Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kontroll Sosial kontroll består av tre gjensidig avhengige prosesser: Sosialisering – at nye medlemmer av samfunnet lærer seg viktige verdier Normdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kontroll Sosial kontroll består av tre gjensidig avhengige prosesser: Sosialisering – at nye medlemmer av samfunnet lærer seg viktige verdier Normdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kontroll Sosial kontroll består av tre gjensidig avhengige prosesser: Sosialisering – at nye medlemmer av samfunnet lærer seg viktige verdier Normdanning – at det skapes enighet om hva som er ønskelig og normal atferd Sanksjonering – at ønskelig eller normal atferd belønnes og avvik straffes

2 Hvorfor blir noen kriminelle? Grovt sett kan vi dele teorier om årsaker til kriminalitet i to grupper: 1.Årsakene ligger i forbryteren selv 1.Kriminaliteten skyldes forhold i samfunnet.

3 Samfunnsforklaringer Stempling – hva som er kriminalitet varierer og er et resultat av reglene som til enhver tid brukes Muligheter – kriminalitet oppstår fordi noen ikke får de samme mulighetene som andre Subkulturer – kriminelle subkulturer fanger inn mennesker – særlig ungdom – og gjør dem til kriminelle

4 Ulike typer kriminalitet Volds- og vinningsforbrytelser Narkotikaforbrytelser Økonomisk kriminalitet Moderne kriminalitet

5 Begrunnelser for straff Individualpreventive hensyn  Skal avskrekke den enkelte fra å begå flere kriminelle handlinger Allmennpreventive hensyn  Skal avskrekke den øvrige befolkningen fra å begå kriminelle handlinger

6 Hjelper straff? Må skille mellom individual- og allmenpreventive hensyn Tilbakefallsprosenten er svært stor Det viser seg at særlig unge lovbrytere kan oppleve fengslet som en ”forbryterskole” Land med strenge straffer har ikke nødvendigvis lavere forekomst av kriminalitet Finnes det noe alternativ til straff?


Laste ned ppt "Sosial kontroll Sosial kontroll består av tre gjensidig avhengige prosesser: Sosialisering – at nye medlemmer av samfunnet lærer seg viktige verdier Normdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google