Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår, 2013 FAU LASSA SKOLE. Agenda Velkommen Generelt om foreldrearbeidet ved Lassa skole Informasjon om arbeidsgruppene Fordeling på gruppene FAU LASSA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår, 2013 FAU LASSA SKOLE. Agenda Velkommen Generelt om foreldrearbeidet ved Lassa skole Informasjon om arbeidsgruppene Fordeling på gruppene FAU LASSA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vår, 2013 FAU LASSA SKOLE

2 Agenda Velkommen Generelt om foreldrearbeidet ved Lassa skole Informasjon om arbeidsgruppene Fordeling på gruppene FAU LASSA SKOLE

3 Hvilke organer finnes for foreldrepåvirkning? Driftsstyret – m/ 2 foreldrerepresentanter, den ene er alltid leder for Driftsstyret. DS tilsvarer på mange måter styret i en bedrift. Foreldrerådet - dvs. alle foreldre på skolen. Ett foreldrerådsmøte i året. Klassekontaktene – dvs. bindeleddet mellom foreldrene i klassen og lærerne i klassen FAU representantene – dvs. bindeleddet mellom alle foreldrene på skolen og skolens ledelse og skolen for øvrig. FAU er forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Skolemiljøutvalg – m/ 1 foreldrerepresentant FAU LASSA SKOLE

4 Hva skal klassekontakten gjøre? Klassekontakten : er bindeleddet mellom foreldrene i klassen og klassens lærere Velges for ett år av gangen Blir valgt på høstens foreldremøter, men starter sitt verv 1.januar året etter og avslutter det 31.desember samme år Skal sørge for: Ha en fullstendig liste over alle foreldre i klassen med korrekte e-post adresser Rekruttere foreldre til felles aktiviteter i regi av FAU (Trygghetsvakter, Karnevalsvakter, Dugnad, etc.) Samarbeide med lærer for organisering av foreldremøter (skolen har ansvar for høstmøte, foreldrene skal organisere vårmøte, ellers ved behov) Ta initiativ til organisering av sosiale sammenkomster for klassen Organisere valg av klassekontakt og 2 FAU representanter fra klassen FAU LASSA SKOLE

5 Hva skal FAU representanten gjøre? FAU er bindeleddet mellom alle foreldre på skolen og skolens ledelse Det velges 2 FAU representanter pr klasse, for 2 år av gangen Foreldre som ble valgt på høstens foreldremøte starter sitt verv 1.januar året etter og avslutter det 31.desember året etter det igjen Hver representant må velge en arbeidsgruppe Arrangement, Informasjon, Utvidet HMS, Politisk/lobby, SFO, Tekno-gruppe Har ansvar for: Å bidra i arbeidet i den gruppen vedkommende er medlem Delta i 2-4 gruppemøter i halvåret + noe arbeid mellom møtene Gruppeleder deltar også i FAUs ledermøter Å informere klassen om FAU sitt arbeid FAU LASSA SKOLE

6 Organisering av FAU ved Lassa Skole FAU-leder SFOArrangementUtvidet HMSTekno gruppePolitisk/lobby Kasserer/Info- ansvarlig

7 Arbeidsgruppene i FAU ved Lassa (1) Utvidet HMS gruppe Ansvarlig for organisering og gjennomføring av dugnad, trygghetsvakt, refleksdemonstrasjon, sykkelopplæring (4.kl.), info.møte 7.kl foreldre og trafikksikkerhet. Følger opp miljøet ute rundt skolen, lekeapparater, etc. Arrangementsgruppe FAU er ansvarlig for noen fellesarrangement for hele skolen; som for eksempel bruktmarked m/café (6.kl.), karneval og skoleavslutning. Arrangement per trinn/klasse/gruppe håndteres av klassekontaktene. FAU LASSA SKOLE

8 Arbeidsgruppene i FAU ved Lassa (2) SFO Samarbeider med SFO. Tar opp saker som gjelder hele SFO. Teknogruppe Har bl.a. ansvar for Teknolab – Legobasert aktivitetsrom som brukes både i skolearbeidet og som fritidstilbud. Jobber for å fremme teknologi fag. Politisk/lobbygruppe Jobber med saker mot kommune, fylke og politikere. For tiden jobber gruppen aktivt for å få ny ungdomskole til bydelen. Ledergruppen Ledergruppen består av FAU leder, kasserer, samt lederne av alle arbeidsgruppene. Rektor stiller på møter i ledergruppen. Ledergruppen er ansvarlig for å prioritere FAUs arbeidsoppgaver og ressursbruk. Overordnet ansvar for fremdrift i FAUs arbeid FAU LASSA SKOLE

9 Årshjul Lassa FAU Januar Nye FAU representanter Storsamling FAU Opplæring nye representanter Februar Karneval Mai Dugnad Sykkelprøve 4. klasse Juni Skoleavslutning Informasjonsmøte 1. klasse August Storsamling FAU og klassekontakter September Bruktmarked Oktober Trygghetsvakter tom. februar November Foreldrerådsmøte

10 Hvordan være godt informert? Du må abonnere på nyheter fra FAU’s nettsider!! www.minskole.no – velg Lassa Skole www.minskole.no Trykk på ”Abonnér på nyheter” i høyre marg og følg instruksjonene Da får du nyheter fra FAU, fra skolen, fra klassen osv. FAU legger ut informasjon om møter, arrangement på skolen, saker det jobbes med, e-post adresser til foreldre som har verv, møtereferat, m.m.

11 Diverse Alle foreldrerepresentanter har taushetsplikt i forhold til informasjon av sensitiv karakter som en får tilgang til i kraft av sitt verv Mer informasjon om FAU, foreldreorganisering og mål/handlingsplaner for Lassa Skole, finnes på skolens nettsider. Vi drar Lassa sammen! FAU LASSA SKOLE


Laste ned ppt "Vår, 2013 FAU LASSA SKOLE. Agenda Velkommen Generelt om foreldrearbeidet ved Lassa skole Informasjon om arbeidsgruppene Fordeling på gruppene FAU LASSA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google