Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østersjøprogrammet 2014 - 2020 Presentasjon på seminar i Bodø 21.10.14 Ann Irene Sæternes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østersjøprogrammet 2014 - 2020 Presentasjon på seminar i Bodø 21.10.14 Ann Irene Sæternes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østersjøprogrammet 2014 - 2020 Presentasjon på seminar i Bodø 21.10.14 Ann Irene Sæternes

2 Interreg Baltic Sea Region – 11 land 8 EU Member States Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden (whole country), Germany (parts of the country) Norway (whole country) Russia (parts of the country) Belarus (whole country)

3 Mål og fokusområder Å styrke og binde Østersjøregionen enda tettere sammen - utvikle en mer innovativ, bedre tilgjengelig og mer bærekraftig Østersjøregion Kapasitet for innovasjon Effektiv forvaltning av naturressursene Bærekraftig transport Institusjonell kapasitetsbygging for makro- regionalt samarbeid

4 4 Objectives 2014-20 for BSR

5 Fakta om programmet Økonomisk ramme på 263,8 mill € ERDF + 6 mill € N + 8,8 mill € ENI + RUS Variasjon i støttegrad – 75/85 og Norge = 50% Minimum 3 partnere fra 3 land – ett av disse må være EU-land To-trinns søkeprosess Forenkling – bl.a. 15% overhead for indirekte kostnader Samordning av kriterier, søknadsskjema mv. med andre Interreg- program i området Klyngesamarbeid for prosjekt innenfor samme tema-område fra starten av programperioden – ta ut merverdi En egen programmanual vil angi rammer for prosjekt, søknadsprosedyrer og gjennomføring av prosjektene Elektronisk rapportering og mer web-løsninger

6 Målgrupper og støttemottakere 1.Offentlige myndigheter på alle nivå 2.Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport 3.Organisasjoner (NGO) – både ikke-kommersielle og kommersielle 4.Private kommersielle bedrifter 5.Organisasjoner av offentlige myndigheter som f.eks. BSSSC, CBSS, UBC mv. *) Norske aktører i kategoriene 1 og 2 kan være LP

7 Erfaringer fra perioden 2007 - 2013 90 prosjekt gitt støtte 33 prosjekt med norske partnere (+ 6 assosierte) 4 med partnere fra Nord-Norge (1 Troms og 3 Nordland)  Baltic GPP (Green Public Procurement)  BGLC (Baltic Green Logistic Corridor)  Baltic Bird  TransBaltic EXT

8 ICT for Health Norske partnereDiakonhjemmet Sykehus Prosjektperiode2009-2012 Budsjett3.645.620 € Norsk finansiering317.014 € Partnerland8 Partnere: 19 Prosjektmål Utvikle og teste ulike IKT-løsninger og bidra til økt aksept for bruk av IKT i behandling og forebygging av kroniske sykdommer. I framtiden kan flere helsetjenester bli utført ved hjelp av smarttelefon og internett. Så lettvint, tenker du? Men foreløpig står både tekniske og lovmessige hindre i veien for å digitalisere leger og sykepleiere.

9 Baltic Biogas Bus / More BBB Norske partnereHOG Energi, Ruter, Skyss, Hordaland fylk.kommune, Prosjektperiode2009-2012 / 2013-2014 Budsjett4.173.260 € / 3.232.410 € Norsk finansiering721.688 € / 1.671.182 € Partnerland8 / 7 Partnere: 12 / 10 Prosjektmål Utvikle og teste ut en ny og mer effektivbybuss drevet av biogass. Sammen med internasjonale partnere, har Oslo og Hordaland utviklet en helt ny hybridbuss. Fra 2014 gir Bergen full biogass!

10 EfficienSea Norske partnereKystverket, Møre og Romsdal FK Prosjektperiode2008-2012 Budsjett7.691.870 € Norsk finansiering853.352 € Partnerland6 Partnere: 16 Prosjektmål Harmonisere regelverk og utvikle nye eller forbedre planleggingsverktøy som kan forhindre ulykker til sjøs Runde Miljøsenter har sammen med polske forskere utviklet et kartverktøy for sårbarhetsanalyser av kyst- og havområder. Kartverket kan nå bli brukt til å planlegge skipsruter over hele verden.

11 Hvilke prosjekt etterspørres?

12 Framdriftsplan Programmet sendt til EU-kommisjonen 4. september Godkjent program innen utgangen av året Lanseringskonferanse 26. – 27. nov. i Polen Lansering av første call – primo desember Første søkefrist 2. februar 2015 (fase 1) Beslutning på konsepter i april Søkefrist for full søknad i juli 2015 (fase 2) Endelig beslutning på prosjekt i løpet av høsten 2015 Oppstart rundt nyttår 2015/2016


Laste ned ppt "Østersjøprogrammet 2014 - 2020 Presentasjon på seminar i Bodø 21.10.14 Ann Irene Sæternes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google