Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkohol- misbruk Totalt Diagnos- tiserbart 410 000 (37%)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkohol- misbruk Totalt Diagnos- tiserbart 410 000 (37%)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkohol- misbruk Totalt Diagnos- tiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig 260 000 (23%) 70 000 (7%) 290 000 (26%) Alvorlig115 000 (10%) 30 000 (3%) 135 000 (12%)

2 Tre faser Vold Spenningsfase Hvetebrødsdager Dr. Lenore Walker, 1985

3 Trygg tilknytning

4 Trygg utforskning

5 Trygg havn

6

7 Underskudd Kaos Forstyrret døgnrytme Ensomhet Nervøs aktivering Nummenhet Dårlig konsentrasjon

8

9 Skadevirkninger barn Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger (Main & Hesse, 1990)

10 Disorganisert tilknytning Det er ikke noe system i hvordan barnet forholder seg til omsorgspersoner. Nettopp fordi samhandlingen i relasjonen er uforutsigbar. Barnet har ikke fått anledning til å lære hva som fungerer for å skaffe og holde på omsorg. Mangelen på en meningsfull tilknytningsstrategi vises av motsetningsfylte og forvirrede handlinger, som å nærme seg omsorgsperson, men med plutselige utrop, med ryggen vendt til eller med uttrykksløst ansikt for eksempel.

11 Vanlige symptomer hos barn utsatt for omsorgssvikt (vold, overgrep, rus, neglekt og/eller betydelig psykisk lidelse) AdferdFysiologiskEmosjoneltKognitivt AggresjonSøvnløshetAngstDårlige skole- resultat Stille og innesluttet Endokrine utfallDepresjonSpråkproblem UtageringSpiseproblemUroDissosiasjon Lav impulskontrollPsykosomatiske symptom Lavt selvbildeSkriveproblem SelvskadingSengevætingSinneRedusert mentalisering Motoriske problemer Sykdom(PTSD-Symptom)Problemer med oppmerksomhet Subkultur- tilhørighet Vegetative symptomer Tilknytnings- forstyrrelser Vansker med aktiv problemløsn Rus/krim.Stress/aktiveringAffektlabilitetEvaluere sit

12 AtferdFysiologiskEmosjoneltKognitivt Stille og innesluttetStressAngstUkonsentrert RastløsSmerterDepresjonMindre mental kapasitet UtagerendeVanskelig med fordøyelse SinneDårlige skoleresultater

13 Vanlige symptomer hos barn utsatt for omsorgssvikt (vold, overgrep, rus, neglekt og/eller betydelig psykisk lidelse) AdferdFysiologiskEmosjoneltKognitivt AggresjonSøvnløshetAngstDårlige skole- resultat Stille og innesluttet Endokrine utfallDepresjonSpråkproblem SpiseforstyrrelserUroTaleproblem Lav impulskontrollPsykosomatiske symptomer Lavt selvbildeSkriveproblem SelvskadingSengevætingSinneRedusert mentalisering UtageringLav aktiverings- terskel (PTSD-Symptom)Problemer med oppmerksomhet Subkultur- tilhørighet Vegetative symptomer Tilknytnings- forstyrrelser Vansker med aktiv problemløsn Rus/krim.Stress/aktiveringAffektlabilitetEvaluere sit

14 Mentalisering – For å lese andre må noen ha lest deg

15 DTD: Developmental Trauma Disorder 1.Regulering av affekt og kroppslige tilstander (veksling i intense, affektive tilstander, langvarig nedstemthet, hypersensitiv, forsinket motorikk, søvn, spisevansker) 2.Regulering av oppmerksomhet og atferd (innsnevret, trusselorientert, misfortolkning, redusert mentalisering, impulsivitet, selvskading, likegyldighet) 3.Sosio-emosjonell fungering (manglende tillit til seg selv og andre, konstant i beredskap for avvisning) (Bessel A. van der Kolck 2009)

16 Nervøs aktivering

17 ● 90 milliarder neuroner og ca. like mange støtteceller fordelt i mange systemer ● 100-500 TRILLIONER synapser ● ca. 20 kjente nevrotransmittere... ●...som hver har sine grupper av reseptorer ● Medisiner/narkotika fungerer ved å påvirke dette systemet

18 “I begynnelsen var volden min venn” Kan du huske første gang du brukte vold? Kan du huske den verste gangen du brukte vold? Kan du huske den siste gangen du brukte vold?

19 Det korte perspektivet ”Når jeg setter et skudd, blir jeg lykkelig. Det er vanskelig å forklare, men tenk på det som en dose med selvtillit, en indre ro og kontroll.”

20

21 Avmakt ”….en tilstand knyttet til faktiske, biologiske, opplevelsesmessige eller følelsesmessige forhold som karakteriseres ved at behov, målsettinger eller forventninger ikke oppfylles, ved at en hindres i å gjøre noe en vil, eller at en opplever sitt liv eller sin integritet truet eller angrepet” (Isdal, 2000)

22 Hva er avmakt? Avmakt springer ut fra mangel på: -Forutsigbarhet -Oversikt -Kontroll -Innflytelse -Påvirkningsmulighet -Utveier -Beskyttelse -Kontakt

23 Hva er avmakt? Avmakt springer ut fra påføringen av: -Vold, trusler og maktmisbruk -Overgrep -Krenkelser -Overveldelse eller sjokk -Grenseoverskridelser -Avvisning -Tap

24 Vold som dysfunksjonell mestring av avmakt Før: Høyt spenningsnivå Avmaktsfølelse ingen kontroll Høy angst, fastlåst smerte, ingen mestring, frustrasjon Offer, urettferdig behandlet, krenket, skade på identitet og selvbilde Tomhetsfølelse, empatimangel, eksistensiell ensomhet Selvforakt, hat mot verden Under og like etter Fysisk utladning Fjerner avmakt Gir ytre kontroll Indre ro, stopper smerten, opplever mestring Fra offer til utøver, hevn og oppreisning, gjenoppretter selvbildet Ytre respekt og verdighet, indre tilfredsstillelse

25 Kjønnsforskjeller karikert Eksternalisering Aggresjon Rus Kriminalitet Fengselskarriere Internalisering Depresjon/angst Selvskading Utmattelse/smerte Psykiatrikarriere

26 Risiko Vitne til eller offer for vold Flere voldsutøvere i tillegg til omsorgsgiver Varighet og grad Seksuelle overgrep Umodenhet og neglekt Psykiske vansker hos foreldrene Rusmisbruk i familien Fattigdom Kaotisk og uforutsigbart hjem Isolasjon fra nærmiljø

27 Beskyttelse Utviklingsstøttende omsorg Kontakt med viktige andre Fleksibel bruk av varierte mestringsformer Integrert selvopplevelse Mestringserfaringer Ansvaret er plassert (begripelig, håndterlig og meningsfullt) Sosiale ferdigheter

28

29

30 Sen ungdomstid: En etterlengtet pause fra egen voldsbruk Respekt Ensomhet Gjengen Mamma Fremtid Kjærlighet

31 For noen av guttene Hun trives sammen med meg Hun har valgt meg fremfor andre Hun har et vakkert ytre, men jenta inni er helt fantastisk Jeg stoler på henne Jeg er glad i henne Det er ok å være sårbar Hun er bare ute etter hva jeg kan gjøre for henne Hun er ikke til å stole på Hun er pen og stygg Hun må kontrolleres Gutter kan trakassere jenter Jeg må aldri vise meg svak

32 For noen av jentene Jeg er verdifull som jeg er Jeg kan være meg selv og slappe av Det er hans ansvar Jeg har rett til å passe på meg selv Jeg kan slå opp om jeg vil Jeg må være snill pike for at noen skal være glad i meg Jeg må passe på så han ikke blir sint Det er ikke så lett for han Han er egentlig snill og slutter snart Det er min skyld

33

34 Mindre av det de har fått og mer av det de ikke har fått

35 Refleksjon om tverrfaglighet Krisesenteret melder bekymring til barnevern når hun flytter hjem Barnehager innhenter samtykke til å informere helsestasjon om helse Barnehager snakker med foreldre om vanskelige temaer og teamleder mottar veiledning Barnevernet anmelder til politi som barnehager melder bekymring til barnevern Barnevernet går til Fykesnemda når det er 90% vinnersjanse Barnehager har foreldresamtaler, men ikke ved mistanke om seksuelle overgrep og vold direkte mot barn. Barnevern/politi undersøker/etterforsker. Barn som pårørende, endringer i Helsevernloven «Barnevernet er nav»

36

37

38

39

40

41

42 Blanda følelser – drama - relasjoner Alberto Sordi

43

44 Besøkshjem? Kontakt din lokale barneverntjeneste

45 Har volden økt det siste året? Har han tilgang på våpen? Bruker han narkotika? Er han sintere når han drikker? Har du et barn som ikke er hans? Har han noen gang forsøkt å kvele deg? Har han presset deg til sex? Er han arbeidsledig? Truer han med å drepe deg? Forsøker han å kontrollere hvem du er med? Er han sjalu? Kaller han deg med foraktfulle og nedsettende ord? Har du blitt slått av han mens du var gravid? Har han slått deg mens du holdt barnet ditt? Har han truet med å skade barna dine? Har han truet med å ta livet sitt? Har han truet med å ta fra deg barna dine? Tror du han er i stand til å drepe deg?


Laste ned ppt "Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkohol- misbruk Totalt Diagnos- tiserbart 410 000 (37%)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google