Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut A. Hestad, NTNU Psykologisk Institutt. Blodtrykk relatert til demens hos eldre er et komplisert bilde Det reiser spørsmål om demenstype, Alzheimer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut A. Hestad, NTNU Psykologisk Institutt. Blodtrykk relatert til demens hos eldre er et komplisert bilde Det reiser spørsmål om demenstype, Alzheimer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut A. Hestad, NTNU Psykologisk Institutt

2 Blodtrykk relatert til demens hos eldre er et komplisert bilde Det reiser spørsmål om demenstype, Alzheimer eller Vaskulær demens - eller begge deler Alder, blodtrykk og demens før og etter 65 I tillegg ”survival rate” Hva er optimalt blodtrykk ved forskjellige aldersgrupper Apo-E polymorfisme e2, e3, e4

3 Viktige typer demens: –Demens av Altzheimers type 60% –Vaskulær demens25% –Demens ved alkoholmisbruk 5% –Andre typer demens10%

4 Diagnostiske kriterier for demens av Alzheimers type DSM ‑ IV AUtvikling av omfattende (multiple) kognitiv svikt manifestert ved både 1)hukommelsessvikt ‑ svekket evne til å here ny informasjon eller gjenkalle tidligere lært informasjon. 2)en eller flere av følgende kognitive forstyrrelser a)afasi (språkproblem) b)apraksi (svekket evne til å utføre motorisk aktivitet til tross for full førlighet) c)agnosi (svikt i evne til å gjennkjenne eller identifisere objekter til tross for intakt sensorisk funksjon) d)sviktende handlingsevne (planlegging, organisering, rekkefølge, abstraksjon) BDen kognitive svikt under A1 og A2 forårsaker hver for seg betydelig svekkelse i sosial eller yrkesmessig fungering og representerer enbetydelig reduksjon fra tidliger funksj onsnivå.

5 CUtviklingen kjennetegnes ved en gradvis reduksjon og en progredierende kognitiv svekkelse

6 Cell death Broken circuitry

7 Annen forståelse av årsak og behandling: Lavt blodtrykk er relatert til demens Årsak kan være høyt blodtrykk i middelalder har ført til skade som reduserer blodtrykk og fører til demens (AD og VaD) i godt voksen alder Arvelig faktor Apo E e4 allele (kromosom 19). Andre genetiske komponenter for tidlig debut.

8 Behandlig med blodtrykksreduserende midler: Usikkerhet med hensyn til hvilke typer blodtrykksreduserende medisiner som er best

9 Banebrytende arbeid av Skoog og medarbeidere, Lancet 1996 15 års oppfølging fra 70 år. Høyt Blodtrykk ved 70 år var en risikofaktor for demens av Alzheimers type 10-15 år (79-85 år) senere. Imidlertid de som ble demente ved 75-79, ingen forskjell i blodtrykk ved 70, men når de ble demente flat blodtrykket deres.

10 Beste prediktor for demens ved 79-85 var diastolisk blodtrykk White- matter lesions Hadde høyere trykk ved 70 år. Hypoperfusin and icheaemia Stroke and brain infarct

11 Det er nå flere studier som har sett at midtlivs høyt blodtrykk gir større sjangse for kognitiv svikt og demens senere i livet Honolulu-Asia studie funnet fant assosiasjon mellom plaque, tangles og hippocampus atrofi med blodtrykk over 140/90. Økende assocsiasjonved større trykk

12 Bildet er her er ikke entydig Men det synes i alle fall som om veldig høyt blodtrykk > 180 mm Hg er assosiert med demens og Alzheimers sykdom

13 Qiu et al, review 2005 konkluderer: 9 av 13 studier viste at høyt blodtrykk var risikofaktor for kognitiv svikt (høyt blodtrykk systolisk blodtrykk over 160 mmHg. Det ble også funnet en slik sammenheng hos folk under 40 år

14 Ved 65 års alder: 8% demente (Fratiglioni et al. 1999) 65% har hypertension (Kearney et al, 2005)

15 Men også utvikling av lavt blodtrykk kan være en risikofaktor for demens Demens kan føre til lavt blodtrykk, alvorligere demens lavere blodtrykk Noe Hestad og Engedal, 2003 fant

16 Kungsholmen prosjekt Kognitiv svikt var assosiert med 20-30% lavere enn 130/70 mm Hg Qiu et al spekuler i survival bias

17 Høyt blodtrykk ved høyere alder mer uklart med hensyn til kognitiv svikt og demens

18

19 I denne studien var det slik at de med høyest blodtrykk fungerte best kognitivt

20 Hovedsak i vår studie er at lavt blodtrykk er assosiert med demens hos eldre

21

22

23 Den Heijer et al, 2003 (longitudinal study) Sent i livet høyt (>90 mm Hg) og lavt (< 65 mm Hg) diastolisk mer assosiert med med mer kortikal atrofi enn når trykket er mellom 65 og 74 mm Hg. De som hadde fall på mer enn 10 mm Hg over 20 år mer kortikal atrofi. Både høy og lavt trykk skadelig.

24

25

26

27

28 Med andre ord, Apo E e type synes å være av stor betydning. E-e4 mer utsatt, kanskje annen aldringshistorie

29 Blodtrykks medisiner kan ha en gunstig effekt på både 1). arterosklerose og 2).haemodynamiske mekanismer

30 1). Kan gi arteriestivhet ved høyere alder dersom ubehandlet. Sammenheng med Alzheimers sykdom. Vaskulære problemer som kan fremskynde AD

31 2). Lavt trykk kan destabilisere nevroner og gi utvikling av plaque og tangles


Laste ned ppt "Knut A. Hestad, NTNU Psykologisk Institutt. Blodtrykk relatert til demens hos eldre er et komplisert bilde Det reiser spørsmål om demenstype, Alzheimer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google