttet til valg av yrke Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettledningsverktøy Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger Opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

8 Hvordan? Gruppevis eller individuell Samarbeid mellom ulike personer og instanser på skolen «…skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgivning om yrkes- og utdanningsval» Andre utdanningsvivå Lokalt næringsliv Partnerskap for karriererettledning Hjemmet

9

10 Evaluering karrieredag

11 Neste karrieredag Mandag 7. januar 2013 Vi trenger foreldre innenfor Helse Økonomi Ingeniørfag Humaniora Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no


Laste ned ppt "Retten til nødvendig rådgivning. Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google