Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THE PANEL HVAD ER PUBLIKUMSUDVIKLING, OG HVILKET KULTURELT LEDERSKAB FORDRER DET? Egil Bjørnsen Telemark University College, Norway

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THE PANEL HVAD ER PUBLIKUMSUDVIKLING, OG HVILKET KULTURELT LEDERSKAB FORDRER DET? Egil Bjørnsen Telemark University College, Norway"— Utskrift av presentasjonen:

1 THE PANEL HVAD ER PUBLIKUMSUDVIKLING, OG HVILKET KULTURELT LEDERSKAB FORDRER DET? Egil Bjørnsen Telemark University College, Norway Egil.bjornsen@hit.no

2 AGENDA  Hva publikumsutvikling ofte er og hva det kan være  Målrettet publikumsutvikling  Hva med institusjonene og the great men of culture?  Kulturelt lederskap  Kulturpolitiske konsekvenser

3 BEGREPESAVKLARING Grunnleggende premiss: Publikumsgrunnlaget for den profesjonelle kunsten er sosialt skjevt fordelt – og har alltid vært det Policy respons:  Publikumsutvikling  Kulturell inkludering

4 BEGREPESAVKLARING Phillip Kotler’s four Ps  Price  Promotion  Place  Product  Product Surround (produktomgivelser)  Core Product (kjerneprodukt)

5 BEGREPESAVKLARING Så hva kan publikumsutvikling være? Kulturmarkedsføring? Tre av de fire P-er (altså ingen endring i Produkt)?  Nå ut til nye målgrupper ELLER  Strategisk bruk av kunstnerisk produkt for å fasilitere kulturell inkludering

6 PRODUKTRETTET PUBLIKUMSUTVIKLING Utgangspunkt: Allerede eksisterende kunst produksjon (samling, sesong, kunstverk) Målsetting: Oppnå et større men ikke nødvendigvis betydelig annerledes publikum

7 MÅLRETTET PUBLIKUMSUTVIKLING Utgangspunkt: «Ekskluderte» publikumsgruppers ønsker og behov. Mål: Kulturell inkludering  Fordrer stor grad av dialog

8 HVA MED INSTITUSJONENE? The Great Men of Culture:

9 HVA MED INSTITUSJONENE? Kulturell autoritet: Om Carl Jacobsen: ‘Hans selvtillid som museumsmand var født av troen på kunsten og dens egne kvaliteter’ I motsetning til i dag, hvor det er et felles fokus på en ting: ‘ideen om at give publikum, hvad de vil have’. -- ‘Dermed går magten tilbage til kunsthistorikere. Til fagligheden i stedet for til publikum» Flemming Friborg, Ny Carlsberg Glyptotek Carlsbergsfondets Årrskrift 2015

10 KULTURELT LEDERSKAP The Great Men of Culture: “Utgangspunktet er at vi har et samfunnsoppdrag hvor vi skal presentere kunst på høyeste nivå og dele det med så mange som mulig, men i den rekkefølgen”. *) Per Boye Hansen, tidligere direktør for Bergen International Festival, nå kunstnerisk leder for Den Norske Opera *) Min uthevning

11 KULTURELT LEDERSKAP Kulturell autoritet – revidert (noget) Ej heller svigter man museets kerneopgaver, når dj’s laver lyd i skulpturgaden, mens folk drikker en øl og får lidt mad mellem aftenens programpunkter. For mange kan en sådan aften være en åbning ind til kunstens verden. -- Udgangspunktet er selvfølgelig kunsten, arkivmaterialet, forskningen og måden, museets personale har valgt at formidle det på. Resten er... ikke andægtig tavshed, men til debat og videre fortolkning. Mikkel Bogh (SMK) Politiken 1. april 2015

12 Er kulturinstitusjonene selv den største hindring?

13 ET (NYTT ??) KULTURELT LEDERSKAP ‘Det er mange som fremdeles forbinder publikumsutvikling kun med kommunikasjon og markedsføring. Jeg vil imidlertid understreke at det ikke minst handler om å arbeide grundig med den kunstneriske programmeringen – og faktisk kunstinstitusjons selvforståelse’. ‘Folkets festspillscene skal lage teater med lav terskel og stor takhøyde. Målsettingen er tredelt: Vi vil rekruttere nytt publikum til teateret, vi vil engasjere og vi vil bidra til kunstnerisk nyskapning’. Anders Beyer. Festspillene i Bergen Bergens Tidende 23. september 2015

14 UNIVERSALISME OG KULTURELL VERDSETTING Universalisme (at den profesjonelle kunsten har universell verdi) ligger som et fundament for det kulturpolitiske mål om å demokratisere kulturen Innebærer en tro på kulturelle autoriteter, klare kulturelle hierarkier og ekspert-ledede / fagfelle vurderte vurderinger A cultural policy based on “objective criteria of judgment” and not merely “the arbitrary taste of individuals”. Munira Mirza (2012)

15 MÅLRETTET PUBLIKUMSUTVIKLING  Ikke utelukkende basert på kunstneriske visjoner  Rotfestet i folks subjektive livsopfatninger i motsetning til en kanonisert legitimering. I sin mest radikale form medfører publikumsutvikling ‘at vurderingen af en kulturel oplevelse er totalt overladt til brugeren, og at der altså ikke findes noen priviligert vurderingsposition hverken for anmeldere, [scene]kunstnere eller kulturpolitiske forvaltere’ Louise Ejgod Hansen (2011)

16 BEGREPESAVKLARING Grunnleggende premiss: Publikumsgrunnlaget for den profesjonelle kunsten har er sosialt skjevt fordelt – og har alltid vært det Policy respons:  Publikumsutvikling  Kulturell inkludering


Laste ned ppt "THE PANEL HVAD ER PUBLIKUMSUDVIKLING, OG HVILKET KULTURELT LEDERSKAB FORDRER DET? Egil Bjørnsen Telemark University College, Norway"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google