Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om sosiologi og sosialantropologi Fagene har det menneskeskapte som studieobjekt Vi studerer sosiale fenomener = et trekk eller en side ved samfunnet Fagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om sosiologi og sosialantropologi Fagene har det menneskeskapte som studieobjekt Vi studerer sosiale fenomener = et trekk eller en side ved samfunnet Fagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om sosiologi og sosialantropologi Fagene har det menneskeskapte som studieobjekt Vi studerer sosiale fenomener = et trekk eller en side ved samfunnet Fagene kan ses på som verktøy for å finne forklaringer på sosiale fenomener Det viser seg vanskelig å finne enkle forklaringer på menneskelig atferd

2 I samfunnsfagene finner man blant annet fagene sosiologi og sosialantropologi er man opptatt av forholdet mellom individene og individene og fellesskapet har teorier og teoretikere en viktig plass ønsker man å finne forklaringer på sosiale fenomener

3 Om sosiologi og sosiologer Sosiologi er læren eller vitenskapen om ”det sosiale” – menneskers interaksjon August Comte utviklet en teori for å analysere samfunnet og kalte den sosiologi Karl Marx er mye brukt i sosiologien, særlig på grunn av hans klasseanalyse Max Weber laget teorier om byråkratiets og kapitalismens framvekst i industrisamfunnet Emile Durkheim så på samfunnet som et system med ulike funksjoner

4 Om sosialantropologi Sosialantropologi er studiet av mennesket som kultur- og samfunnsvesen Den viktigste metoden i faget er deltakende observasjon – gjennom feltarbeid Ble først brukt for å studere små, enkle og eksotiske samfunn Faget har i økende grad blitt brukt til å studere også egen kultur

5 Viktige perspektiver i samfunnsvitenskapene Konfliktperspektivet konsentrerer seg om maktforhold og ulikhet i samfunnet Harmoniperspektivet legger vekt på å forklare hvordan strukturene i samfunnet faktisk fungerer sammen Handlingsperspektivet legger vekt på at samfunnet består av individer som tenker, handler og samhandler – de opptrer som individer

6 Tre nivåer i samfunnsfagene Mikronivået er det laveste nivået der man studerer små sosiale enheter som for eksempel familien Mesonivået er mellomnivået der man studerer organisasjoner og større grupper Makronivået er det høyeste nivået der man studerer hele samfunnet under ett – det vi kaller storsamfunnet


Laste ned ppt "Om sosiologi og sosialantropologi Fagene har det menneskeskapte som studieobjekt Vi studerer sosiale fenomener = et trekk eller en side ved samfunnet Fagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google