Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven

2 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Byggesaksreformen – på vei til bedre bygg? Fra bygningskontroll til papirkontroll? Presentasjon Norges Forskningsråd 26. mai 2005 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt

3 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Reformens utgangspunkt Mange kommuner hadde: Nedlagt bygningskontrollen Besiktet ikke ferdige bygg Gjennomførte en svært enkel saksbehandling – ingen garanti for at søknaden tilfredsstilte forskriftskravene Kommunene hadde begrensede ressurser og vilje til å gjennomføre oppgavene (Eckhoff og Graver 1991)

4 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Hva var reformens svar? Overlate kontroll- ansvaret av PBL- kravene til foretakene Gi kommunene nye roller som støtter opp under og kontrollerer at foretakene fyller sin rolle

5 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Kommunens oppgaver skal delta i forhåndskonferanser skal godkjenne ytre rammer for tiltaket (ikke ny) skal godkjenne tiltaksklasse skal påse at aktørene har nødvendige kvalifikasjoner - ansvarsrett skal påse at planlegging og gjennomføring av kontroll blir foretatt skal føre tilsyn

6 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Forutsetninger for iverksettingen Liten kommunal politisk oppmerksomhet om byggesaksreformen Forberedte seg gjennom å kurse medarbeidere, lite endring i kompetanseprofilen Kapasiteten i byggesaksbehandlingen har vært relativt stabil

7 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Forhåndskonferanser De fleste kommuner gjennomfører forhåndskonferanser Videreutvikling av tidligere praksis Er en prioritert oppgave i 40% av kommunen Det alminnelige er å avholder forhåndskonferanser for en liten del av byggesakene Viktigste tema i forhåndskonferansene: Planbestemmelser Estetikk Spørsmål om tiltaksklasser

8 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Søknadsbehandlingen Hvilke forhold ser kommunene over ved søknads- behandlingen? Brann- og sikkerhets- problemstillinger EstetikkTilgjengelighet 89 %84 %67 %

9 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Søknadsbehandlingen Pålegger ikke ofte uavhengig kontroll: –Ved svak kompetanse –Ved dårlig erfaring med aktørene Endrer ikke ofte tiltaksklasse i tiltak –Av og til i vel halvdelen av de største kommunene –Sjelden eller aldri i små kommuner

10 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Tilsyn – det skjer da noe! 45% av kommunene har gjennomfører tilsyn med prosjektering 90% besøker byggeplasser –¾ ser på bygget i relasjon til tegningene –¾ har ikke vurdert kontrollopplegget de finner på byggeplassen Tilsynshyppigheten er lav - tilfeldige og sjeldne besøk Bedre utvikling i store kommuner

11 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Kommunal praksis Store forskjeller mellom kommunene når det gjelder prosess og praksis Byggesakstidene er prioritert. Sjelden tilbakespill i relasjon til kontrollplan Endrer sjelden tiltaksklasse Pålegger ikke ofte uavhengig kontroll Utfører noe, men som oftest sporadisk tilsyn ”Det skjer ikke mye etter ramme søknaden”

12 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Hvorfor skjer det ikke mer? Kommunenes arbeid med teknisk og funksjonell kvalitet var delvis avviklet forut for reformen – manglende vilje Gir ansvarsreformen automatisk ny velvilje for å ivareta mål som tidligere ikke var prioritert som kommunale oppgaver? Vil ikke kommunene ”saksbehandle på vegne av staten”? Behov for incitamenter overfor kommunene for å få større aktivitet i saksbehandlingen og tilsynet

13 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Kvalitetssikring og kontroll i foretak Sikring av PBL-kravene og/eller det kontraktuelle? Ny praksis eller bare nye skjemaer? Foto: Jørn Adde, trondheim kommune

14 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Kontrollarbeid - prosjekterende Sjekklister er husklister over hva som må gjøres Ikke alle bruker sjekklister Sjekklistene er ofte utviklet ut fra erfaring og har løs sammenheng med listene som ligger i systemet Kontrolldokumentasjonen som sign. på tegning dokumenterer både at en oppgave er gjennomført og kontrollert

15 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Kontrollarbeid - utførende Ulike utgangspunkt for systemutviklingen og systembruken. Kontroll av egne arbeider ut fra sjekklister og besiktigelse Underentreprenører pålagt å bruke hoved-/ totalentreprenørens system og sjekklister Variabel kontroll av u-e’s kontrolldokumentasjon Kontroll gjennom befaringer Ansvaret som følger av kontraktene ligger til grunn for kontrollarbeidet Kontrollarbeidet for utføring er løst knyttet til pbl

16 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Entreprenør: ”Jeg tror ikke de vet hvilket ansvar de tar på seg når de tar på seg prosjekteringsansvaret” Manglende samsvar mellom det ansvaret som prosjekterende påtar seg gjennom ansvarsretten og deres faktiske kontroll av prosjekteringen Prosjekterer entreprenøren på andres ansvarsrett ?

17 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Hvor går reformen? Kommunene må sterkere på banen Prosjekterende må innarbeide sterkere relasjoner mellom faktisk kontroll av prosjekter og formelt foretakssystem Må ha større sammenfall mellom ansvarsrollen iht. PBL og maktfordeling i byggeprosjektet Foto: Jørn Adde, trondheim kommune

18 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google