Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gang 7 Temaer: –Metode/ramme for utvikling av IS-løsninger –Identifikasjon av lederes informasjonsbehov Litteratur: L&L, kap. 9, s.331-377 RS, Wetherbe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gang 7 Temaer: –Metode/ramme for utvikling av IS-løsninger –Identifikasjon av lederes informasjonsbehov Litteratur: L&L, kap. 9, s.331-377 RS, Wetherbe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gang 7 Temaer: –Metode/ramme for utvikling av IS-løsninger –Identifikasjon av lederes informasjonsbehov Litteratur: L&L, kap. 9, s.331-377 RS, Wetherbe, s. 72-86

2 Ulike former for IS-utvikling (1 av 2)

3 Ulike former for IS-utvikling (2 av 2)

4 Prosess for IS-utvikling Idé Sjekke om idéen er god Utvikle beskrivelse av informa- sjonsbehov Utvikle beskrivelse av IS-løsning Utvikle og iverksette IS-løsning Forstudie 20% av tiden80% av tiden Utviklingsprosjekt Kilde: Tor J. Larsen, Handelshøyskolen BI

5 Fem steg i kritisk problemløsing Definere og analysere problem Forstå problemet Velge løsning Designe løsning Innføre løsning Mulige løsninger Menneske/individ-perspektiv Organisasjonsperspektiv Teknologiperspektiv Kilde: Laudon & Laudon, kapittel 9

6 Beskriv problemet og innse at det er et problem Finn mulige løsninger Definere og analysere problem

7 Faktainnsamling Finn årsaker, historikk, hva hindrer løsning Forstå problemet

8 Finn hovedmål og delmål for løsningen Bestem kritiske suksessfaktorer Beskriv rammebetingelser Vurder ulike løsninger –Kost-nytte på målbare og ikke-målbare faktorer Velg løsning Velge løsning

9 Logisk design - modeller av output, input, prosesser, database, rutiner for sluttbrukere, kontroller Fysisk design - overføring av modellene til praktiske løsninger med beskrivelse av teknologi Designe løsning

10 Utvikle programmer Velge utstyrsløsninger (hardware) Teste systemer Trene brukere og dokumentere systemet Innføre løsning

11 Tenk ! Ledelsen i den lokale sparebanken ser at omsetningen på børsen har økt med over 100% siste år. Likevel har deres meglerprovisjoner bare økt med 10%. Hvilke årsaker kan ligge til grunn for dette? Hvilke problemer tror du banken har? Finnes det løsninger?

12 Problemløsing i et individperspektiv Individ- perspektiv Kilde: Laudon & Laudon. Figur 9.5 Juridiske reguleringer og ansvar Evaluering og opp- følging Opplæring Med- virkning Ergonomi

13 Problemløsing i et organisasjonsperspektiv Organisa- sjonspers- pektiv Kultur Ledelse Politikk Administrativ struktur Kilde: Laudon & Laudon. Figur 9.4 Ressurser Turbulens Kompleksitet Ekstern omgivelse Intern omgivelse

14 Problemløsing i et teknologiperspektiv Teknologi- perspektiv Maskin- vare Program- vare Tele- komm- unikasjon Database Kilde: Laudon & Laudon. Figur 9.3 Kapasitet Kompatibilitet Forandring

15 Systemutvikling Lage nye eller bedre informasjonssystemer H Skape et effektivt og meningsfullt arbeidsopplegg i virksomheten Real users never know what they want, but they always know when your program doesn’t deliver it !!!!

16 Riktig definerte informasjonsbehov for ledere 4 fundamentale feil: Funksjoner sees ikke på som kryssfunksjoner Individuelle intervju brukes i stedet for gruppesamtaler Gale spørsmål i intervjuene Tillater ikke prøving og feiling i utviklingsprosessen (eksperimentell utvikling)

17 Eksempel budsjettering: kryssfunksjoner ved beslutninger

18

19 Wetherbes intervjuteknikk ProblemLøsning Informasjon BSP Beslutning CSF Kritisk fremgangsfaktor Informasjon Ends/ means MålYtre effektivitet Informasjon ForretningsbehovInformasjonsbehov MiddelIndre effektivitet Kilde: Wetherbe. Executive Information Requirements, MIS Quarterly, 1991

20 BSP Problem –Hvilke hovedproblemer er forbundet med den virksomheten du leder? Løsning –Hva er gode løsninger på problemene? Informasjonsbehov? Beslutning –Hvilke beslutninger er viktige innen ditt ansvarsområde? Informasjonsbehov?

21 CSF Kritisk fremgangsfaktor –Hvilke kritiske suksessfaktorer gjelder den virksomheten du leder? Informasjonsbehov? –Hvilken informasjon trenger du for å ha kontroll på faktorene?

22 End/Means Mål –Hva er sluttproduktet til kunde/klient fra din virksomhet? Ytre effektivitet –Hvilke krav stiller kundene for å være fornøyde med leveransene? Informasjonsbehov –Info nødvendig for å måle kundetilfredsstillelse Middel –Hvilke nøkkeltiltak må utføres for å effektuere leveranser? Indre effektivitet –Hvilke forhold påvirker effektivitet i nøkkeltiltakene? Informasjonsbehov –Info for å evaluere indre effektivitet

23 Sammenhengen mellom intervjuteknikkens elementer Imidlertid, er vi sikre på at vi har forstått at lederens første ansvar er å bidra til at hans/hennes ansvarsområde leverer de produkter/tjenester som “kunden” gjerne vil ha uten at det sløses med ressurser? --> Ends/Means Analysis Ends: produkt/tjenesteleveranse Means: Effektivitet i produksjonen Imidlertid, er vi sikre på at vi har forstått at lederens første ansvar er å bidra til at hans/hennes ansvarsområde leverer de produkter/tjenester som “kunden” gjerne vil ha uten at det sløses med ressurser? --> Ends/Means Analysis Ends: produkt/tjenesteleveranse Means: Effektivitet i produksjonen Men hvordan kan vi vite at lederen prioriterer de riktige tingene? --> Critical Success Factors Men hvordan kan vi vite at lederen prioriterer de riktige tingene? --> Critical Success Factors Tradisjonell oppfatning av en leders jobb: dvs. han/hun ser problemer og tar beslutninger. --> Business Systems Planning Tradisjonell oppfatning av en leders jobb: dvs. han/hun ser problemer og tar beslutninger. --> Business Systems Planning Ekstern og/eller intern kunde Ekstern og/eller intern kunde Kilde: Tor J. Larsen, Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "Gang 7 Temaer: –Metode/ramme for utvikling av IS-løsninger –Identifikasjon av lederes informasjonsbehov Litteratur: L&L, kap. 9, s.331-377 RS, Wetherbe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google