Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sparebankstiftingar Morten Søberg Direktør for samfunnskontakt, Sparebank 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sparebankstiftingar Morten Søberg Direktør for samfunnskontakt, Sparebank 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sparebankstiftingar Morten Søberg Direktør for samfunnskontakt, Sparebank 1

2 Fakta om sparebankstiftingar Kjernefunksjonar: – Eigar – Kapitalforvaltar – Filantrop, jf. gåver til ålmennyttige føremål Framtidsscenario

3 Færre sparebankar, fleire stiftingar Sparebankstruktur 1822-2014: konstant endring Sparebankstiftingar: forklaringsvariablar: – Samanslåingar, fusjonar – Privat eigenkapital (eigenkapitalbevis, aksjesparebank) – Lovendringar: speglar og driv strukturelle endringar Sparebankstiftingar: kollektive, private verdiar («i støypeskeia»)

4 Sparebankstiftingar: eit tidsoversyn 2002 Sparebankstiftelsen DNB 2007 Sparebankstiftelsen Bien 2009 Sparebankstiftelsen Sauda 2009 Sparebankstiftelsen Tingvoll 2010 Sparebankstiftelsen Gran 2010 Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 2010 Sparebankstiftelsen Ringerike 2010 Sparebankstiftinga Fjaler 2010 Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 2010 SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad 2010 Sparebankstiftelsen Helgeland 2011 Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Sparebankstiftelsen SMN 2011 Sparebankstiftinga Hardanger 2011 Sparebankstiftelsen Østfold Akershus 2011 Sparebankstiftelsen Halden 2012 Sparebankstiftelsen SR-bank 2012 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 2012 Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde 2012 Sparebanken Telemark – Grenland 2012 Sparebankstiftelsen Hallingdal 2012 Sparebankstiftelsen Øystre Slidre 2013 Sparebankstiftinga Bø 2013 Sparebankstiftinga Seljord 2013 Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

5 Sparebankstiftingane: marknadsverdi 24204 49809

6 Kjerneoppgåver Eigarrolla – Relativt små bankar → stundom store eigarar – Utfordringar: Profesjonelt og strategisk eigarskap Konsesjonsvilkår Alternative investeringspreferansar Sparebankstiftingane: ein stadig større og viktigare eigar i Sparebank-Noreg

7 Sparebankstiftinga Hardanger

8 Kapitalforvaltning Det komparative perspektivet: statlege føredøme – Opplysningsvesenets fond (verdas eldste, konstitusjonelt sikra fond) – Statens pensjonsfond utland (verdas største sovereign wealth fund) Normativ funksjon: private normkjelder – Langsiktigheit (til ragnarok) – Stabilitet Djevelens advokat: dødvinkel/blindsone eller samfunnskraft?

9 Gåver: norrøn livsvisdom Den eldre Edda (Håvåmål): strofene 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48 og 145. 41. Med våpen og klæde skal vener gåvast, det vert på dei sjølve synt. Likt gjevande lengst er vener, um elles alt seg lagar. 42. Venen sin skal ein vera ven og løne gåve med gåve. Til lått skal mann med lått svara og møte ljuging med lygn. Stikkord: sosial kapital, resiprositet, samfunnskontrakt

10 Gåver: teori og praksis Særtrekk v/ sparebankar (kodifisert konvensjon) Sparebankstatistikk – tal som tel og fortel om ålmennyttige føremål To be or not to be: Stiftingane: reindyrking/ profesjonalisering av Gåveinstituttet/sparebankverdiar? GÅVEEFFEKTIVITET

11 Tildelte gåver 2013

12 Utdelingsgrad (tildelt/årsresultat) pr. 2013

13 Deutsche Sparkassenstiftungen

14 http://www.sparkassenstiftungen.de/home/

15 Tysk, lokal meirverdi 2013: Tyske sparebankar (inkludert stiftingane): 503 millionar Euro i gåver Samla kapital i stiftingane: 2,29 milliardar Euro Utdeling frå stiftingane: 73,5 millionar Euro

16 Scenario Italiensk skilsmisse (frå sparebankane) Tysk, profesjonell filantropi (kultur) Norsk, strategisk bankeigar (konsolidering?) HUB: Kunnskap, diskusjon, strategiske val


Laste ned ppt "Sparebankstiftingar Morten Søberg Direktør for samfunnskontakt, Sparebank 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google