Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARN, Irena Sahpazidis Rekvirering og visning av RAD info i DIPS Superbrukerforum 18.03.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARN, Irena Sahpazidis Rekvirering og visning av RAD info i DIPS Superbrukerforum 18.03.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARN, Irena Sahpazidis Rekvirering og visning av RAD info i DIPS Superbrukerforum 18.03.2015

2 ARN, Irena Sahpazidis Radiologi informasjon i DIPS Radiologivinduet –Vis røntgensvar for aktiv pasient Journalen/journaloversikten –(ctrl + o) Felles klinisk bildelager –Verktøy – Felles klinisk bildelager

3 ARN, Irena Sahpazidis Radiologivinduet Har eget felt for undersøkelsesdato i tillegg til felt for dokumentdato Har undersøkelsesnavn i vinduet Viser mottatt/registrert henvisning Viser bestilte timer Viser foreløpige og endelige svar Funksjon for å åpne bilder Viser bare undersøkelser som er koblet i RIS Viser hvor bildene er tatt/importert ved OUS –ARN US, ARN AK, ARN RH, ARN RA

4 ARN, Irena Sahpazidis Radiologivinduet

5 ARN, Irena Sahpazidis Journaloversikten/Journalen Viser bare dokumentdato og ikke us.datoen i listen Alle svar fra ARN har dokumentnavn: Radiologi og nukleærmedisin Viser foreløpig og endelig svar Funksjon for åpning av bilder Viser bare undersøkelser som er koblet i RIS som har foreløpig eller endelig svar

6 ARN, Irena Sahpazidis Felles klinisk bildelager (FKB) Viser nyeste undersøkelser tatt ved Ullevål/Aker/Legevakten/Radiumhospitalet –Ca 1 år Kan åpne alle bilder lagret i Sectra PACS (ikke bare de nyeste) Kan sammenlikne undersøkelser i samme visning Kan vise bilder som ikke er koblet i RIS

7 ARN, Irena Sahpazidis Felles klinisk bildelager (FKB) Us. som ikke er koblet i RIS Viser alle CD-er importert av Sentralt henvisningsmottak Kan vise alle undersøkelser som er tilsendt med teleradiologi til Sectra og Agfa –Vil etter torsdag 19.03. være tilgjengelig også for Siemens –Gjelder ikke der pasientens bilder har nød-/ hjelpenummer fra avsender system

8 ARN, Irena Sahpazidis Felles klinisk bildelager

9 ARN, Irena Sahpazidis Felles klinisk bildelager

10 ARN, Irena Sahpazidis Rutiner for eksterne bilder Midlertidig tilgjengelig i Felles klinisk bildelager (ca 30 dager) Lege må se på bilder og svar og vurdere hva som skal arkiveres varig ved OUS Sende henvisning til lokalt IE kontor ved ARN –Arkiveres / Demonstreres / Vurderes –Husk å legge ved tilsendt svar, alternativt skrive på nøyaktig us. og us. dato på henvisningen

11 ARN, Irena Sahpazidis Henvisningen for demonstrasjon Nederste feltet

12 ARN, Irena Sahpazidis Henvisning til ARN Fase 2 vurderer elektronisk henvisning til ARN –Frem til da m å vi f å papirhenvisning som skannes inn i RIS Hva m å st å p å henvisningen –Pasientnavn og 11 siffer personnr –Avdeling/post/poliklinikk –Henvisende lege med hpr nr (leselig) –Calling nr/telefon til henvisende lege –Kliniske opplysninger og hva som ø nskes unders ø kt –Sjekkliste for MR unders ø kelser

13 ARN, Irena Sahpazidis Hva kan manglende innhold medføre Avdelingen kan få den i retur (ehåndbok dok ID 8569) Vanskelig å få tak i ansvarlig lege ved spm knyttet til henvisningen eller ved alvorlige funn som det haster å gi tilbakemelding om Portøren finner ikke pasienten på post Svaret kommer ikke i korrekt postkasse til signering –ARN sender til avdelingenes ”svar” postkasser manuelt der de ikke klarer å se hvem legen er

14 ARN, Irena Sahpazidis Aktuelle ehåndbok prosedyrer Mottak av røntgenrelatert post ved sentralt henvisningsmottak_BV ID70899 Retur av henvisninger til radiologi og nukleærmedisin pga manglende innhold ID8569 DIPS visning av radiologi informasjon_BV ID77908 Oppfølging av radiologi og svarrapporter BV ID67565 Elektronisk prøvesvar – mottak og signering P ID67501


Laste ned ppt "ARN, Irena Sahpazidis Rekvirering og visning av RAD info i DIPS Superbrukerforum 18.03.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google