Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og utviklingstrekk på kulturfeltet Folkevalgtopplæring – Kommunalstyret for kultur og idrett 29. oktober 2015 Rolf Norås, kultursjef Trond.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og utviklingstrekk på kulturfeltet Folkevalgtopplæring – Kommunalstyret for kultur og idrett 29. oktober 2015 Rolf Norås, kultursjef Trond."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og utviklingstrekk på kulturfeltet Folkevalgtopplæring – Kommunalstyret for kultur og idrett 29. oktober 2015 Rolf Norås, kultursjef Trond Lie, rådgiver

2 STAVANGER KOMMUNE Kulturavdelingen ■ Budsjett 2015: ca. 153 mill. kr. - Overføring til Sølvberget:63 mill. kr. - Overføring til 3 store institusjoner: 58 mill. kr. - Overføring til andre institusjoner:15 mill. kr. * - ”Frie” midler: 13 mill. kr. ** - Lønn, administrasjon etc. 4 mill. kr. * Tou Scene, Kunstskolen, Opera Rogaland, Norsk Lydinstitutt, STAR mm. ** Kommunalstyrets disposisjonskonto, kulturarrangører/-organisasjoner, festivaler, kor og korps, kulturpris, stipender, tilskudd til produksjon og formidling, visuell kunst, den kulturelle spaserstokken etc.

3 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsmidler ■ Digitale søknader må inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan ■ Bevilgninger gis kun som rene tilskudd, - ingen underskuddsgaranti ■ Faste og løpende søknadsfrister

4 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsmidler – Søknadsfrist 1. mars: ■ Kulturpris ■ Kulturstipender ■ Andre stipendordninger (Odd Noreger, kunstkurator, filmmanus) ■ Kor, korps og kulturorganisasjoner ■ Kulturinstitusjoner (rapportering og kommende års HØP)

5 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsmidler – Søknadsfrist 1. oktober : ■ Kunstnerleilighet i Berlin ■ Den kulturelle spaserstokken ■ Per Erling Ramslands legat Søknadsfrist 1. november: ■ Kulturarrangører ■ Festivaler og større arrangementer

6 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsmidler – Søknadsfrist hele året: ■ Tilskudd til løpende kunst og kulturtiltak (digitalt skjema for tilskudd til kulturarrangementer, konserter, rytmisk musikk, litteratur, ytringsfrihet..) ■ Tilskudd til internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid ■ Tilskudd til kulturarrangementer, dagsturer etc. for eldre

7 STAVANGER KOMMUNE Tre planer og en rød tråd

8

9 STAVANGER KOMMUNE Innhold ■ Analyse av status, utviklingstrekk og utfordringer på kultursektoren i siste valgperiode ■ Viser kunst- og kulturtilbud, vilkår for produksjon, økonomi, ressursbruk, sammenligninger med andre byer, sysselsetting etc. ■ Vurdert i forhold til kulturpolitiske planer, mål, forskning og viktige hendelser

10 STAVANGER KOMMUNE Rulleres hvert 4. år ■ Tilbakeskuende; - men også med mål og utfordringer for kommende valgperiode ■ Rulleres hvert 4. år og presenteres og vedtas i siste møte for sittende kommunalstyre ■ Springbrett for nye kulturpolitikere

11 Sentrale hendelser ■ Realisering av Bjergstedvisjonen ■ Tou Scene & Kunstfabrikk ■ Historieverk ■ Jubilèer ■ Studentbymelding > Studenttrivsel ■ Vitaliserte musèer ■ Regionalt kultursamarbeid ■ Etablering av operaselskap ■ Mangfold ■ Investeringsfond på filmfeltet STAVANGER KOMMUNE

12 Kulturbyen Stavanger i tall 1. Hvor interessert er Stavangers befolkning i kultur? I hvilken grad bruker de det kulturtilbudet de tilbys? Og hvor tilfredse er de med dagens tilbud? 2. Hvordan er vilkårene for produksjon av kunst og kultur? Er forholdene blitt bedre i kommunevalgperioden? Og tilbys befolkningen mer kunst og kultur ved slutten av perioden enn i årene før? 3. Hvor mye penger bruker kommunen på kultur? Og hvordan fordeles disse på ulike kulturuttrykk?

13 Interesser for kultur

14 Ressursbruk og prioritering «Kultur» i KOSTRA er funksjonene: 231 Aktivitetstilbud til barn og unge 370 Folkebibliotek 373 Kino 375 Museer 377 Kunstformidling (scenekunst, musikk, visuell kunst, film, litteratur, tverrestetisk, internasjonalt) 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 383 Musikk- og kulturskoler 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg 386 Kommunale kulturbygg I kulturmeldingen brukes benevnelsen «kultur og idrett»

15 ASSS:  Oslo  Bergen  Trondheim  Stavanger  Kristiansand  Fredrikstad  Sandnes  Drammen  Tromsø  Bærum

16 Kultur og idrett, 2014

17 Prioritering innenfor området kultur og idrett, 2007-2014

18

19 Status og utfordringer Utvalgte satsingsområder

20 Bjergstedvisjonen - Status ■ Konserthuset: 2014: 400 arrangementer / 260 000 publikum ■ SSO: 2014: 204 konserter / 88 000 publikum / kunstnerisk toppnivå ■ UiS: 220 studenter innen klassisk, jazz, dans og musikkproduksjon ■ Kulturskolen: 3 500 elever, ventelister ■ Festivalkontorer og Rogaland Musikkråd m.fl. ■ Frivillig musikkliv: Nye øvingsrom, økt bruk av Kuppelhallen ■ 1B1: Profesjonelle og amatører. Spellemannspris og første utpekte Talent Norge-vinner ■ Årets musikkommune 2012 ■ Statens byggeskikkpris 2013 (Kulturskolen og Videregående skole) ■ Årets kulturskolekommune 2014

21 Bjergstedvisjonen - Utfordringer ■ Styrke det gode samarbeidet i Bjergsted som i dag ivaretas av Samarbeidsutvalget, hvor alle instanser er representert ■ Sikre et godt samarbeid med resten av byens og regionens kulturliv, destinasjonselskap etc. ■ Fortsette arbeidet med talentutvikling ■ Arbeide for å sikre momskompensasjon

22 Nye Tou  2011: Avklaring om midlertidig bruk, innkjøp av øvingskonteinere  2012: Salg av deler av anlegget vedtatt  2013-2014: Rehabilitering av atelierhusets første del, samt oppgradering av teknisk infrastruktur  2014: Revidert mulighetsstudie vedtatt: Krympet anlegg – ny mellomstor scene tatt ut, ny funksjon inn – prøvelokale for dans, ny kalkyle: ca. 240 mill. kr  2014: Driftsmodell og driftsavtale vedtatt  2015: Første del av atelierhuset tatt i bruk, med 20 atelier pluss prosjektrom  2015: Prosjektering av resten av atelierhuset, inkludert prøvelokale for dans  2015: Statlig delfinansiering, dialog med fylkeskommunen om spillemidler  Utfordring: Tempo – produksjonsløftet er på etterskudd, jf. kulturarenaplanen  2009: Kjøp vedtatt, pris: 60 mill. kr  2010: Mulighetsstudie vedtatt: 12.400 m2 BTA, kalkyle: ca. 300 mill. kr., trinnvis utbygging over 10-12 år  2011: Forprosjekt atelierhus og øvings- lokale vedtatt

23 Kulturarv ■ MUST konsolidert 2010 - Bedre kvalitet i forvaltning av samlinger, forskning og formidling ■ Norsk Oljemuseum – 100 000 besøkende årlig, får løst akutt magasinbehov ifm. Statsbudsjettet for 2016 ■ Arkeologisk museum – 50 000 besøkende årlig, innlemmet i UiS ■ Historieverk lansert i 2012 ■ Vålandstårnet rehabiliteres ■ Veteranskipet M/S Rogaland fredet i 2014, Byskip i 2015 ■ Kulturhistorisk Havnelandskap – videreført 2008-prosjekt ■ Utfordring: Stavanger trenger et museumsløft! STAVANGER KOMMUNE

24 Litteratur og ytringsfrihet ■ Stavanger bibliotek – 1,3 mill. besøkende (2014), vellykket ombygging. Nominert til Årets bibliotek. Aftenbladets Kulturpris ■ Kapittel – internasjonal festival for litteratur og ytringsfrihet, en av landets beste litteraturfestivaler, 10 000 besøkende ■ Litteratur- og Kiellandsenter vedtatt plassert i Sølvberget ■ ICORN/Stavanger fribysenter – første norske friby for forfulgte forfattere. Sekretær for ICORN med 53 medlemsbyer i verden ■ Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk ■ Litteraturuka på Cafe Sting ■ Kåkå Kverulantkatedralen ■ Utfordring: Innpasse Kiellandsenter i Sølvberget ■ Utfordring: Gjennomføre 150-årsjubileet for Sigbjørn Obstfelder STAVANGER KOMMUNE

25 Regionalt kultursamarbeid ■ Kulturhovedstadsåret var viktig ■ Interkommunalt Kulturråd for Nord-Jæren – samordner tiltak, gjennomfører kulturundersøkelse hvert 3. år som måler publikums tilfredshet med tilbudene, bevegelsesmønster, omfang mm. ■ Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtok samlet uttalelse til fylkeskommunens regionale kulturplan ■ Nytt regionalt operaselskap (sammen med Sandnes). Første statstilskudd ifm. statsbudsjettet for 2016 STAVANGER KOMMUNE

26 Andre satsingsområder ■ Universitets- og studentbyen ■ Publikumsutvikling ■ Den internasjonale kulturbyen ■ Kultur og næring ■ Amatørkulturlivet og frivillige ■ Visuell kunst ■ Scenekunst ■ Rytmisk musikk ■ Film ■ Festivaler og arrangementer ■ Kultur i skolen STAVANGER KOMMUNE

27 For å lykkes i kulturpolitikken er Stavanger kommune avhengig av et samspill med byens kulturaktører og publikum.


Laste ned ppt "Utfordringer og utviklingstrekk på kulturfeltet Folkevalgtopplæring – Kommunalstyret for kultur og idrett 29. oktober 2015 Rolf Norås, kultursjef Trond."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google