Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansforvaltningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansforvaltningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansforvaltningen

2 Økonomisk forvaltning i vergemålsreformen
Ivareta vergetrengende sine økonomiske interesser Beløpsgrense

3 Forvaltning for voksne med verge
Kapitalkonto FM disponent Vergekonto Verge disponent Brukskonto personen selv disponerer Finansielle eiendeler >2G Bankavtaler via SRF Verge velger bank Løpende oppdatering hos FM Bruk krever godkjenning fra FM SRF utfører tilsyn med FM Inntil 2G Verge og personen det gjelder velger bank fritt Disponeres av vergen Inntekter/faste utgifter Årlig vergeregnskap FM utfører tilsyn Til personens frie benyttelse Begrenset månedsbeløp Småutgifter Ikke regnskap

4 Forvaltning for mindreårige med verdi på mer enn 2G
Kapitalkonto FM disponent Konto til foreldre/verger konto for den mindreårige Finansielle eiendeler. Over 2G – hele beløpet forvaltes Verge velger bank Vergens bruk krever godkjenning fra FM Hvor mye? – bruke skjønn Disponeres av vergen Dekke deler av barnets utgifter Den mindreåriges egne inntekter Gaver stilt til egen disposisjon

5 Stadsbygd Sparebank Sparebank 1 Ringerike Hadeland Soknedal Sparebank Drangedal og Tørdal Sparebank Aurskog Sparebank Sparebank 1 Nordvest Meldal Sparebank Harstad Sparebank Surnadal Sparebank Sparebanken Hedmark Danske Bank (Fokus Bank) DNB Bank ASA Sparebanken 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Søre Sunnmøre Sparebank 1 Nord-Norge Sparebanken 1 Nøtterøy - Tønsberg Sparebank 1 Østfold og Akershus Lom og Skjåk Sparebank 1 Sparebank 1 Hallingdal Sparebank 1 - Bank 1 Oslo Akershus as Sparebanken Telemark Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebank 1 SMN Bamble og Langesund sparebank Toten Sparebank Tolga Os Sparebank Rørosbanken Lofoten Sparebank Melhus Sparebank Sparebanken Hemne Haugesund Sparebank Nes Prestegjelds Sparebank Helgeland Sparebank Sparebanken Møre Orkdal Sparebank Klæbu Sparebank Sparebanken Sør Grong Sparebank Oppdalsbanken Bud, Fræna og Hustad Sparebank Bjugn Sparebank Sparebank 1 Gudbrandsdal Rindal Sparebank Sparebanken Vest Aasen Sparebank Totalt 46 banker

6 Regnskap Detaljert kontoutskrift Selvangivelse
Fullstendighetserklæring

7 Kontroll og tilsyn Godkjenning av regnskap Bilag

8 Honorar og godtgjøring
Hovedregel Dekkes av den vergetrengende selv Unntak Dekkes av staten Inntektsgrense kr ,- Formuesgrense kr ,-

9 Vergehonorar Type Verge Personlige forhold Økonomiske Pers./Øk.
Timesats v/særlige Næringsdrivende*** Oppgave plikt over 4.000 kr Nærstående 0* Nei (Ja) Ja (Nei) Alminnelige 2.000 3.500 4.000 200** Faste 4.500 7.500 10.000 400** Advokat (offentlig salærsats) 945 * Kun godtgjøring hvis særlige grunner tilsier det, bl.a. vektlegges omfang og varighet ** Det kan avtales godtgjøring på timebasis ved særlige grunner etter avtale m/FM *** Verger med årlige næringsinntekter på over kr., må registrere seg i Brønnøysund som enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer. Verger med årlige næringsinntekter mellom kr og kr., må også sende inn selvangivelse for næringsdrivende, men trenger ikke organisasjonsnummer. Standard honorarregning utarbeides sentralt og inntektene må påføres av vergene i selvangivelsen.

10 Timesats Etter søknad Dokumentasjon Evt. godkjenning

11 Utgiftsgodtgjørelse Krav på dekning av utgifter Fast beløp per år?
Søke om utvidelse


Laste ned ppt "Finansforvaltningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google