Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde 6 Kultur + idrett Økonomiske utfordringer Analyse på grunnlag av Kostra-tall for Drammen og de ni andre største kommunene i landet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde 6 Kultur + idrett Økonomiske utfordringer Analyse på grunnlag av Kostra-tall for Drammen og de ni andre største kommunene i landet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programområde 6 Kultur + idrett Økonomiske utfordringer Analyse på grunnlag av Kostra-tall for Drammen og de ni andre største kommunene i landet

2 Utgangspunktet, programområde 6 Kultur Halvparten av ressursene på programområde 6 er tilskudd til eksterne kulturaktører Budsjettet for kommunale kulturtjenester omfatter nesten bare lønn og husleie – Bare 3 % er ”andre” driftsutgifter – Økende husleieutgifter har ”spist” av driftsressursene Bibliotek og kulturskole – som er de største kommunale tjenestene – har økt aktiviteten og redusert kostnadene Kultursjefen disponerer 60 % av ressursene, rådmannen disponerer 40 % Drammen kommune bruker mer ressurser på en del funksjoner enn andre store kommuner Programområde 6 Kultur + idrett2

3 Ressursbruk pr innbygger 2011 Programområde 6 Kultur + idrett3

4 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Ca 552 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Den norske kirke Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Mye ressurser Innsparings- muligheter – Redusert tilskudd Innsparings- muligheter – Redusert tilskudd Programområde 6 Kultur + idrett4

5 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Ca 485 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Drammen Scener AS (kulturhusene Drammens Teater og Union Scene) Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Mye ressurser Innsparings- muligheter – Redusert tilskudd Betyr redusert subsidiering av kulturlivet – Reduserte tilskudd til organisasjoner og andre non-profit aktører og tiltak Innsparings- muligheter – Redusert tilskudd Betyr redusert subsidiering av kulturlivet – Reduserte tilskudd til organisasjoner og andre non-profit aktører og tiltak Programområde 6 Kultur + idrett5

6 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Ca 420 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Drammensbadet KF – Marienlyst og Drammenshallen Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Om lag like mye ressurser Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud – Økte priser – Mindre subsidiering barn og unge – Effektivisering Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud – Økte priser – Mindre subsidiering barn og unge – Effektivisering Programområde 6 Kultur + idrett6

7 Kommunale kulturbygg (husleie kommunale kulturtjenester) Ca 275 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Husleie biblioteket (Papirbredden) og kulturskolen (Union) Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Mye ressurser Innsparings- muligheter – Flytting til billigere lokaler – Redusert arealbruk Innsparings- muligheter – Flytting til billigere lokaler – Redusert arealbruk Programområde 6 Kultur + idrett7

8 Bibliotek Ca 270 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Lønn Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Mye ressurser Innsparings- muligheter – Redusert arealbruk Tre etasjer krever høy bemanning – Redusert åpningstid – Redusert service Større utviklingsgrep – Digitalisering mv, jf egen sak Innsparings- muligheter – Redusert arealbruk Tre etasjer krever høy bemanning – Redusert åpningstid – Redusert service Større utviklingsgrep – Digitalisering mv, jf egen sak Programområde 6 Kultur + idrett8

9 Gravplasser og krematorium Ca 190 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Drammen kirkelige fellesråd (som gravferdsmyndighet) Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Om lag like mye Innsparings- muligheter – Tjenestetilbudet kan ikke reduseres Innsparings- muligheter – Tjenestetilbudet kan ikke reduseres Programområde 6 Kultur + idrett9

10 Aktivitetstilbud til barn og unge Ca 145 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – G60, fritidstilbud på Fjell, fritidstilbud funksjons-hemmede, tilskudd til organisasjoner mm Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Lite ressurser Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud – Reduserte tilskudd til aktører Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud – Reduserte tilskudd til aktører Programområde 6 Kultur + idrett10

11 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg og idrettsanlegg Ca 135 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Drammen Idrettsråd (DIR) Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Mye ressurser Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Programområde 6 Kultur + idrett11

12 Kulturskole Ca 120 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Lønn (122%) Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Lite ressurser Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud Større utviklingsgrep – Integrering kulturskole – skole, jf egen sak Innsparings- muligheter – Redusert tjenestetilbud Større utviklingsgrep – Integrering kulturskole – skole, jf egen sak Programområde 6 Kultur + idrett12

13 Museer Ca 80 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Stiftelsen Drammens Museum for kunst og kulturhistorie – Stiftelsen De norske skolehistoriske samlinger Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Om lag like mye ressurser Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Programområde 6 Kultur + idrett13

14 Kunstformidling Ca 50 kroner pr innbygger Mesteparten av pengene går til – Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud – Kunstnersenteret i Buskerud Sammenliknet med andre store kommuner bruker Drammen kommune – Lite ressurser Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Innsparings- muligheter – Reduserte tilskudd Programområde 6 Kultur + idrett14


Laste ned ppt "Programområde 6 Kultur + idrett Økonomiske utfordringer Analyse på grunnlag av Kostra-tall for Drammen og de ni andre største kommunene i landet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google