Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering av småkraftverk November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering av småkraftverk November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering av småkraftverk November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor:Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor:Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 81 steder Antall årsverk, konsern:813

3 Lokalt over hele Norge SpareBank 1 alliansen, nøkkeltall (1.1.08) – Total forvaltning: ca NOK 425 mrd. – Totalt egne kontorer: 352 – Totalt distribusjonskontorer: ca 380 – Totalt antall årsverk: ca 5.450 – Antall nettkunder: ca 447.000 Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, SpareBank 1 Moss, SpareBank 1 Hallingdal, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 Kongsberg, Halden SpareBank 1, Sparebanken Telemark, Modum SpareBank 1, Sparebanken Grenland, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg, SpareBank 1 Volda Ørsta, Sparebanken Hardanger og SpareBank 1 Kvinnherad. Produktenheter i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning, First Securities (24,5 %), Actor Fordringsforvaltning AS (90 %) og EiendomsMegler 1 (kjede/bankeid) SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 i Oslo og Akershus Sparebanken Hedmark

4 Småkraft i SpareBank 1 SpareBank 1 har som mål å være en viktig bidragsyter til at verdiene av vannkraft blir bevart lokalt blant dagens fallrettighetshavere. Vår nærhet gjennom lokal kunnskap skal sette oss i førersetet for de enkelte prosjektene og sørge for gode finansieringsløsninger som gir trygghet både for utbyggere og SpareBank 1. Et godt samarbeid med bl.a. Småkraftforeninga og evnen til å dele kunnskap og erfaring mellom dyktige bedriftsrådgivere i SpareBank 1 Alliansen skal medvirke til dette. Egen bransjegruppe i alliansen styrker kunnskap og erfaringsutveksling mellom bedriftsrådgivere på tvers av lokalbanker og regioner.

5 Finansiering Ulike faser for bankens risikovurdering ProsjekteringUtbyggingProduksjonVedlikehold

6 Hva er det banken ser etter? Avtaleverket –Selskapsform (AS) –Leieavtaler mellom AS'et og alle berørte grunneiere (fallrett, motorisert adkomstrett, rørgate, inntaksdam, adkomst til nett mm.) Prosjekt- og byggeperioden –Kompetanse –Produksjonsberegninger –Tekniske løsninger – referanser –Sikring av byggekostnader –Konsekvens av utsatt oppstart som følge av problemer –Byggekontrollør –Forsikringer

7 Driftsfasen – betjeningsevne –Kontantstrømanalyse som viser at lånet kan tilbakebetales –Lønnsomhetsanalyse – hvordan påvirkes betjeningsevnen av endringer i strømpris, volum, rente mm. –Risiko for avbrudd og konsekvens Soliditet –Evne og vilje til å stille med forsvarlig egenkapital både i opprinnelig finansieringsplan og ved overskridelser/driftsstans Ledelsen –Har vi kjennskap til nøkkelpersoner? –Renome –Historikk

8 Tilfredsstillende sikkerhet –Geografisk og panterettslig omfattende nedsalgsfelt –Pant i hele kraftverket med alle nødvendige rettigheter som gjør at banken kan realisere pantet som going concern/alternativt drive kraftverket i regi av seg selv som panthaver. –Vurdering av avtalers varighet, overførbarhet og pantbarhet. Økonomisk kompensasjon ved evt. leie av fallrettigheter. –Pant i aksjer, realkausjon fra aksjonærer?

9 Lånesøknad - innhold Fakta om lånesøker (navn, eierforhold, vedtekter, styre, kompetanse, firmaattest) Prosjektbeskrivelse med kart, tegninger og eiendomsbetegnelser (matrikkeloversikt) fra inntak til nett. Byggetillatelse, konsesjoner Kostnadsoversikt med finansieringsplan (lån vs EK), sikkerhetsstillelse og fremdriftsplan Driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og balanse 3-5 år Lønnsomhetsanalyse – følsomhet på endringer i strømpris, volum, renter etc. Kopi av festekontrakter, leiekontrakter mm for hele området Kopi av leieavtaler til fallrettigheter Dokumentasjon på tilgang til egenkapital Referanser på valg av tekniske løsninger, leverandører etc. Kopi av forsikringsattester Avtale på levering av kraft og evt sikringsavtaler

10 Bankens krav til dokumentasjon og et solid avtaleverk med alle berørte parter, er som oftest sammenfallende med grunneiere og kraftverkets langsiktige interesser. Kompleksiteten i prosjekter gjør at banken ønsker sikring på ulike måter, og dermed minske risikoen både for dere som byggherre og SpareBank 1 Nord-Norge som finansieringskilde.


Laste ned ppt "Finansiering av småkraftverk November 2009 Seminar, Mosjøen og Narvik Arrangør: Småkraftforeninga i samarbeid med Nordland Bondelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google