Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOVENDRING 2016 Til votering under landsmøteforhandlingene i Stavanger 4. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOVENDRING 2016 Til votering under landsmøteforhandlingene i Stavanger 4. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOVENDRING 2016 Til votering under landsmøteforhandlingene i Stavanger 4. april

2 LOVENDRING 2016 – bakgrunn Lovkomitéens arbeid Etter forslag fra Østfold fotograflaug er NFFs lover nøye gjennomgått. Like etter Landsmøtet i Strømstad 2014 ble det opprettet en lovkomité som har arbeidet med dette. Lovkomitéen har gått gjennom hele loven. Språket er forenklet og modernisert, rettskrivingen er kontrollert. Utformingen er korrigert for å få konsekvent bruk av avsnitt og punkter.

3 Parallelt med lovkomitéens arbeid har vi hatt en grundig prosess i hele forbundet, for å definere medlemskriteriene i lovens §2 på nytt. Det har vært mange og lange diskusjoner i NFF om hvordan medlems- kriteriene skal være. Laugene har vært aktive, og forslagene mange. Ekstraordinær generalforsamling i Drammen, under Fotografi 2015. Representantskapet la fram lovendringsforslag med nye kriterier, dette fikk flertall og har vært gjeldende siden. I ettertid har vi sett at dette ble uoversiktlig og vanskelig å sette seg inn i. LOVENDRING 2016 – bakgrunn Medlemskriterier 1

4 Det siste året har representantskapet hatt nye arbeidsmøter, der fokuset har vært å lage oversiktlige medlemskriterier. Samtidig vil man videreføre krav til utdanning og erfaring som ble innført. LOVENDRING 2016 – bakgrunn Medlemskriterier 2 Representantskapet er nå stort sett enige om medlemskriteriene, men det er naturlig nok forskjellige syn på noen detaljer. I respekt for meningene rundt i landet er det laget to varianter. Medlemmene stemmer under landsmøteforhandlingene.

5 VIL DU LESE HELE LOVTEKSTEN? Her er linker: Lovforslag 1 Forskrift til forslag 1 Lovforslag 2 Forskrift til forslag 2 Norges fotografforbunds etiske retningslinjer Det presiseres at teksten i forskriftene er forslag. Hvis det blir flertall for en lovendring, må forskriftene behandles og vedtas i representantskapets møte 6. april. Representantskapet består av en valgt representant fra hvert laug og styremedlemmene i NFF. ELLER SE FORSKJELLE NE PÅ NESTE SIDE Trykk deg videre…

6 Forslag 1Forslag 2 FORSKJELLENE ligger i kriteriene for å bli medlem (Rød tekst viser endringer i forhold til gjeldende lov.) FORSKJELLENE ligger i kriteriene for å bli medlem (Rød tekst viser endringer i forhold til gjeldende lov.)

7 Forslag 1Forslag 2 Fokus på relevant utdanning og erfaring Man kan bli medlem selv om man ikke har fotografi som hovederverv. Ingen kategorisering av medlemmer. Prøvemedlemskap i inntil to år. -for de som mangler noe utdanning eller relevant erfaring. Fokus på at man skal ha fotografi som hovederverv. Kategori 1 om man har relevant utdanning og erfaring, og kategori 2 om man er uten. To kategorier medlemmer, skal man tilby forskjellige medlemsfordeler? Prøvemedlemskap i inntil to år. -for de som enda ikke har fotografi som hovederverv.

8 SPØRSMÅL / KONSEKVENSER Stiller du krav til at fotografyrket skal være medlemmers hovederverv? NFF skal være for fagfotografene i Norge. Definerer du fagfotografene med utdanning og erfaring, eller om man driver sin fotografvirksomhet som hovederverv? Lovendringen vil ikke få tilbakevirkende kraft, men det er mange nåværende medlemmer som ikke jobber fulltid innen fotografyrket. Vil dette gjøre at vi blir enda færre medlemmer, eller vil det gjøre NFF mer attraktivt for flere av de yrkesaktive fotografene? Sier vi nei til potensielle ressurspersoner for organisasjonen ved å utelate de som driver sin virksomhet på deltid?

9 VALGET FOREGÅR PÅ LANDSMØTET I STAVANGER Et lovendringsforslag må ha 2/3 flertall av stemmene for å bli vedtatt. Det vil først bli stemt over endringene i §3-10, som foreslått av lovkomitéen. Deretter stemmes det over endringene i §2, alternativ 1. Til slutt stemmes det over endringene i §2, alternativ 2. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall for ett av de to alternativene, vil det bli anledning til inntil to omstemminger etter en kort debattrunde. Dersom det ikke oppnås 2/3 flertall for noen av de to alternativene, vil gjeldende lov bli stående. Fullmakter må tas med skriftlig og leveres inn ved avstemming.

10 Formålsparagrafen står uendret § 1 - FORMÅL OG VIRKSOMHET A. Forbund Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. B. Laug Laugets formål er å fremme og verne felles interesser, utveksle kunnskaper og erfaringer ved foredrag, demonstrasjoner, diskusjoner og utstillinger samt fremme det kollegiale samholdet ved sosialt samvær.

11 FORBUNDETS FORMÅL ER Å SAMLE LANDETS FOTOGRAFER -mange medlemmer i et godt fellesskap Fotografmester Fotografsvenn Lærer Leverandør Lærling Student Næringsdrivende Æresmedlem Ansatt Senior Utenlandsk fotograf Prøvemedlem

12 HVA SKAL TIL FOR Å BLI MEDLEM I NFF? Er du blant disse kan du bli medlem Svennebrev Relevant utdanning Relevant erfaring Lærer LærlingStudentAnsattLeverandør - detaljer på neste side…

13 Ansettelsestid som fotograf i en virksomhet som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og er oppført i MVA-registeret, likestilles med driftstid av eget firma. Svennebrev pluss ett års driftstid som fotograf med eget firma Bachelorgrad fotografi pluss et års driftstid som fotograf med eget firma Fagskole i fotografi -to år fulltid pluss to års driftstid som fotograf med eget firma Fire år i faget hvorav to års driftstid som fotograf med eget firma MEDLEMSKRITERIER for kategori 1 innvilges søkere som i løpet av to år kan oppfylle kriteriene Prøvemedlemskap

14 KRITERIER for andre medlemskategorier Ansatte i et medlems firma, med arbeidsoppgaver innen produksjon, salg og service. Ansatt Eier eller ansatt i en leverandørbedrift i fotobransjen. Leverandør Lærer i fotograffaget. Lærer Elev eller student i fotograffaget. Tidsbegrenset medlemskap. Lærling/student Utenlandsk fotograf eller norsk fotograf som bor i utlandet. Utenlandsk fotograf Arbeider du i bransjen, eller holder du på med opplæring…

15 VI MØTES I STAVANGER Tilbake til detaljene i lovforslagene


Laste ned ppt "LOVENDRING 2016 Til votering under landsmøteforhandlingene i Stavanger 4. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google