Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2013 Stortingsrepresentant Ib Thomsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2013 Stortingsrepresentant Ib Thomsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2013 Stortingsrepresentant Ib Thomsen

2 Lukkede møter bak lukkede dører Teknokrater Byråkrater Gode ideer fra oss de ikke hører Hemmelige vedtak, de er satt til å lede Miksing Triksing Ib Thomsen

3 Sitat fra Aftenposten…  ”Av de borgerlige partiene gjør Frp den beste jobben i kulturpolitikken. Det er synd.  Anniken Huitfeldts kulturbudsjett ble lagt frem for en stund siden, som vanlig med hovedfokus på pengeøkninger, ikke på prinsipiell politisk eller ideologisk tenkning. Denne uken legger opposisjonspartiene frem sine alternative budsjetter for 2012. Det står ikke mye bedre til der.kulturbudsjett

4 Sitat fra Aftenposten…  Det mest interessante er Fremskrittspartiets alternative budsjett. Kapittelet om kultur heter ”Kulturell selvstendighet” og sier klart fra med en gang hva som er hovedpoenget: ”Kulturen må få være fri og uavhengig av politisk styring, og frivillighet og engasjement må være de bærende drivkreftene for all kulturell utfoldelse.”alternative budsjett

5 Sitat fra Aftenposten…  Frp tar raskt avstand fra et klart skille mellom kultur av profesjonelle og amatører, og tar til orde for et veldig bredt kulturbegrep. Her er det interessant å sitere hele avsnittet:

6 Sitat fra Aftenposten…  ”Kultur kan bety så mangt, men brukes ofte for å beskrive menneskelig aktivitet i samfunnet. Kultur kan oppsummeres som ’resultatene og oppnåelsen av en periodes, et samfunns eller en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet’, noe som innebærer at kulturbegrepet er bredt og bl.a. omfatter både de ulike kunstformer og vitenskap. Kultur kan også brukes om holdninger, og det er derfor vanskelig å oppsummere kultur med én enkel setning, og Fremskrittspartiet mener det er viktig å ivareta dette mangfoldet.”

7 Hovedskillet i kulturpolitikken

8 Statsbudsjettet 20082009201020112012 Regj.6,2276,9077,6358,2548,646 FrP5,3405,9676,5687,2317,366 Bevilgninger i mrd. kr.

9 Statlig kulturpolitikk  Frivillighet  ABM-feltet  Spillpolitikk  Presse- og mediepolitikk  Legger rammene for norsk kultur  Ansvar for nasjonale institusjoner  Store overføringer til regional kultur

10 FrPs kulturpolitikk Statlig nivå  Likestille litteratur  Avvikle NRK-lisensen  Verne om kulturarven vår  En kulturpolitikk for publikum  Sikre en fri og uavhengig presse  Prioritere barn, ungdom og bredde  Folk må bestemme hva som er god kultur  Momsfritak til frivillige lag og organisasjoner

11 FrPs kulturpolitikk Noen forslag ifm. statsbudsjettet for 2012:  Stortinget ber regjeringen innføre en ordning basert på objektive kriterier der frivillig sektor fritas fra momsutgifter fullt ut, som erstatning for dagens momskompensasjonsordning.  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om likebehandling av papir- og e-litteratur, slik at likt skriftlig innhold behandles med lik merverdiavgift.  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette en tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.

12 Fylkeskommunal kulturpolitikk  Film  UKM  Biblioteker  Scenekunst  Den kulturelle skolesekken  Museer og kulturminnevern  Kulturbasert næringsutvikling

13 FrPs kulturpolitikk Fylkeskommunalt nivå  Den kulturelle skolesekken  Kommersialisere institusjoner  Kutte utgifter til profesjonell kultur  Satse på biblioteker og digitalisering

14 Kommunal kulturpolitikk  Bibliotek  Frivillighet  Idrett og anlegg  Kulturinstitusjoner  Museer og kulturminner

15 FrPs kulturpolitikk Kommunalt nivå  Reduserer byråkratiet  Satse på biblioteker  Samarbeide med næringslivet  La idretten overta idrettsanlegg  La ungdom ta over ungdomsklubber  Kanalisere midler til barn, unge og bredde

16 Overordnet frivillighetsfokus  Sentralt i den norske folkesjelen  Gir mest kultur for pengene  Desentralisert makt  Stimulerer til demokratisk deltakelse og engasjement hos enkeltmennesket

17 Elementer i frivillighetspolitikken  Momskompensasjon  Tilskudd  Tippemidler  Grasrotandelen

18 Momskompensasjon  Regjeringens løftebrudd –Kun én ambisiøs økning –20 år for å innfri  Frivilligheten holdes for narr  Byråkratisk ordning

19 Momskompensasjon

20 Momskompensasjon m.m.  FrP ønsker fullt fritak! –Enklere –Forutsigbart  Vurdere fradrag for å sikre økte inntekter til frivilligheten og øvrig kultur –Desentraliserer finansieringen –Gunstig for skattebetalerne –Flytter makten fra politikerne til ”menighetene”

21 Tilskudd Viktig del av frivillighetspolitikken.

22 Tilskudd  Ønsker ikke lukket maktkultur  Kulturen og frivilligheten selv må ha makt –Omstrukturering av Norsk kulturrådOmstrukturering av Norsk kulturråd –Statlig tilskuddsordning

23 FrPs frivillighetspolitikk  Rause støtteordninger til bredden  Fullt momsfritak  Økt andel tippemidler til idrettentippemidler  Øke incitamentene til private bidrag  Satse på ”drahjelp” gjennom tilskudd  Sikre transparens og nøytralitet i tildelinger

24 En blomstereng av talenter Verker etter å slippe til Knuppene på statsråden venter Jeg håper virkelig hun vil Fra breddens mange knopper Vi får våre helter og idrettstopper Ib Thomsen

25  Takk!


Laste ned ppt "Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2013 Stortingsrepresentant Ib Thomsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google