Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT KULTURRÅD FOR NORD-JÆREN Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger

2 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Innhold Undersøkelse om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 1. Innledning 2. Fritids- og kulturaktiviteter - Aktivitetsnivå - Aktivitetenes lokalisering 3. Interesser, ønsker og prioriteringer - Interesser - Ønsker - Prioriteringer (+Tilfredshet med dagens tilbud) 4. Kulturkortet 5. Stavanger2008 6. Informasjonssøk 7. Kulturaktivitetenes sosiale forankring

3 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Om undersøkelsen – ”et kulturbarometer” for Nord-Jæren •Undersøkelse av befolkningens kulturinteresser på Nord- Jæren, og av deres ønsker og behov mht. fremtidige kulturtilbud i regionen. •Gjennomført av TNS Gallup •Spørreskjema nov – des 2006. Til 4.000 tilfeldig valgte respondenter med lik fordeling på Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg •Svarprosent 31% •Repeteres - ny undersøkelse etter 2008

4 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren • Aktivitetsmønsteret er gjennomgående likt på tvers av kommunegrensene. • Mest utbredt er friluftsaktiviteter, kafébesøk og å lese litteratur (åtte-ni av ti innbyggere). • Aktivitetsnivået faller når vi betrakter organiserte – og eventuelt tidsavgrensede – aktiviteter som deltakelse på idrettsarrangementer, konsertbesøk, foreningsarbeid og museumsbesøk. • Nederst finner vi kulturaktiviteter som gjerne krever en kulturell kompetanse: ballett, opera Hovedfunn 1: Hyppigste kultur og fritidsaktiviteter: ”selvstendige” og ”uforpliktende”, aktiviteter som den enkelte kan utføre når det måtte passe og etter innfallsmetoden.

5 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter?

6 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren • Innbyggerne i vår region mosjonerer oftere, går hyppigere på kafé, følger i større grad barn på fritidsaktiviteter og går langt mer på revyer og popkonserter enn den øvrige befolkningen i landet. • Deltakelse på idrettsarrangementer forekommer noe sjeldnere. • Stavanger ligger generelt sett over landsgjennomsnittet på flere kulturaktiviteter Hovedfunn 2: Kulturdeltakelsen på Nord-Jæren følger samme mønster som resten av landet.

7 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Fritids- og kultur- og kulturaktiviteter Prosentandel som utøver aktiviteten inntil 5 ganger per halvår, på Nord- Jæren, sammenliknet med landets befolkning for øvrig**. Hele landetSandnesStavangerSolaRandaberg Leser bøker*8277807379 Mosjonerer*7089918889 Går på restaurant/café etc.*6986908386 Går på bibliotek*4644455155 Går på museum4240583845 Går i teater eller opera3740584755 Går på musikal/revy3647585457 Går på idrettsarrangement*3523282223 Går på kunstutstilling3241533239 Følger barn på Fritids- og kulturaktivitet*25 42394448 Går til gudstjeneste*23 37 3230 39 Går på klassisk konsert2016321820 Går på popkonsert20 51595359 Går på ballett-/danseforestilling10615118 Synger/spiller i korps*846510 * = 1-5 ganger i halvåret eller oftere. Øvrige = 1 gang I året eller oftere I de tilfeller der Kulturundersøkelsen splitter aktivitetene, legges den hyppigste aktiviteten til grunn. ** Sammenlikningen er foretatt med utgangspunkt i TNS Gallups nasjonale Forbruker- og mediaundersøkelse 2006 (n=9.483), og er tentativ.

8 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren • Bruk av friluftsområder skjer imidlertid i stor grad på tvers av kommunegrensene. • På tre aktivitetsområde er det en større andel som drar fra Stavanger til Sandnes enn motsatt: friluftsliv, opera, dans/ballett • Deltakelse i idretts og foreningsaktiviteter skjer i større grad i egen kommune enn i Stavanger Hovedfunn 3: Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune

9 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren BostedSANDNESSTAVANGERSOLARANDABERG AktivitetsstedStavSanSolRanStavSanSolRanStavSanSolRanStavSanSolRan Kino4493009531007466110941602 Resaurant/Café75923098376385543529221540 Friluftsområde33932610974138305546911561322994 Bibliotek14760083322224790311171 Popkonsert55545077151064192217210314 Revy6242408111306812360775310 Teater6719108292069414076722 Museum6128408394262718272339 Musikal37411205313 03511480 6119 Idrettsarr3742536610874812434555754 Religiøst møte165500 30383440174256 Festival m/inngp.38433157112244147145719 Kunstutstilling3545416812523913212465222 Foreningsarbeid10321035311114280152034 Idrett selv8331035540105241103224 Klassisk konsert262240485102646031306 Ballett/dansef.9185020102011416010633 Opera616101091034104401 Fritids- og kulturaktiviteter Hvor pleier du vanligvis å gjøre de følgende aktiviteter?

10 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren 25 forskjellige fritids- og kulturaktiviteter mht. aktivitetssted • For Randaberg og Sola er det bibliotek, egenaktivitet innen foreningsliv/idrett og friluftsliv som i størst grad foregår innenfor egne kommunegrenser. • Mer opplevelsesorienterte tilbud benyttes i størst grad i Stavanger, og for Sola-innbyggernes vedkommende også i en viss utstrekning i Sandnes. • Musikalsatsningen i Sola gir imidlertid utslag i at en større andel oppgir at de pleier å benytte slike tilbud i Sola enn i Stavanger.

11 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren • Kino1 på Sølvberget, Rogaland teater, Stavanger konserthus og Stavanger bibliotek som er de fire mest besøkte kulturinstitusjonene- • Kino1 i Sandnes og Sandnes kulturhus kommer på femte og sjette plass • Størst utveksling mellom kommunene innen friluftsliv Hovedfunn 4: Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder:

12 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Besøkshyppighet - kulturtilbud på Nord-Jæren

13 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger konserthus Besøkshyppighet i prosent

14 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sandnes kulturhus Besøkshyppighet i prosent

15 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sola kulturhus Besøkshyppighet i prosent

16 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Tungenes fyr Besøkshyppighet i prosent

17 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger konserthus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.

18 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Konserter med klassisk musikk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

19 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Konserter med populær musikk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

20 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sandnes kulturhus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.

21 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Operaforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

22 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Ballettforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

23 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sola kulturhus Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.

24 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Musikalforestillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

25 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Tungenes fyr Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent.

26 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Besøker friluftsområder Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

27 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hovedfunn 5: Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder aktivitetsnivå innenfor frivillige lag og foreninger, med Randaberg som skiller seg ut med størst deltakelse •Randaberg har langt høyere andeler aktive innenfor religiøse organisasjoner, sang og musikk og barne- og ungdomsaktivitet •Randaberg har en langt større andel aktive som ledere/tillitsvalgte •Andelen som ikke har verv, men som kunne tenke seg å ta på seg slike verv, er høyest i bykommunene.

28 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Andel som selv er medlem i organisasjon(er) på følgende aktivitetsområder

29 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Andel aktive som ledere/tillitsvalgt i org. sammenlignet med andel som selv kunne tenke seg å ha et slikt verv.

30 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hovedfunn 6: De fleste kjenner til kulturhovedstadsåret, men 2/3 mener at Stavanger2008 i liten grad kommer til å angå dem selv. • De aller fleste innbyggerne (95%) hevder å kjenne til at Stavanger- regionen har fått status som europeisk kulturhovedstad • Seks-syv av ti mener imidlertid at Stavanger2008 i liten grad kommer til å angå dem selv. • I Stavanger mener fire av ti at det vil angå dem i stor grad.

31 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger2008 Kjenner du til at Stavanger-regionen har søkt/fått status som europeisk kulturhovedstad i 2008? I hvilken grad opplever du at Stavanger 2008 angår deg?

32 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hovedfunn 7: Stavanger Aftenblads papirutgave er er den viktigste kilden for informasjon om kulturaktiviteter og arrangementer på Nord-Jæren •….men internettutgaven av SA kommer på tredjeplass etter ”venner og bekjente”. •Solabladet, Bygdabladet og Sandnesposten er en viktig informasjonskilder i sine geografiske nedslagsfelt. De to førstnevnte her nesten like viktige som SA. •De aller fleste innbyggerne er godt fornøyde med informasjonstilgangen. Om lag åtte av ti er fornøyde, hvorav én–to av ti er svært fornøyde, mens færre enn én av hundre er svært misfornøyde.

33 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Informasjonssøk - Totalt i regionen Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter/-arrangementer på Nord-Jæren?

34 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hovedfunn 8: Innenfor opera, ballett og dans er strømmen fra Stavanger til Sandnes er større enn motsatt veg. •Blant Stavanger sine innbyggere er det nesten like mange som benytter et operatilbud i Sandnes som i Stavanger (10 prosent). •Sandnes har høyest andel innbyggere som benytter seg av et operatilbud i egen komme:16 prosent. 6 prosent oppgir her at de benytter seg av operatilbud i Stavanger. •Det er langt færre i Sola og Randaberg enn i de to bykommunene som i det hele tatt oppsøker opera, ballett og dans.

35 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hovedfunn 9: Innbyggernes tilfredshet er varierende mellom de ulike tilbudene og mellom de fire kommunene. • Størst tilfredshet: friluftsområdene, kinoforestillinger og bibliotek. • Lavest tilfredshet: opera- og ballettforestillinger. • Tilfredsheten er dermed gjennomgående høyest for de hyppigst benyttede tilbudene • Tilfredsheten gjennomgående høyere i Stavanger enn i de andre kommunene. • Unntak: Randaberg - tilfredsheten med det organiserte idrettstilbudet er markant høyere enn i de andre kommunene.

36 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i bostedskommunen din?

37 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren • De fleste innbyggerne mener at kulturområdet gis stor prioritet i dag. Færre enn én av ti mener kulturen gis svært liten prioritet. • Små variasjoner mellom kommunenes innbyggere. • I underkant av to av ti mener kulturområdet har liten prioritet, og bør prioriteres høyere. Hovedfunn 10: Åtte av ti innbyggere mener kulturområdet bør ha stor prioritet i årene som kommer– tre av ti sier svært stor.

38 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren I hvilken grad mener du kulturområdet bør prioriteres i årene som kommer i kommunen din?

39 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Andre funn

40 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren For alle kommuner utenom Sandnes er Stavanger den viktigste arenaen for festivaler. •I Sandnes oppgir 51 prosent at de går på festival i egen kommune, mens 44 prosent drar til Stavanger. •Det er bare 16 prosent fra Stavanger og Sola som går på festival i Sandnes. •Innbyggerne i Randaberg og Sola oppgir i liten utstrekning besøk på festivaler i egen kommune, med hhv. 14 og 16 prosent. •Av de tre kommunene utenom Stavanger er det bare Sandnes som har flere som går på festivaler i egen kommune enn som drar til Stavanger.

41 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren For konserter med populær og klassisk musikk er Stavanger den viktigste arenaen for alle kommuner, unntatt for Sandnes. Pop •I Sandnes: 54 prosent går på konserter i egen kommune og 55 prosent drar til Stavanger •77 prosent av Stavangerinnbyggerne går på konserter i egen kommune. Bare 15 prosent drar til Sandnes. •I Sola og Randaberg er det hhv. 64 og 72 prosent som drar til Stavanger på popkonserter •19 prosent av innbyggerne i Sola bruker i en viss grad også Sandnes, med, mot bare 10 prosent av innbyggerne i Randaberg Klassisk •Stavanger viktigste arenaen for innbyggerne i alle kommunene. •Halvparten av innbyggerne i Stavangers benytter slike tilbud i bostedskommunen, mens andelen som drar til Stavanger i de andre kommunene varierer fra 26 prosent (Sandnes og Sola) til 31 prosent (Randaberg). •Sandnes har imidlertid en nesten like stor andel av egne innbyggere som går på klassiske konserter i egen kommune (22 prosent)

42 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Revy og musikaler Revy •Sandnes og Sola: går i stor grad på revyer i egen kommune, med hhv. 42 og 36 prosent. Rundt to tredjedeler benytter revytilbudet i Stavanger. •Randaberg: bare en av ti som går på revy i egen kommune, mens nesten åtte av ti benytter slike tilbud i Stavanger. Musikaler • Sola og Sandnes: flere benytter musikaltilbudet i egen kommune enn av tilsvarende tilbud i Stavanger. • Sola : 48 prosent går på musikal i egen kommune. 35 prosent som drar til Stavanger. • Sandnes: 41 prosent benytter tilbudet i egen kommune, 37 prosent drar til Stavanger. • Bare 13 prosent av innbyggerne i Stavanger som drar til hhv. Sandnes og Sola for å gå på musikal. • Randaberg innbyggerne benytter seg av tilbudet i Sola og Sandnes i enda mindre grad enn Stavangers innb.

43 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Teater •Store andeler fra alle de fire kommunene som går på teater i Stavanger. •Andel som går på teater i Stavanger. –Åtte av ti blant innbyggerne i Stavanger og Randaberg –Sju av ti i Sandnes og Sola •I de to kommunene som utenom Stavanger har kulturhus med scene for riksteater mm, d.v.s. Sandnes og Sola, er det hhv. 20 og 14 prosent som går på teater i egen kommune.

44 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Rogaland teater Besøkshyppighet i prosent

45 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Rogaland teater Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

46 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Kunstutstillinger •Stavanger innbyggerne bruker i størst grad kunstutstillinger i egen kommune (68 prosent). •Sandnes eneste kommunen av de tre andre som har en betydelig andel som går på utstillinger i egen kommune (45 prosent),… •…..og som gjør dette i større grad enn å dra til Stavanger for å oppsøke kunst der (35 prosent). •Randaberg- og Solabuen drar i større grad enn innbyggerne i Sandnes til Stavanger, men har begge bare litt over 20 prosent som går på kunstutstillinger i egen kommune.

47 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Rogaland kunstmuseum

48 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger kunstforening

49 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sandnes kunstforening

50 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Rogaland kunstsenter

51 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Besøk på kunstutstillinger Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

52 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Museum •Andel som benytter et museumtilbud i egen kommune –Sandnes: tre av ti –Sola: to av ti –Randaberg: en av ti –Stavanger: åtte av ti •Andelene som benytter museumstilbudet i Stavanger: –Sandnes: seks av ti –Sola: seks av ti –Randaberg: syv en ti –Stavanger: åtte av ti

53 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger museum

54 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Arkeologisk museum

55 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Arkeologisk museum Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

56 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Norsk oljemuseum

57 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sandnes museum/vitenfabrikken

58 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sola ruinkirke

59 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Besøk på museum Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

60 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Stavanger bibliotek har et betydelig besøk fra de andre kommunenes befolkning •Den dominerende bruken er knyttet til bibliotekstilbudet i egen kommune. •Randaberg har størst ”lekkasje”, med 31 prosent som oppgir at de benytter bibliotekstilbudet i Stavanger. •I Randaberg er det ”bare” 71 som oppgir at de benytter bibliotekstilbudet i egen kommune, mens dette for alle de andre kommunene ligger over 90 prosent.

61 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Biblioteksbesøk på Nord-Jæren

62 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Biblioteksbesøk Besøk minst en gang i året etter bakgrunn. I prosent

63 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren 9 av 10 friluftsaktive bruker friluftsområder i egen kommune. •Innbyggerne i Sandnes drar i minst grad til de andre kommunene. •Sola fordeler seg ganske likt på Stavanger og Sandnes med hhv. 55 prosent 46 prosent. Bare 15 prosent drar til Randaberg. •I Randaberg bruker 61 prosent av innbyggerne Stavanger sine friluftsområder, mens omtrent en tredjedel benytter seg av Sola og Randaberg.

64 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Bruk av friluftsområder

65 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Sørmarka kunstisbane

66 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Friluftsområder i Stavanger (turområder, kyst, parker, skog og mark)

67 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Friluftsområder i Sandnes (turområder, kyst, parker, skog og mark)

68 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Friluftsområder i Sola (turområder, kyst, parker, skog og mark)

69 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Friluftsområder i Randaberg (turområder, kyst, parker, skog og mark)

70 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Fritids- og kulturaktiviteter – utvalgte kulturinstitusjoner Tou Scene Besøkshyppighet i prosent

71 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Fritids- og kulturaktiviteter – utvalgte kulturinstitusjoner Folken Besøkshyppighet i prosent

72 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Kino •Stor grad av bevegelse på tvers av kommunegrensene, mot Stavanger og Sandnes. •Rundt 95 prosent av innbyggerne i de to byene sier at de vanligvis benytter kinotilbudet i sin egen by •31 prosent av innbyggerne i Stavanger benytter også kinoen i Sandnes, •44 prosent av innbyggerne i Sandnes benytter også kinoen i Stavanger. •I Randaberg er det bare 16 prosent som oppgir at de bruker kinoen på Sandnes mot, hele 94 prosent som drar til Stavanger. •I Sola er det derimot en jevnere fordeling, med 77 prosent som oppgir at de drar til Stavanger, og 66 som drar til Sandnes. •At 11 prosent benytter kinotilbudet i Sola virker noe lavt ut fra at Sola kulturhus har et kinotilbud

73 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Kino1 Besøkshyppighet i prosent

74 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Innbyggerne har et bredt spekter av interesser. Halvparten eller flere er interesserte i ti av de femten aktivitetstypene. • Blant de bredeste interessene finner vi friluftsliv, film og litteratur (som vi ovenfor har sett også er de hyppigst praktiserte aktivitetene). • Blant de smaleste kulturinteressene finner vi opera, ballett/dans, jazz og museum.

75 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesser, ønsker og prioriteringer Kulturinteresser - hele Nord-Jæren

76 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for film

77 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Litteraturinteresse

78 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for populærmusikk

79 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for idrett

80 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for rock

81 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Teaterinteresse

82 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for musikaler

83 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for billedkunst

84 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for klassisk musikk

85 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for muséer

86 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for jazz

87 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesse for ballett og dans

88 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Operainteresse

89 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Fritids- og kulturaktiviteter - egen deltakelse Andel som har barn som er med i organiserte Fritids- og kulturaktiviteter

90 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesser, ønsker og prioriteringer I hvilken grad mener du kulturområdet bør prioriteres i årene som kommer i kommunen din? Bør prioriteres Svært stor gradGanske stor gradGanske liten gradSvært liten gradVet ikke SUM PrioriteresSvært stor grad5410011 iGanske stor grad 1933 30156 dagGanske liten grad6810116 Svært liten grad110002 Vet ikke2520615 TotalSUM3450718100

91 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesser, ønsker og prioriteringer I hvilken grad mener du kulturområdet prioriteres i kommunen din i dag?

92 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Interesser, ønsker og prioriteringer Hvor viktig mener du det er å satse på de følgende kulturtilbud på Nord-Jæren de neste årene?

93 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Informasjonssøk i den enkelte kommune

94 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2006Interkommunalt kulturråd - Nord-Jæren Informasjonssøk Hvor fornøyd er du med tilgangen på kulturinformasjon? Hvor fornøyd er du med kulturinformasjonens kvalitet?


Laste ned ppt "”Kulturbarometer” for Nord-Jæren 10 hovedfunn fra undersøkelsen om kulturtilbud og kulturinteresser på Nord-Jæren 2006 Kulturdialog 22. juni 2007 INTERKOMMUNALT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google