Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRYG PRÆSENTATION12016.09.22 Styreansvarsforsikring Tittel dias med foto Rediger eller slet: undertittel, dato, forfatter og grad av fortrolighet. Rediger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRYG PRÆSENTATION12016.09.22 Styreansvarsforsikring Tittel dias med foto Rediger eller slet: undertittel, dato, forfatter og grad av fortrolighet. Rediger."— Utskrift av presentasjonen:

1 TRYG PRÆSENTATION12016.09.22 Styreansvarsforsikring Tittel dias med foto Rediger eller slet: undertittel, dato, forfatter og grad av fortrolighet. Rediger dias nr., dato og presentasjonsnavn i menyen Vis → Sidetopp og sidebunn. Bytt ut bilde ved å hente et nytt bilde i bildedatabasen (Intranet → TrygVesta Profilen). Åpne bildedatabasen. Marker og kopier et bilde og sett det inn i presentasjonen. Gjør bildet større eller mindre, slik at det passer til rammen. Tittel dias med foto Rediger eller slet: undertittel, dato, forfatter og grad av fortrolighet. Rediger dias nr., dato og presentasjonsnavn i menyen Vis → Sidetopp og sidebunn. Bytt ut bilde ved å hente et nytt bilde i bildedatabasen (Intranet → TrygVesta Profilen). Åpne bildedatabasen. Marker og kopier et bilde og sett det inn i presentasjonen. Gjør bildet større eller mindre, slik at det passer til rammen. Guide RGB: 255/255/255 RGB: 0/158/224 RGB: 255/236/0 RGB: 137/186/22 RGB: 0/155/136 RGB: 233/0/0 RGB: 217/211/194 RGB: 237/232/223 RGB: 143/135/120 RGB: 193/186/164 RGB: 107/99/80 RGB: 0/0/0 RGB: 255/153/0 Primærfarge Sekundærfarger Tertiærfarger RGB: 0/150/66 Ved å klikke på en av ovenstående fargebokser kan du finne igjen den originale RGB-fargekoden. Venstreklikk på ovenstående farge inntil boksen er merket. Pek deretter på fargepaletten → Flere farger → OK. Undertittel Forfatter Grad av fortrolighet Dato

2 TRYG PRÆSENTATION22016.09.22 Oversikt Kort om grunnlaget for styreansvar Leverandører av styreansvarsforsikringer Våre vilkår Grunnvilkårene Utvidelser – ”markedsstandarder” Utfordringer

3 TRYG PRÆSENTATION32016.09.22 Kort om grunnlaget for styreansvar Ansvarsgrunnlaget Ansvar som styremedlem knyttes opp mot styremedlemmets utførelse av sin oppgave og sitt ansvar som styremedlem. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i hvilke styreoppgaver som tilligger et styre, og som følgelig kan danne basis for styreansvar Asl/Asal § 17-1 ”Selskapet kan kreve at styremedlemmer … erstatter tap som de forsettlig eller uaktsomt har voldt det under utførelsen av sin oppgave”

4 TRYG PRÆSENTATION42016.09.22 Kort om grunnlaget for styreansvar Aksjelovens krav til styret Plikter i forbindelse med melding til Foretaksregisteret § 2-18 jfr. § 2-19 Styrets forvaltningsansvar – aksjelovenes § 6-12 Styrets tilsyns- og kontrollansvar – aksjelovenes § 6-13 Ansvar for selskapets kapitalforhold – aksjelovenes §§ 3-4 og 3-5, jfr. Kap. 10 og 11 Instruks for styret og daglig leder – aksjelovenes §§ 6-23 og 6-15 Saksbehandlingsregler – aksjelovenes §§ 6-15 til 6-29 Styremedlemmers erstatnings- og straffeansvar – aksjelovenes kap. 17 og 19 - straffelovens kap. 27 - særlovgivning

5 TRYG PRÆSENTATION52016.09.22 Leverandører av styreansvarsforsikringer TrygVesta Konkurrentene a.”Passive” – de som ikke aktivt satser på produktet: - Gjensidige, If Commercial, NEMI, Protector, Codan (sistnevnte muligens på vei over i neste gruppe) b. ”aktive”: - AIG, XL, Liberty Mutual, ACE, Zürich, Chubb, If Industrial

6 TRYG PRÆSENTATION62016.09.22 Våre vilkår GC122 Alminnelig styreansvar Enkelt ”all risk” vilkår med oversiktlige unntak. Vurdering: Unntar enkelte forhold som omfattes av internasjonale vilkår. Vilkårene er imidlertid tilpasset små og mellomstore foretak. GC123 Internasjonalt styreansvar (Under revidering) Fortsatt et oversiktlig og enkelt vilkårsett. Utvidet i forhold til GC122 og er ment å dekke behovene til mellomstore og små foretak. Vurdering: Et forsøk på å tilpasse våre alminnelige vilkår til markedsstandarden for større foretak, men har ikke fullt ut lagt oss på linjen til enkelte av konkurrentene. Vi baserer i stedet oss på manuelle utvidelser. Utvidelsene gis etter individuell risikovurdering. For vår del tidkrevende men revideringen som nå pågår forsøker å gjøre dette lettere ved standardiserte utvidelser. Vilkårene er ment å tilsvare de vi tilbyr i det danske markedet.

7 TRYG PRÆSENTATION72016.09.22 Grunnvilkår Sikret: Styremedlemmene, herunder varamedlemmer, og administrerende direktør/daglig leder (pkt 1.1) Geografisk område: Norden (pkt 2) Personlig erstatningsansvar, culpa. (pkt 3 1. ledd) ”Claims made” (pkt 3 2. ledd) Retroaktiv 5 år, under visse forutsetninger (pkt 3 2. ledd siste pkt.) Exit klausul, så lenge forsikring er i kraft (pkt 3 3. ledd) Forsikringssum, avtales. Ingen egenandel. (pkt 4) Begrensninger, fremgår av pkt 5. Opphør av dekning, eierskifte – avløpsdekning 12 mnd (pkt 6)

8 TRYG PRÆSENTATION82016.09.22 Utvidelser – ”markedsstandarder” Datterselskaper (acquistion clause) Kretsen av sikrede Utvidelse av oppdagelsesperioden Company Reimbursement (skadesløsholdelse) Saksomkostninger Granskning og etterforskning Punitive Damages (herunder også ”silent”) Eksternt styreansvar Tilknyttede selskaper, Personer i styreverv utenfor konsernet Advokater – særlige problemer Employment Practice Claims (mobbing, trakassering m.m.) Geografisk dekningsområde Emisjoner, herunder prospekter Utfordringer: Nødvendigheten av utvidelsene. Usikkerhet.

9 TRYG PRÆSENTATION92016.09.22 Utfordringer Finansiell virksomhet – subprime Reassurancedefinisjonen av ”subprime” skaper problemer – vid! USA sumbegrensninger, men krav om full FS Foretak med dårlig økonomi Uoversiktlig selskapsstruktur


Laste ned ppt "TRYG PRÆSENTATION12016.09.22 Styreansvarsforsikring Tittel dias med foto Rediger eller slet: undertittel, dato, forfatter og grad av fortrolighet. Rediger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google