Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Små, store og rare hoder Morten Grønn BUK, AHUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Små, store og rare hoder Morten Grønn BUK, AHUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Små, store og rare hoder Morten Grønn BUK, AHUS

2 Hodeomkrets ved fødsel 35 cm (bredeste del av barnet)
Hodeomkrets (HO) målt ved fødsel, korrekt målt, men målingen påvirket av mange ”feilkilder” HO, største målte HO, måler tre ganger, høyeste verdi

3 Fontanelle Fremre fontanelle, ruteress i form
Fontanelle; fra ikke palpabel til 4 x 4 cm hos friske barn Fontanellens størrelse liten betydning når forholdene ellers er normale Vedvarende stor fontanelle normal variant Fremre fontanelle lukket ved 18 mndrs alder (fra 3 mndr til 2 år)

4 mer fontanelle Vurdere intrakranielle trykk; barnet rolig og i sittende stilling. Myk og pulserende, lett innsunket, ikke bukende Bakre fontanelle, trekant med spissen opp, knapt palpabel

5

6

7 Hodets vekst Hjernen hos det nyfødte barn 10-15% av kroppsvekten ( g) Hos voksne 2 % av vekten Hodets vekst ≈ hjernens vekst Hodeomkrets er det aktuelle mål for hjernens vekst

8 Barnet ”finner” sin percentil ila de første 3-6 levemåneder
Ofte samvariasjon mellom hodeomkrets og vekt/lengde utvikling

9

10

11

12 Små, store og rare hoder Mange er normalvarianter
”Spedbarn med raskt økende hodeomkrets, men som ellers er friske, har normal fontanellespenning, følger normalt utviklingsmønster og ikke utmerker seg på noen måte, verken i atferd eller ved medisinsk undersøkelse, er overveiende sannsynlig friske. I de første tre månedene kan vurderingen være vanskelig” Økende hodeomkrets -oftest en normalvariant

13 Store hoder Familiært store hoder Stort barn, store hoder
Viktigste og vanskeligste differensialdiagnose til hydrocephalus HO krysser percentiler, legger seg på > 97,5 perc Tilveksten normaliseres mellom 6 og 12 mndrs alder

14 Store hoder Mye cerebrospinalvæske (nedsatt resorbsjon) Stor hjerne
Hydrocephalus (premature med hjernebødning) Benign ekstern hydrocephalus Stor hjerne Tumor Karanomali

15 Mistanke om hydrocephalus eller økt intrakranielt trykk
Fyldig, spent fontanelle Suturdiastase ”Sprukken potte” lyd ved perkusjon Utvidete venetegninger Dårlig evne til å se oppover. Solnedgangsblikk Passiv, irritabel, hypoton, forsinket utvikling, mistrivsel, brekninger (spesielt om morgenen), andre spiseproblemer

16

17

18 Rare hoder Hos nyfødte; fødselssvulst (bløtdelshevelse), krysser suturer, kan være uttalt, forsvinner ila få dager, årsak til ”feil verdi” for HO Hos nyfødte; cephalhematom, subperiostal blødning, avgrenses av suturer, kanskje ikke erkjent på barselsavdelingen (akkurat som claviculafraktur), oftest over issebeinet, kan være dobbeltsidig (to horn), ”eggeskall”, ”krater”, ikterus, resorberes ila måneder

19 mer rare hoder Flatt skjevt bakhode, diagonale del av pannen står frem
Foreldre og søsken rare hoder? Craniosynostose, tidlig lukning av suturer mellom skallebein 1: Rar hodefasong, ”båtskalle ± kjøl” er vanligst HO kan være normal

20

21

22

23

24 enda mer rare hoder Økt trykk og kosmetikk →Nevrokirurgi
Formen avhengig av hvilken av suturene som er affisert Eller bare en del av en sutur Tårnskalle Craniosynostose som en del av et misdannelsessyndrom

25 Små hoder Lite hode, liten hjerne, mikrocephal ?
Manglende tilfredsstillende økning av HO, manglende tilvekst av hjernen ”ikke akseptabelt” Mer alvorlig tilgrunnliggende tilstand ? Bred utredning

26 mer små hoder Oftest en familiær tilstand
Hodets tilvekst er mindre enn gjennomsnittet de første 6 måneder, deretter vokser parallelt med like over eller under 2,5 perc. Normal utvikling

27 Oppfølging og henvisning Anbefalinger fra Sos og Helsedir i 2004
Hvis HO krysser en eller to percentilkanaler og barnet er uten problemer, måles på nytt etter 4 uker Hvis HO er uendret, avsluttes ekstrakontrollen Hvis HO krysser en eller to percentilkanaler og barnet har symptomer på økt trykk, skal det henvises Krysning av tre percentilkanaler medfører henvisning

28 mer Sos og helsedir Hvis HO avtar ned mot 2,5 percentilen, men barnet utvikler seg bra, er henvisning unødvendig. Hvis HO faller ytterligere, bør barnet henvises Barn med avvikende proporsjoner i hodet henvises. Terskelen for henvisning bør være lav

29 Oppfølging Epikrise fra nevrokirurg, OUS
Hyppige kontroller HO og utvikling på helsestasjon Kontroller OUS og AHUS

30 Vekstkurver for norske barn
Vekststudien i Bergen WHO vekststandard 2006 Norske skolebarn er høyere enn for 30 år siden Norske barn i alder 0-4 år; fv/lengde og hodeomkrets uendret de siste 20 år Norske barn har høyere fv/større lengde, større hodeomkrets og er tyngre sammenlignet med WHOs vekststandard


Laste ned ppt "Små, store og rare hoder Morten Grønn BUK, AHUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google