Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre etter kurs 45 min 2420 2011-10-26 Utviklet for FM MR av:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre etter kurs 45 min 2420 2011-10-26 Utviklet for FM MR av:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre etter kurs 45 min www.bestia.nowww.bestia.no, post@bestia.no,tlf.: 2420 1291post@bestia.no 2011-10-26 Utviklet for FM MR av:

2 Mål og hensikt Idemyldring Sette oss mål for implementering Forslag til oppfølgings- aktiviteter som kan støtte ”ensomme (CIM-) svaler” i videre lokal (og regional) implementerings prosess. Mål for slik prosess: -”senke skuldre”og brukerterskel -Egen org øve praktisk med CIM i løpet av 2011 -skape begeistring for CIM

3 FORESLÅ…. I grupper: List forslag til aktiviteter for å komme i gang: - med å tilrettelegge CIM for bruker og bruk - med opplæring/trening og øving Oppsummer i PPT-plansje og last opp i CIM

4 Forslag – kom igjen folkens… Dette kursets forslag: (fyll ut…) ”selge CIM inn” hos egen adm ledelse ( og ha framdriftsplan klar) Ha en enkel gjennomført øvelse med 8 – 10 å vise fram for ledelsen som bare krever loggføring og et enkelt tiltakskort. Vise – deretter la ledelsen gjennomføre denne (3-4 brukere, relevant scenario for egen kommune – bruke en gammel tabletop) Lage CIM-arbeidsgruppe for implementering ved egen org Arbeidsmøte: – Definere brukergruppen – Tildele de riktige roller/rettigheter/tilganger Populere brukere (og de viktigste kontakter og ressurser) Lage noen få eksempler på tiltakskort (oppstart/scenario/oppgave) Legge inn beredskapsplan (som fil) – kunne vise versjonskontroll Ha en plan for oppfølging etter at den første populering og opplæring er gjennomført – holde jevnt trykk på opplæring, trening og øving. Ta initiativ til lokalt og/eller regionalt brukeforum CIM (nabokommener / FM + kommuner)

5 Forslag fra tidligere kurs Ta i bruk ROS i CIM – skape gjenkjennelighet til brukergrensesnittet i CIM gjennom dette Definere et eget oppstartprosjekt og milepælsplan for implementeringsfasen. Flytte over eksisterende planverk til dokumentarkivet. Kjøre trening og øvelse på ”de modulene faget og de som gjør jobben trenger”, eksempelvis: Mediamoduler for servicetorg, Logg, tiltakskort etc. for krisestab – deretter utvide mot samlet krisestab og kommunens ledelse etter hvert. Integrere CIM i organisasjonens IT-plan, med status som et basissystem. Få CIM-bruk inn i IT-målsetninger. Etablere en ”CIM-familie” (nettverk) rundt egen organisasjon slik at man unngår å være ”enslig ressursperson”. Bruke nettverket av andre CIM-ansvarlige i nabokommuner i integreringsarbeidet. Støtte hverandre i nabokommuner.

6 Kursleders forslag: Viktigst: IKKE vær alene om CIM – skaff det et nettverk (i egen kommune og/eller nabokommuner) Forberede «innsalg» mot ledelse – gjøre bruken av CIM enkelt (få moduler å prøve ut og få «dreiebokmomenter å loggføre) – la de prøve! Sett deg noen få konkrete, men begrensede og oppnåelige, mål for å ta CIM i bruk - f.eks: – Populere 20 bruker innen jul og gi de opplæring i pålogging, hendelse og loggføring (2x 2 timer, 10 stk hver gang) – Importere noen tiltakskort, flikke på de og ta opprettede brukere gjennom tiltaksmodulen (2x 2 timer, 10 stk hver gang )

7 1.Få deg 1-2 ”med-administratorer” i egen org. På sikt utvid disse til 4-6. 2.Skaff deg et lokalt CIM-nettverk i nabokommuner / fylket/SFD 3.Last opp eksisterende planverk (hoveddokumenten) som pdf-filer på CIMs dokumentarkiv. Vedlikehold filene i CIM. 4.Lag førsteutkast til helt basic tiltakskort for oppstart i stab og handlingsplaner iht. scenario sammen med med-administratorer. 5.Lag en enkel demohendelse i CIM sammen med dine medadministratorer. Så dere kan vise fram funksjonaliteten. 6.Vis fram CIM og demohendelsen i en 60 min presentasjon (15 min ”om CIM” - 15 min ”Demohendelse” – 15 min til å prøve selv – 15 til spørsmål) 7.Sammen med med-administratorer: Lag et basic-kurs for en pilotgrp (6-10 pers) (bare basic moduler: – hendelse – logg – tiltakskort – oppgave - melding )max 4 timer hvorav siste time er ”samlet øvelse”, som stab, opp mot en dreiebok hvor utvikling av hendelsen avdekkes litt etter litt) evaluer og trekk deltagere fra basic-kurset med i senere kurs som hjelpeinstruktører 8.Sett dere ett konkret mål om øving: Gjennomføre en praktisk (spillstab) øvelse (4 timers) for egen organisasjons krisestab - 6 mnd fram i tid, flere basic kurs i tiden før øvelsen Kursleders forslag (fortsatt)

8 Trening og øving Ressurs- bruk Øvingsform Table- top WT TT Kart- spill Simu- lering Stabs- tj.øv. ETT nivå Full- skala øvelse kunnskap kontroll gj. gang (teoretisk) kontroll gj.gang (praktisk) ressurs- bruk se utvikling over tid ferdighet mestring Praktisk kontroll Test samvirke internt Test Samvirke eksternt Utholden- het Hensikt:

9 Mulighet for støtte 1.Støtte til gjennomføring av de første kursene? -grunnkurs (hendelse, logg, tiltak, oppgave, melding – trening og liten øving)? -støtte administratorkurs (med-administratorer)? 2.Støtte til populering/strukturering av innholdet i CIM? Fylkesmannen har et hovedansvar for å støtte implementering av CIM - Spør de ansvarlige for CIM hos din fylkesmann. Alternativt kan Bestia forespørres (men fortell fylkesmannen at dere spør om å bruke oss) Bestia Risk Consulting AS post@bestia.no 2420 1291


Laste ned ppt "Veien videre etter kurs 45 min 2420 2011-10-26 Utviklet for FM MR av:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google