Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når trærne ramler Erfaringer fra Dagmar og forslag til hvordan feilretting kan bedres ved trefall Forstkandidat Jon Anders Krokann Fagansvarlig linjerydding.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når trærne ramler Erfaringer fra Dagmar og forslag til hvordan feilretting kan bedres ved trefall Forstkandidat Jon Anders Krokann Fagansvarlig linjerydding."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når trærne ramler Erfaringer fra Dagmar og forslag til hvordan feilretting kan bedres ved trefall Forstkandidat Jon Anders Krokann Fagansvarlig linjerydding s.1

2 Dag 0-25/12

3 Luftledning HS 3 580 km Luftledning LS 8 360 km Stolper 250 000 Jordkabel HS 6 830 km Jordkabel LS12 730 km Nettstasjoner 13 342 Transformatorstasjoner 170 Kunder 540 000 Fylker 3 Kommuner 40 Mennesker 1,4 mill Hafslunds nettområde VålerSkiptvet Rakkestad Marker Eidsberg Rømskog Trøgstad Askim Spydeberg Hobøl Moss Fredrikstad Halden Aremark Hvaler Aurskog (-Høland) Fet Bærum Lørenskog Sørum Nes Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll Hurdal Rælingen Asker Oslo Nannestad Skedsmo Nittedal Sarpsborg Vestby Ås Oppegård Frogn Rygge Råde Ski Enebakk Nes- odden (Aurskog-) Høland Mest berørte områder under Dagmar

4 Dagmar - Utfall Regionalnettet Startet 25.12 kl.2218 og i løpet av snaue 3 timer falt over 50 høyspentavganger Totalt ble over 42 000 kunder berørt av strømbrudd, men mange av avbruddene var bare på noen minutter. Ullensaker/Nannestad med Gardermoen ble strømløst i 3 til 4 timer og Hurdal i 16 timer, 14 300 kunder hadde lang varighet på avbrudd. Alle utfallene skyldtes vind og trefall på linjer. Trærne ble funnet etter befaringer til fots og med helikopter dagen etter. s.4

5 Dagmar Utfall Distribusjonsnett 25.12 kl.2204 faller første avgang i distribusjonsnettet, Hurdal. I løpet av natten fram til kl.0600 faller det ut 55 avganger med varige feil. Totalt ble over 25 000 kunder strømløse i løpet av natten etter utfall i distribusjonsnettet. Avganger ble gradvis koblet inn og på morgenen 26.12 var 14 000 kunder strømløse pluss Hurdal med 2 000 kunder pga feil i Eidsivas nett. I løpet av mandag kveld 26.12 var tallet på strømløse nede i 2 000 og under 500 i løpet påfølgende natt. I tillegg var det trolig 1 500 kunder uten strøm pga lavspenningsfeil. Lavspentfeilene ble stort sett ferdig 28.12. Kvelden 29.12 hadde alle strømmen tilbake, med unntak av et hyttefelt med 18 hytter i Nittedal og to hytter i Marka.

6 Hva gjorde Dagmar spesiell? Kraftige vindkuler – la ned store skogområder Trefall normalt 1 tre/feil – Dagmar opp mot 50-60 trær/feil. Traseen må ryddes for trær før ledning kan henges opp – tidkrevende! s.6

7 s.7

8 s.8

9 s.9

10 Feilretting Montører Rundt 150 montører – Dyktige på sitt fagfelt, men ikke skogsarbeidere Noen få dyktige hoggere, ellers mange uten opplæring og dokumentert sikkerhetsopplæring Vanlig å se montører kjøre motorsag uten verneklær Mye dårlig arbeidslys hindrer jobb i mørket Skogarbeidere HN har avtale med linjerydderne om bruk ved feilsituasjoner 20 skogsarbeidere bidro sammen med montørene. Skogsarbeiderne jobbet selvstendig og ryddet traseen før montørene gikk inn og hengte opp strekket. Linjerydderfirmaene har lifter, terrenggående kjøretøy og godt arbeidslys som gjorde at de raskt kom fram til feilsted og kunne jobbe i mørket. s.10

11 Ressurser fra skogsarbeiderne s.11

12 Hvem kan bidra? Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring + erfaring i vindfall/trær i spenn Linjeryddere Trefellere Lokale skogeierlag Skogsentreprenører -Har maskiner, men ofte vanskelig å flytte -Noen få manuelle skogsarbeidere igjen s.12

13 Dokumentert sikkerhetsopplæring Forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 47. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 48 og § 49, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i. Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring. Krav motorsag (Skogbrukets HMS-utvalg) a)Stell og vedlikehold av motorkjedesag, 4 timer + Hogstteknikk 15 timer b)Skogsarbeidere med minst 3-4 års praktisk erfaring før 2002 med bruk av motorkjedesag lager selv dokumentasjon på godkjent opplæring og trenger ikke kurs. s.13

14 s.14

15 Hva er sikreste måte å ta ned dette treet på? s.15

16 Kastesagen http://www.youtube.com/watch?v=qzM9aTyiuJg s.16

17 Oppsummering Skogsarbeidere er gull verdt ved store feilsituasjoner som følge av trefall Bistår også feilrettere i det daglige, eksperter på å felle trær Viktig med tidlig alarmering så innsats er klar når været tillater det s.17

18 www.hafslund.no


Laste ned ppt "Når trærne ramler Erfaringer fra Dagmar og forslag til hvordan feilretting kan bedres ved trefall Forstkandidat Jon Anders Krokann Fagansvarlig linjerydding."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google