Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt samarbeid skole- arbeidsliv i Nordland Gry Okan/Trine Ludviksen 28.september 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt samarbeid skole- arbeidsliv i Nordland Gry Okan/Trine Ludviksen 28.september 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt samarbeid skole- arbeidsliv i Nordland Gry Okan/Trine Ludviksen 28.september 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille

2 Bakgrunn for prosjektet o Praksisuke, jobbskygging, o Prosjekt til fordypning/utdanningsvalg o Samarbeid i fag o Læreplass/lærekandidat o Praksis OT-ungdom, vg3 i skole, fleksible utdanningsløp veksling opplæring i skole og bedrift o Rollemodeller o Lektor 2, yrkesmesser, gründercamp/smartcamp o Hospitering for lærere, rådgivere o Instruktøropplæring Mange aktører, ulike roller, krevende samordning og manglende oversikt

3 Samarbeidsparter NFK Utdanningsavdelingen, prosjektansvar NFK Næringsavdeling Senter for IKT i utdanningen NHO Nordland NHO sentralt (avd. utdanning og kompetanse) Referansegruppe: Yrkesopplæringsnemnda med flere

4 Prosjektet har 2 hovedmål 1.Varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv i Nordland ( 2015- 2017) 2.Utvikle nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole og arbeidsliv ( 2015)

5 Mål 1: Varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv i Nordland Kartlegge - skaffe kunnskapsgrunnlag Systematisere samarbeidet / avklare roller Lage noen felles føringer, men lokale tilpasninger Digitalt verktøy skal understøtte Begynner med noen skoler

6 Skoler i pilot Narvik videregående skole Aust-Lofoten videregående skole Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole Hadsel videregående skole og fagskole Mosjøen videregående skole Meløy videregående skole Saltdal videregående skole Knut Hamsun videregående skole/Joarkkaskåvllå Sandnessjøen videregående skole

7 Utprøving i pilot Prosjektet skal kobles sammen med eksisterende tiltak som for eksempel: Rollen som formidlingskoordinator PTF- forum Rådgivernettverk Rollemodell/fyrtårn/fyrlykt Regionale partnerskap for karriereveiledning Hospitering for lærere og instruktører i lærebedrifter (jfr. fylkestingsvedtak 056/2015) Instruktøropplæring Evt andre Tidsperspektiv: Skoleåret 2015-2016 - med intensjon om forlengelse også skoleåret 2016/17

8 Hva skal gjøres? Etablere nettverk Ta i bruk digitalt verktøy Hospitering for lærere/rådgivere/instruktører Felles oppfølging alle skoler i pilot

9 Noen forventede resultater -Skape systematikk, forutsigbarhet og oversikt -Varige samarbeidsarena -Styrket arbeidsmarkedskunnskap i skolene -Verktøy for å ta kunnskapsbaserte utdanningsvalg -Bedre dimensjonering / samsvar mellom utdanning og arbeidsmarkedets behov -Flere praksisplasser og læreplasser

10 Fylker i pilot

11 Oppstartsamling for piloten 14. og 15. oktober 2015

12 Mål 2. Nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole og arbeidsliv Senter for IKT i utdanningen har prosjektansvar Vår 2015 hovedsak utvikling digitalt verktøy Høst 2015 oppstart pilot med 9 vgs. og 3 fylker Eva-Lisa Engen: presentere digitalt verktøy


Laste ned ppt "Prosjekt samarbeid skole- arbeidsliv i Nordland Gry Okan/Trine Ludviksen 28.september 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google