Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøp fra A til Å Hva gjør vi fra vi lager et konkurransegrunnlag til vi evaluerer og avslutter en anskaffelsesprosess? Ser spesielt på forbedringspunkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøp fra A til Å Hva gjør vi fra vi lager et konkurransegrunnlag til vi evaluerer og avslutter en anskaffelsesprosess? Ser spesielt på forbedringspunkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøp fra A til Å Hva gjør vi fra vi lager et konkurransegrunnlag til vi evaluerer og avslutter en anskaffelsesprosess? Ser spesielt på forbedringspunkter som Ås kommune har.

2 Innkjøp over 500 000 kr Anskaffelsens samlede verdi beregnes på grunnlag av samlet verdi på kunngjøringstidspunktet, inkl. evt. opsjoner. § 2-3 i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og side 45 i veilederen.

3 Konkurransegrunnlag, § 8-1 og s. 113 i veilederen Denne skal bl.a. si noe om: Anskaffelsens formål Anskaffelsesprosedyre, hva bør en velge? – s. 77 -> i veileder Åpen konkurranse, § 4-2 a og s. 75 i veileder Lukket konkurranse, § 4-2 b og s. 76 i veileder

4 Konkurransegrunnlag Krav til leverandør - § 8-4 og 17-4 og s. 114 i veileder - kvalifikasjonskriterier: Skatteattest, § 8-7 Mva attest HMS erklæring, § 8-8 Etc.

5 Konkurransegrunnlag Krav til tilbudet - Tildelingskriterier - §13-2 og s. 186 i veilederen : Det økonomisk mest fordelaktige tilbud? Pris Kvalitet Service Leveringssikkerthet Etc. Det er også mulig å vekte tildelings- kriteriene – s. 192 i veilederen. VIS EKSEMPEL.2 VIS EKSEMPEL. KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag 1 Sjekkliste 3Veileder til konkurransegrunnlag 4SjekklisteVeileder til konkurransegrunnlag

6 Hva gjør vi når tilbud ankommer? § 11-6 Gi beskjed til servicetorget, før tilbudsfristens utløp, om at tilbud kan ankomme. Kvitteringsskjema.Kvitteringsskjema. Når tilbud kommer inn – skriv på dato, klokkeslett og signatur.

7 Anskaffelsesprotokoll, § 3-2 og side 68 i veilederen I anskaffelsesprotokollen skal det stå noe om: Kvalifikasjonskravene Tilbudskriteriene Hvor anskaffelsen har vært offentliggjort, evt begrunnelse dersom det ikke har blitt offentliggjort Hvem som har etterspurt konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist Mottatte tilbud Hvem som er avvist – levert etter tilbudsfrist, tilfredsstiller ikke kvalifikasjonskravene, og lignende. Hvem som får kontrakten og hvorfor. Anskaffelsesprotokoll

8 Evalueringsskjema Til slutt lager man et evalueringsskjema med karakterer over kvalifikasjonskriteriene og tildelingskriteriene hos de ulike leverandører som er med i konkurransen. Dette vil være med å skille leverandørene fra hverandre ved hjelp av poeng. EvalueringsskjemaPrisevalueringsskjema


Laste ned ppt "Innkjøp fra A til Å Hva gjør vi fra vi lager et konkurransegrunnlag til vi evaluerer og avslutter en anskaffelsesprosess? Ser spesielt på forbedringspunkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google