Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra bekymring til handling – gjør noe med det Barneombudet v/seniorrådgiver Tone Viljugrein Bodø 6.september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra bekymring til handling – gjør noe med det Barneombudet v/seniorrådgiver Tone Viljugrein Bodø 6.september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra bekymring til handling – gjør noe med det Barneombudet v/seniorrådgiver Tone Viljugrein Bodø 6.september 2011

2 Hvor er de som skal identifisere?

3 Skole/ barnehage PPTOT Helsetjenesten Barnevernet KommunenBufetat Helsestasjon og skolehelse- tjenesten Fastlege BUP Spesialist- helsetj. Justissektoren Politi Domstol Kriminalomsorg Konfliktråd Familie Foreldre Søsken Besteforeldre mm Nærmiljø/Fritid Nabo Trener Fritidsklubb Tannhelse Krisesenter

4 Tidlig intervensjon Hvorfor så viktig?

5 Tidlig intervensjon Hvorfor (ofte) så vanskelig?

6

7 Topp-studien, Folkehelseinstituttet

8

9 Hva ønsker barna selv Barneombudets møter med barnevernsbarn og ekspertpanel –Barnevernet fikk vite om dem for sent –Hjelpen burde ha kommet mye tidligere –At det var mange voksne rundt barna som så, og så bort, uten å ta de nødvendige steg for å hjelpe barnet og familien

10 Barneombudet skal: Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år) Være høringsinstans ved nye lovforslag mv. Komme med forslag som juridisk og praktisk styrker barns beskyttelse. Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen. Jobbe for god informasjon til og om barn og ungdom

11 Vårt verktøy: Barnekonvensjonen Vedtatt i 1989 Ratifisert av nesten alle land i verden (Somalia og USA) BK inkorporert i norsk lov ved innlemmelse i menneskerettighetsloven i 2003 BK gir barn konkrete rettigheter Andre konvensjoner

12 Beskyttelse Tilgang til tjenester Deltakelse FNs barnekonvensjon

13 Foreldre som er alvorlig somatisk syke, har en psykisk lidelse eller et alvorlig rusproblem

14 1.Januar 2010: Nye lovbestemmelser:

15 Barn som pårørende fikk lovfestede rettigheter

16 Sjekk pasientens barn Hlspl. §10a Undersøkelsesplikt når pasienter har barn Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Helsepersonell skal alltid undersøke hvordan det står til med barna hjemme - hvis det er grunn til å tro at en forelder - i kortere eller lengre tid - har nedsatt omsorgsevne - på grunn av sin helsetilstand Forhold som gjør noe med foreldrekompetansen Rusmisbruk Alvorlig somatisk sykdom Psykiske lidelser.

17

18 Hva trenger barna?

19 Primære behov… Trygghet Forutsigbarhet Stabile hjem – og at dere klarer å samarbeide!

20 Barn må vite at det ikke er deres skyld at mor eller far er alvorlig syke eller ruser seg

21 Barn må vite at mor eller far har det bra og får hjelp

22 Ta vare på de opprinnelige foreldrene For at barna skal føle trygghet, må foreldrene gis et anstendig liv.

23 Lytt til barnet

24 Barnekonvensjonens artikkel 12 Barn som er i stand til å danne egne synspunkter har blant annet rett til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold vedrørende barnet. … i enhver saksbehandling som angår barnet

25 Når skal barnet høres? Barnekonvensjonen – ingen aldersgrense Barnevernloven og barneloven –barn fra de er 7 år, og yngre barn, skal høres i tråd med alder og modenhet.

26

27 Barn er ikke premie

28 Barn skal ikke brukes som behandling

29 Barn har ikke tid

30 Vær barnas lobbyister! – og nå er det kommunevalg…

31 Hvilke parti er barnets parti der du bor?

32


Laste ned ppt "Fra bekymring til handling – gjør noe med det Barneombudet v/seniorrådgiver Tone Viljugrein Bodø 6.september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google