Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landskapsarkitektur og arkitekturpolitikk Fagdag Trondheim 9. april 2010 Visepresident Bård Magnus Fauske NLA sitt fagpolitiske arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landskapsarkitektur og arkitekturpolitikk Fagdag Trondheim 9. april 2010 Visepresident Bård Magnus Fauske NLA sitt fagpolitiske arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landskapsarkitektur og arkitekturpolitikk Fagdag Trondheim 9. april 2010 Visepresident Bård Magnus Fauske NLA sitt fagpolitiske arbeid

2 Arkitekturpolitikk Viktig å definere arkitekturpolitikken til også å inkludere landskapsarkitektur! Vi vil ikkje ha ein”landskapsarkitekturpolitikk” som supplerer.

3 Fagpolitisk arbeid Fagdag i Trondheim –Korleis skal landskapsarkitektar forholde seg til samfunnets varierande krav og ønsker? Ny norsk landskapsarkitektur –Bok blir lansert høsten 2010. –Viktig referansebok i det fagpolitiske arbeidet. Arkitekturens år 2011. –Fagdag i Bergen –Høstkonferanse i Oslo. Utvide kapasiteten på fagpolitiske saker –Utredning og oppfølging krev mykje ressursar –Dagens oppfølging av høyringar og viktige enkeltsaker får lett eit ad-hoc-preg –Korleis kan vi bruke fagdagane til å sette fagpolitisk dagsorden?

4 Fagpolitisk arbeid Ny fagpolitisk gruppe skal –Utforme eit nytt innspel til regjeringa og arkitektur NÅ –Utarbeide fagpolitisk handlingsplan som prioriterer tema og saker der NLA eller landskapsarkitektar må synleggjere kva løysingar faget kan tilby. Møte med aktuelle departement i vår –Vurderer ope fagmøte som alternativ til kort møte med ein statsråd –Drøfte innspelet med departementa –Viktig at vi tar og held kontakt direkte med politisk ledelse

5 Innspel til arkitektur NÅ Organisering og forming av våre fysiske omgivelsar. –Skape gode fysiske kvardagslandskap –Tørre og ville det nye slik at våre etterkommarar kan oppleve kulturminnene frå vår tid med stolthet, og få inspirasjon til sjølv å ville og tørre det nye i si tid Den kompakte byen veks. –Byen som økosystem! –Landskapsurbanisme. –Ein by for alle. Forme omgivelsar som reduserer klimagassutsleppe og dei negative konsekvensane av endringane som kjem. Landskapsarkitektur er vårt århundres fag!

6 Innspel til arkitektur NÅ Forslag til innsatsområde –Overordna planlegging. Bitvis byutvikling. –Byromspolitikk. Krav til utforming. Samspel med vegetasjon. Møteplassar. Gata som leikeområde? Bytrær! –Parkpolitikk. Form og innhald. Årstidsvariasjon. Rense luft. Bilogisk mangfald. Viktig for helse. Park=parkering? Park som blir hegna om? Byparken! –Vatn. Gjenbruk og resirkulering. –Kunnskap. Samarbeid mellom arkitektfaga. –Vedlikehald. Det som allereie er bygd. –Det offentlege som forbilde

7

8 Fortetting av byveven Park- og byromspolitikk –Store udefinerte friområde eller byparkar alle aktivt bruker og vernar om? –Landscape detectives og Groruddalen – politisk satsing? –Handbok 017, gatenormal og funksjonsdelte blindvegar? –Anniken Huitfelt viser til at politikarar ønsker å møte velgarane på kjøpesenteret. Kjøpesenter som offentleg rom? –Planlegg vertikalt – ikkje horisontalt. Planlegg mellomrommet i samarbeid privat og offentleg.

9 Fagpolitisk engasjement Delta i i samfunnsdebatten –Skriv i fagtidsskrifta, skriv kronikkar, uttal dykk om problem de har greie på. Har de ei rolle, be om lov til å uttale dykk i prosjektet! –Dilemma ved å tipse media. Om lojalitet. Samarbeid med andre fagorganisasjonar. –Grønt Nettverk. Møte med to statsrådar i 2009 –Byfriksjoner i Bergen

10 Fagpolitisk engasjement Gangbru over Ballastbakken i Hammerfest –Korleis bruk Arkitektur NÅ i den fagpolitiske debatten. –Når har NLA rettsleg klageinteresse

11 Klassekampen 17. mars 2010

12 Ei ny rolle? Delta i samfunnsdebatten, også med komplekse resonnement. Vi kan bidra til at politikarane våre blir flinkare og vel gode løysingar.

13 Landskapsarkitektur.no Vi er på facebook og twitter @landskap


Laste ned ppt "Landskapsarkitektur og arkitekturpolitikk Fagdag Trondheim 9. april 2010 Visepresident Bård Magnus Fauske NLA sitt fagpolitiske arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google