Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering & Utvelgelse av styremedlemmer Mercuri Urval Norge Styreakademiet Bergen 14. november 2006 Øystein W. Løken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering & Utvelgelse av styremedlemmer Mercuri Urval Norge Styreakademiet Bergen 14. november 2006 Øystein W. Løken."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.mercuriurval.com Rekruttering & Utvelgelse av styremedlemmer Mercuri Urval Norge Styreakademiet Bergen 14. november 2006 Øystein W. Løken

2 www.mercuriurval.com Rekruttering og utvelgelse av styremedlemmer Lover og rammevilkår Analysefasen Rekruttering & Utvelgelse: Rekrutteringsmarkedet for styremedlemmer Identifisering av mulige styremedlemmer Utvelgelsesprosessen Til deg som ønsker å bidra i styrer- Hvordan bli valgbar?

3 www.mercuriurval.com Lovverket 1. Lov av 13 juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper: AKSJELOVEN 2. Lov av 13 juni 1997 nr 45 om almenaksjeselskaper : ALLMENAKSJELOVEN 3. Lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.).

4 www.mercuriurval.com Valg av styremedlemmer § 6-3. Valg av styremedlemmer (1) Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Har styret ett eller to medlemmer, skal det velges minst ett varamedlem.

5 www.mercuriurval.com Forvaltningen av selskapet § 6-12. Forvaltningen av selskapet (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.

6 www.mercuriurval.com 6 – 13 Styrets tilsynsansvar § 6-13. Styrets tilsynsansvar (1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. (2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. (3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. Styret har i sitt arbeid anledning til å etablere komiteer som gis særlig ansvar for visse oppgaver. Eksempler på slike komiteer er: Kompensasjonskomite, Revisjonskomite og Valgkomite*

7 www.mercuriurval.com Styrerekruttering i dag 1. Valgkomiteen 2. Bedriftsforsamlingen v BF Leder 3. Styrets Leder 4. Eiere, særlig hovedeiere Primærmetode I dag ->> Personlig nettverk / Intuitiv tilnærming

8 www.mercuriurval.com Analysefasen Hva vil eierne med virksomheten? Hvis de ikke vet hvor de skal.- Spiller det ingen rolle hvilken retning de går Kompetansekartlegging av dagens styre Virksomhetens strategiske utfordringer GAP- Analyse Behovsdefinisjon - Spesialitet

9 www.mercuriurval.com Nødvendig styrekompetanse: Navn:ShippingIndustriForretnings- utvikling FinansInternasjonal- isering Strategi/ Ledelse

10 www.mercuriurval.com Rekrutteringsmarkedet for styremedlemmer Fragmentert og uoversiktlig Vanskelig å kommunisere behov Vanskelig å kommunisere med mulige, men ukjente kandidater “Old boys network” Databaser Eget nettverk

11 www.mercuriurval.com Rekrutteringsprosessen Aldri annonsering Bruttoliste basert på aktivt markedssøk Identifisering av mulige styremedlemmer Sjekk av mulige habilitets- og interessekonflikter Forespørsel om interesse

12 www.mercuriurval.com Utvelgelsesprosessen Mange involverte Viktig at disse har et tydelig mandat Presentasjonsmøte Intervjuer med oppdragsgiver Intervju med konsulent Intervju basert på tester? Referanseintervjuer Kredittopplysninger Verifikasjon av ingen faktiske eller potensielle interesse- eller habilitetskonflikter

13 www.mercuriurval.com Rekruttering og utvelgelse av styremedlemmer Lover og rammevilkår Analysefasen Rekruttering & Utvelgelse: Rekrutteringsmarkedet for styremedlemmer Identifisering av mulige styremedlemmer Utvelgelsesprosessen Til deg som ønsker å bidra i styrer- Hvordan bli valgbar?

14 www.mercuriurval.com Til deg som ønsker styreverv Du kan representere en eier Eller Du MÅ representere en spesialitet Helst Begge deler !! Det er ikke ledige plasser for generalister

15 www.mercuriurval.com Hva kan du gjøre? Bygge nettverk og bli synlig, Men mest effektivt er det å bli anerkjent i en spesialitet som er, eller vil bli etterspurt.

16 www.mercuriurval.com Hvilke spesialiteter vil bli etterspurt? “Politisk kompentanse” Brobygger mellom kulturer Konktaktflate i interessante markeder Endringsprosesser Børsintroduksjoner

17 www.mercuriurval.com Noen relevante spørsmål Hvem er styreleder ? Andre medlemmer ? Viktigste oppgave ? Styreinnstruks ? Komiteer ? Utskiftninger ? Dominerende eier ? Styre-evaluering ? Honorar ? En del forhold du bør finne ut av før du takker ja til en styreplass.


Laste ned ppt "Rekruttering & Utvelgelse av styremedlemmer Mercuri Urval Norge Styreakademiet Bergen 14. november 2006 Øystein W. Løken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google