Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 11111111110000000000abcdef (10 ettall) (10 nuller)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 11111111110000000000abcdef (10 ettall) (10 nuller)"— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 11111111110000000000abcdef (10 ettall) (10 nuller)

2 Skolearena/Fronter Samling Program for dagen: 10.00-11.30: Skolearena 11.30-12-15: Lunsj 12.15-15-00: Fronter

3 Redigere Epost og administrator liste http://ow.ly/4mPwYI Skolearena og Fronter saming3 Marker alle som skal slettes med rødt Marker alle nye med grønt

4 VismaFlytSkole Innføring tidligst skoleåret 2017/2018 Skolearena og Fronter saming4

5 10 % fraværsgrense Se egen Presentasjon Skolearena og Fronter saming5

6 Organisering av Skolearenaadministratorer Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for skolen. Han vil ha noen egne arbeidsoppgaver for egen skole. Hvor mange andre administratorer det skal være på skolen er helt opp til hver enkelt skole å bestemme. – Det må i hvert tilfelle vurderes om rådgiverrollen er dekkende for de aktuelle arbeidsoppgavene. Skolearena og Fronter saming6

7 Ulike roller. Systemadministratorer – Anders, Gry og Jan Ove – Full oversikt over alle skolene – Kan tildele skoleadministratorrollen – Kan gå inn som lærere, elever og foresatte for hele fylket Skoleadministratorer – Har full oversikt på egen skole – Kan tildele rådgiverrollen – Kan gå inn som både lærere og elever på egen skole Rådgiver – Kan gå inn som elever på egen skole I tillegg vil de forskjellige rollene ha ulike rapporter de kan bruke. Skolearena og Fronter saming7

8 Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer Hovedansvarlig – Sjekke at det åpnes/lukkes for fraværsføring i de forskjellige terminene. – Sjekke at det åpnes/lukkes for karakterføring i de forskjellige terminene. – Sette hvor mange dager en lærer kan føre fravær tilbake i tid. – Bestemme om skolen skal benytte automatisk konvertering av heldagsfravær. – Bestemme om skolen skal benytte at det hver natt settes tilstede for alle timer som det ikke er ført fravær i. – Tildele rådgiverrollen. – Gi beskjed til systemadministratorene om å tildele skoleadministratorrolle. – Ta ut (Skrive ut) aktuelle rapporter. – Sende inn saker direkte til IST. (Som ikke kan løses av systemadministratorene) MEN ALLTID SEND KOPI TIL OSS Skolearena og Fronter saming8

9 Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer Alle skoleadministratorer – 1 linje support opp mot lærerne – Videreformidle beskjeder og informasjon til aktuelle brukere. – Hjelpe lærerne å legge timeplan. Samarbeide med Untis-ansvarlig for de skolene som benytter timeplanintegrasjon. – Sjekke timeplanen for minst en elev i hver klasse og rette opp eventuelle feil. (om det er doble leksjoner eller mangler leksjoner). – Sørge for at nye lærere får nødvendig opplæring. Skolearena og Fronter saming9

10 Rutine for support henvendelser Eksempel: når en elev eller ansatt har problemer med feidebruker, leksjoner i Skolearena, osv – Ta først kontakt med Extens ansvarlig, og be han/hun sjekke personen i Extens. – Dersom han/hun ikke finner noe galt sender han/hun saken videre til utd.support@mrfylke.no utd.support@mrfylke.no Skolearena og Fronter saming10

11 Rutine for support henvendelser Det er viktig at når dere sender en sak at denne inneholder så mye informasjon som mulig. – Navn på elev/ansatt (Helst personnummer). – Klasse/undervisningsgruppe. – Lærer/kontaktlærer. – God beskrivelse av problemet. – Utfyllende informasjon. – Nøyaktig hvor oppsto problemet. – Når oppsto problemet. – Når virket det sist. Har det virket før? – Hvilken nettleser. – Send gjerne med skjermbilder. Skolearena- og Frontersaming11

12 Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. Har vi noen gode erfaringer? Er det noen utfordringer? Hvordan har det gått med de som har tatt i bruk timeplan integrasjonen? Skolearena og Fronter saming12

13 Skoleadministrator Skolearena og Fronter saming13

14 Administrasjon Skolearena og Fronter saming14

15 Administrasjon Skolearena og Fronter saming15

16 Administrasjon Skolearena og Fronter saming16

17 Administrasjon Skolearena og Fronter saming17

18 Rapporter Skolearena og Fronter saming18

19 Rapport, Fravær per kontaktlærer Skolearena og Fronter saming19

20 Rapport, Fravær månedsrapport Skolearena og Fronter saming20

21 Rapport, Fravær per faggruppe Skolearena og Fronter saming21

22 Rapport, Fravær per basisgruppe Skolearena og Fronter saming22

23 Rapport, Oversikt fravær-summert per elev Skolearena og Fronter saming23

24 Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming24

25 Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming25

26 Rapport, timer pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming26

27 Administrasjon Skolearena og Fronter saming27

28 Skoleparameter Skolearena og Fronter saming28

29 Skolerute Skolearena og Fronter saming29

30 Tilganger, rådgiver Skolearena og Fronter saming30

31 Vurderings kategorier Skolearena og Fronter saming31

32 Vurderingssituasjoner Her er alle vurderingene som er slettet, disse kan gjenopprettes. Skolearena og Fronter saming32

33 Ordensmerknader Skolearena og Fronter saming33

34 Adferdsmerknader Skolearena og Fronter saming34

35 Faggrupper og sist innlogget Dersom man har en faggruppe som ikke skal gå over til Fraværsmodulen må man i Extens sette «nei» til Fraværsføring for den aktuelle undervisningsgruppen/faggruppen. Skolearena og Fronter saming35 1BA2/141ENG1001 = Undervisningsgruppe Klasse Skoleår Fagkode

36 Ringetider Skolearena og Fronter saming36

37 Elever Skolearena og Fronter saming37

38 Rapporter under elever Skolearena og Fronter saming38

39 -Ein tydeleg medspelar Fronter

40 Skolearena og Fronter saming40

41 Skolearena og Fronter saming41

42 itslearning + Fronter = sterkere sammen Nå som Fronter har blitt en del av itslearnings produktorganisasjon ønsker vi å fokusere på videreutvikling. Vi skal videreutvikle Fronterplattformen for å optimalisere brukeropplevelsen og, med det; læringsutbytte for elevene. Det å slå sammen to nevneverdige aktører innebærer å styrke en allerede unik kompetanse. Dette vil selvfølgelig gagne deg som bruker. Sammen er vi nå Europas største leverandør av læringsplattformer og for deg betyr dette at du vil få tilgang til et vesentlig mye større produkt-, support - og utviklingsteam. Skolearena og Fronter saming42

43 Roadmap Skolearena og Fronter saming43

44 Skolearena og Fronter saming44

45 Skolearena og Fronter saming45 Learning Tools Interoperability (LTI)

46 Skolearena og Fronter saming46

47 Fronter –App, Demo av Linn Skolearena og Fronter saming47

48 Hva tenker vi fremover? MRF kommer til å beholde Fronter frem til Visma Flyt Skole er i fin flyt, det vil si tidligst skoleåret 2018/2019. Skolearena og Fronter saming48

49 Hva tenker vi fremover? Ta i bruk verktøy, – Prøve-verktøyet – IUP – Kan Fronter brukes mot omvendt undervisning Kurs/workshop (16 juni?) Nye rom-maler?, nye dagens maler? Avslutning/oppstart skoleåret (Kommer senere) Skolearena og Fronter saming49

50 Nytt support verktøy Skolearena og Fronter saming50

51 Support Skolearena og Fronter saming51

52 Support Her kan du se mer om det nye supportverktøyet: https://www.iorad.com/5971/24251/Fronter-Admin- --How-to-create-a-ticket https://www.iorad.com/5971/24251/Fronter-Admin- --How-to-create-a-ticket Skolearena og Fronter saming52

53 Office365 Skolearena og Fronter saming53

54 Office365 og innlevering Dette må settes opp, fra høsten av. Det blir da en ny portal for innlogging. – www.login.fronter.com/mrvgs www.login.fronter.com/mrvgs Det vil da bli mulig å levere innleveringer direkte fra OneDrive. Skolearena og Fronter saming54

55 OneDrive og Innleveringer Skolearena og Fronter saming55

56 Brukerkonferanse 2016 Skolearena og Fronter saming56 Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen - Bergen

57 Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming57

58 Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming58

59 Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming59

60 Parallell sesjoner Her finner du informasjon om parallell sesjonene: http://www.itslearning.no/parallellsesjoner http://www.itslearning.no/parallellsesjoner Her kan du melde deg på: http://info.itslearning.net/itsbk16.html http://info.itslearning.net/itsbk16.html Skolearena og Fronter saming60

61 Nanokurs Skolearena og Fronter saming 61 https://nor.fronter.com/laerere/kurs-og-konferanser/nanokurs/

62 Nanokurs Skolearena og Fronter saming62

63 Nanokurs- Video Skolearena og Fronter saming63

64 Nanokurs- video Skolearena og Fronter saming64

65 Organisering av Fronteradministratorer Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for skolen. Han vil ha noen egne arbeidsoppgaver for egen skole. Hvor mange andre administratorer det skal være på skolen er helt opp til hver enkelt skole å bestemme. Skolearena og Fronter saming65

66 Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer Hovedansvarlig: – Bestemme hvilken dagens skolen skal benytte – Bestemme hvilken verktøylinje skolen skal benytte – Ansvar for å holde alle grupper av nettverkskontakter oppdatert. – Ansvar for å lære opp nye Fronteradministratorer – Ansvar for å gi beskjed til fronter om hvilke rom som skal opprettes. – Kontakt med Utdanningsavdelingen Skolearena og Fronter saming66

67 Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer Alle Fronter-administratorer – 1 linje support for lærerne. – Videreformidle beskjeder og informasjon til aktuelle brukere. – Bestemme hvilken romstruktur avdelingen (Gruppen) skal ha. – Bestemme hvilken mal som skal benyttes. – Stenge/slette rom. – Sørge for opplæring til nye brukere (Lærere). – Diverse andre administratoroppgaver. Skolearena og Fronter saming67

68 Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. Har vi noen gode erfaringer? Er det noen utfordringer? Skolearena og Fronter saming68

69 Slette stengte rom Skolearena og Fronter saming69

70 Slette arkiverte rom Skolearena og Fronter saming70 Her må vi først tilbakestille rommet, så stenge det og så slette det.

71 Manuelle grupper Skolearena og Fronter saming71

72 Melde ut Skolearena og Fronter saming 72

73 Melde inn Skolearena og Fronter saming73

74 Dagens-maler Dekker utvalget deres behov? Skal vi lage nye? Velge et annen rommal? Skolearena og Fronter saming74


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 11111111110000000000abcdef (10 ettall) (10 nuller)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google