Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering av småkraftverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering av småkraftverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering av småkraftverk
November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern
Hovedkontor: Tromsø Organisering: regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: steder Antall årsverk, konsern: 813

3 Lokalt over hele Norge Vi har spisset vår visjon:
SpareBank 1 alliansen, nøkkeltall (1.1.08) Total forvaltning: ca NOK 425 mrd. Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall årsverk: ca 5.450 Antall nettkunder: ca Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, SpareBank 1 Moss, SpareBank 1 Hallingdal, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 Kongsberg, Halden SpareBank 1, Sparebanken Telemark, Modum SpareBank 1, Sparebanken Grenland, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg, SpareBank 1 Volda Ørsta, Sparebanken Hardanger og SpareBank 1 Kvinnherad. Produktenheter i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning, First Securities (24,5 %), Actor Fordringsforvaltning AS (90 %) og EiendomsMegler 1 (kjede/bankeid) SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 i Oslo og Akershus Sparebanken Hedmark Vi har spisset vår visjon: Visjonen kommuniserer vårt sterke samfunnsengasjement. ”For Nord-Norge” er vårt svar på ”Hva står banken min for?”. SpareBank 1 Nord-Norge står for et engasjement som betyr noe for lokalsamfunnet og kundens omgivelser. Vi skal være en mulighetenes bank. Dette gjør vi gjennom en mengde direkte bidrag som for eksempel sponsing (kultur, idrett, lokalsamfunn), utviklingsfond hvor vi støtter professorater, medisinsk forskning og kultur SNN bidrar også i stor grad til kunnskapsdeling i landsdelen. konjunkturbarometeret er et halvårlig produkt finansiert av SNN og innovasjon Norge som retter søkelyset på landsdelen og de utviklingene som skjer her I tillegg bidrar SNN direkte til lokalsamfunnene hvor vi er lokalisert gjennom å være en fungerende IA bedrift, gjennom å utøve strenge etiske retningslinjer, vise miljøhensyn og kun gjøre samfunnsansvarlige investeringer Vi er i stand til å hjelpe nordnorske bedrifter også utenfor landsdelen. For Nord-Norge betyr at vi finansierer gode prosjekter som utvikler næringslivet i landsdelen.

4 Småkraft i SpareBank 1 SpareBank 1 har som mål å være en viktig bidragsyter til at verdiene av vannkraft blir bevart lokalt blant dagens fallrettighetshavere. Vår nærhet gjennom lokal kunnskap skal sette oss i førersetet for de enkelte prosjektene og sørge for gode finansieringsløsninger som gir trygghet både for utbyggere og SpareBank 1. Et godt samarbeid med bl.a. Småkraftforeninga og evnen til å dele kunnskap og erfaring mellom dyktige bedriftsrådgivere i SpareBank 1 Alliansen skal medvirke til dette. Egen bransjegruppe i alliansen styrker kunnskap og erfaringsutveksling mellom bedriftsrådgivere på tvers av lokalbanker og regioner.

5 Finansiering Ulike faser for bankens risikovurdering Prosjektering
Utbygging Produksjon Vedlikehold

6 Hva er det banken ser etter?
Avtaleverket Selskapsform (AS) Leieavtaler mellom AS'et og alle berørte grunneiere (fallrett, motorisert adkomstrett, rørgate, inntaksdam, adkomst til nett mm.) Prosjekt- og byggeperioden Kompetanse Produksjonsberegninger Tekniske løsninger – referanser Sikring av byggekostnader Konsekvens av utsatt oppstart som følge av problemer Byggekontrollør Forsikringer

7 Driftsfasen – betjeningsevne
Kontantstrømanalyse som viser at lånet kan tilbakebetales Lønnsomhetsanalyse – hvordan påvirkes betjeningsevnen av endringer i strømpris, volum, rente mm. Risiko for avbrudd og konsekvens Soliditet Evne og vilje til å stille med forsvarlig egenkapital både i opprinnelig finansieringsplan og ved overskridelser/driftsstans Ledelsen Har vi kjennskap til nøkkelpersoner? Renome Historikk

8 Tilfredsstillende sikkerhet
Geografisk og panterettslig omfattende nedsalgsfelt Pant i hele kraftverket med alle nødvendige rettigheter som gjør at banken kan realisere pantet som going concern/alternativt drive kraftverket i regi av seg selv som panthaver. Vurdering av avtalers varighet, overførbarhet og pantbarhet. Økonomisk kompensasjon ved evt. leie av fallrettigheter. Pant i aksjer, realkausjon fra aksjonærer?

9 Lånesøknad - innhold Fakta om lånesøker (navn, eierforhold, vedtekter, styre, kompetanse, firmaattest) Prosjektbeskrivelse med kart, tegninger og eiendomsbetegnelser (matrikkeloversikt) fra inntak til nett. Byggetillatelse, konsesjoner Kostnadsoversikt med finansieringsplan (lån vs EK), sikkerhetsstillelse og fremdriftsplan Driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og balanse 3-5 år Lønnsomhetsanalyse – følsomhet på endringer i strømpris, volum, renter etc. Kopi av festekontrakter, leiekontrakter mm for hele området Kopi av leieavtaler til fallrettigheter Dokumentasjon på tilgang til egenkapital Referanser på valg av tekniske løsninger, leverandører etc. Kopi av forsikringsattester Avtale på levering av kraft og evt sikringsavtaler

10 Bankens krav til dokumentasjon og et solid avtaleverk med alle berørte parter, er som oftest sammenfallende med grunneiere og kraftverkets langsiktige interesser. Kompleksiteten i prosjekter gjør at banken ønsker sikring på ulike måter, og dermed minske risikoen både for dere som byggherre og SpareBank 1 Nord-Norge som finansieringskilde.


Laste ned ppt "Finansiering av småkraftverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google