Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Turskiltprosjektet En nasjonal mal for skilting, merking og info knyttet til turruter. Finansieres av Gjensidigestiftelsen (GS) og norske fylkeskommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Turskiltprosjektet En nasjonal mal for skilting, merking og info knyttet til turruter. Finansieres av Gjensidigestiftelsen (GS) og norske fylkeskommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Turskiltprosjektet En nasjonal mal for skilting, merking og info knyttet til turruter. Finansieres av Gjensidigestiftelsen (GS) og norske fylkeskommuner (FK). Prosjektledelse: Den Norske Turistforening. Formål: Prosjektet skal bidra til å skape mer aktivitet i nærheten av der folk bor og oppholder seg gjennom «nærfriluftsliv»; å gå (vandre), sykle, padling og å gå på ski. Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

2 Hva kan støttes: Skilting, merking og info knyttet til turruter. Tiltakene skal utføres i henhold til anbefalingene i Merkehåndboka. www.merkehandboka.nowww.merkehandboka.no Hvem kan søke: 1. Alle frivillige lag og foreninger 2. Friluftsråd 3. Kommuner, reiseliv, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med kategori 1 og 2. Se for øvrig retningslinjer og kriterier for samt kursmateriell www.turskiltprosjektet.no www.turskiltprosjektet.no Turskiltprosjektet Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

3 Alle norske fylkeskommuner deltar i prosjektet (Oslo kommune 2015) 2014: 30 millioner NOK er stilt til rådighet av Gjensidigestiftelsen og norske fylkeskommuner 320 søknader representerer en samlet søknadssum på kr 29 millioner NOK (2014-søknader) 75 personer er sertifisert til å lede og gjennomføre «Turskiltkurset» Alle lag, foreninger osv som får turskiltmidler, må gjennomføre «Turskiltkurset» før midler utbetales. Prosjektstatus 2014 Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

4 Finansiering/ prosjekteiere (Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene) Styringsgruppe og sammensetning (Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene, Friluftslivets Fellesorganisasjon-FRIFO, Friluftsrådenes Landsforbund og DNT) Fylkesvise innstillingsgrupper (Fylkeskommunen Gjensidigestiftelsen Friluftslivet) Faglig prosjektledelse (DNT) Prosjektorganisering Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

5 Samarbeidsparter Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

6 Slik var det før… Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet!

7 …. samarbeid gir resultater! Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet!

8 Åpne for ulike materialer Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet!

9 Nye symboler i samarbeid med Kartverket Turskiltprosjektet – det skal merkes i hele landet!

10 RETNINGSLINJENE: Hvilke stier/turruter prioriteres? Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

11 Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt) Prosjekter som inngår i en helhetlig plan / strategi Turruter med plan for aktivitetstiltak/ synliggjøringstiltak Turruter med forventet stor bruk Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser eller lignende) Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

12 Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking: MERKEHÅNDBOKA SKAL FØLGES www.merkehandboka.no + 9 andre krav jfr retningslinjene for Turskiltprosjektet - gjennomgås av kursholder Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

13 ...så dreier det seg også om: Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

14 Gradering – eller ikke gradering Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

15 Estetikk og solid forankring Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!

16 Infotavler – hva skal de inneholde? Her; en kombinasjon av pilskilt, toppskilt og infotavle. Lykke til med kurset! Turskilt-prosjektet - det skal merkes i hele landet!


Laste ned ppt "Turskiltprosjektet En nasjonal mal for skilting, merking og info knyttet til turruter. Finansieres av Gjensidigestiftelsen (GS) og norske fylkeskommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google