Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balansert resultatmåling «What you measure is what you get»... Fokus på ett mål er uheldig –produktivitet –kvalitet –kvantitet (søkere per studieplass??)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balansert resultatmåling «What you measure is what you get»... Fokus på ett mål er uheldig –produktivitet –kvalitet –kvantitet (søkere per studieplass??)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Balansert resultatmåling «What you measure is what you get»... Fokus på ett mål er uheldig –produktivitet –kvalitet –kvantitet (søkere per studieplass??) –utvikling /innovasjon –osv Eksempler

2 Hvordan måle resultater - prestasjoner? Finansielle og ikke finansielle resultatmål –Viser økonomiske konsekvenser, viktige signaler på aggregert nivå –Vanskelig å bruke i beslutninger (jf. kvalitetskostnader) –Avkastning, resultatgrad, kvalitetskostnader. Relevant? Ikke-finansielle resultatmål –Handlingsorienterte, ofte på detaljert nivå, f.eks. studentevalueringer –Vanskelig å oversette til resultateffekt Behov for både finansielle og ikke-finansielle resultatmål

3 Problemer Hvordan bli bedre? –Ofte aggregerte tall, dvs. vanskelig å bruke F.eks. reduser kostnadene med 5% –Tar utgangspunkt i tidligere resultater / budsjetter Fundamentale feil videreføres –Bruk aktivitetsbasert styring, lokale systemer –Flaskehalsproblematikken Viser hvordan det gikk, ikke hvordan det vil gå! Lite fokus på styring av immaterielle verdier

4 Idé Visjon STRATEGI Eiernes mål Studentenes mål Interne mål Fornyelses mål KRITISKE FAKTORER Kritiske prestasjonsindikatorer

5 De 4 perspektivene Eierperspektivet –Hvordan ser eierne oss og hva ønsker de? Studentperspektivet –Hva ønsker studentene av oss? Internperspektivet –Hva må vi være best til? –Hva mener våre ansatte om virksomheten? Innovasjon- og læringsperspektivet –Hvor flinke er vi til å fornye oss?

6 Sammenhengen mellom perspektivene Eierperspektivet Brukerperspektivet Innovasjon- og læringsperspektiv et Internperspektivet

7 Prosess for utarbeidelse Perspektiv – måleinstrument Strategiske mål Indikatorer Nivå Handlingsplaner (Budsjett mv)

8 En skisse Eierperspektiv Brukerperspektiv Internperspektiv Læringsperspektiv VISJON

9 Fra plan til handling! 1.Oversette visjon til bruk i målstyring Fra ”fashion” til praksis 2.Kommunisere visjon –BS er samtale/dialog/kommunikasjon 3.Integrere strategi i planleggingen –BS krav til budsjett og motivasjon 4.Tilbakemelding og læring –Fra budsjett, regnskap og læring til ny strategi?

10 Mål og indikatorer For hvert perspektiv utarbeides mål og måltall –Målekort Eks. studentperspektivet MÅL Indikatorer Kvalitet Andre mål?? Tilgjengelighet, opplevelse, Eksamensresultat?

11 Handlingsorientering MålIndikatorMåltallHandlinger God Antall 1 per Incentiv: forskning publ.fagårsverk? Publiseringspris? internasjonalt

12 Hva er BS?? Ide om mange indikatorer Ide om balansering Ide om kausalitet mellom perspektiv Ide om systemtenkning HVA SKAL DET BRUKES TIL??

13 Kritikk av BS…. Hvorfor balansere? Jfr piloten i fly… Årsak – virkning. Hva er sammenhengen?? –Ikke klare empiriske bevis –Er eierperspektivet det ”egentlige” målet? Mange indikatorer –Legitimering eller ”fashion”? –Bedre styring? Hvordan? –Hva er viktig

14 Virkeligheten er kompleks Ulike interesser og målsettinger i konflikt Brukerperspektivet kan være delt Årsak – virkning kan være motsatt av det man tror… Flerdimensjonaliteten er stor.. MEN dette er jo argument nettopp for å rapportere flere dimensjoner! Rapporter eller utvikling og læring..

15 Når du ikke kan måle det som er viktig, blir det du kan måle tillagt viktighet


Laste ned ppt "Balansert resultatmåling «What you measure is what you get»... Fokus på ett mål er uheldig –produktivitet –kvalitet –kvantitet (søkere per studieplass??)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google