Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av: Marius Trolsrud Eivind Trahaug Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Kåre Vistnes Andreas Tyrdal Sted Høgskolen i Telemark Dato 12.12.2007 Gruppe F1-25-07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av: Marius Trolsrud Eivind Trahaug Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Kåre Vistnes Andreas Tyrdal Sted Høgskolen i Telemark Dato 12.12.2007 Gruppe F1-25-07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av: Marius Trolsrud Eivind Trahaug Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Kåre Vistnes Andreas Tyrdal Sted Høgskolen i Telemark Dato 12.12.2007 Gruppe F1-25-07 Varighet 35 minutter

2 Prosjektet Dagen situasjon: Feil på 43 % av alle nye elektriske anlegg Hvordan kan dette forbedres? Finne årsaken til problemet Målet er: Redusere antall feil med minst 50%

3 DSB Eksempel på Kategori 1 - Feilkategoriene Mangler merking

4 DSB Eksempel på Kategori 2 - Feilkategoriene Dårlig merking og tildekning Fare for elektrisk støt

5 DSB Eksempel på Kategori 3 - Feilkategoriene Varmgang - Brann

6

7 Spørreundersøkelsene Utgangspunkt i de største feilkildene i DSB sin rapport Lærlinger Montører Saksbehandlere / installatører

8 DSB + Spørreundersøkelsene En pekepinne på: Hvor for feilene oppstår Hvem utfører feilene + Lover og regler ↓ Diskusjon ↓ Konklusjon = Tiltak

9 Lover og regler F orskriftene som gjelder for E lektriske L avspenningsanlegg heter FEL NEK400:2006 Før DLE kontrollerte nye elektriske anlegg i Norge Nå Internkontrollsystem - Instrument for bedriftenes kontroll for sine installasjonsmetoder og planleggingsarbeidet

10 Håndbok NEK400:2006 FEL

11 Dokumentasjon og Verifikasjon Verifisere en jobb: Kravene som FEL stiller ↓ Dokumentasjon: Veiledning står i NEK 400:2006 ↓ Sluttkontroll: Målinger og tester

12 Dokumentasjon og verifikasjon 30 % er dokumentasjon og verifikasjon av anlegget Kan fjerne mange av feilene i de andre kategoriene Feilkategori 1 → lav alvorlighetsgrad

13 Dokumentasjon og verifikasjon

14 12 3

15 15 % av feilene er feilmontert eller defekt materiell Feilkategori 2 → middels alvorlighetsgrad Før: Mindre avanserte elektriske anlegg Nå: Mer avanserte og omfattende – Installasjonsmateriell – Lover og regler Feilmontering

16 Montører og lærlinger

17 Eksempel: Feilmontering Treverk nær lyskilde

18 16 % av feilene er manglende merking Merking gjelder sikringer, vern, jordfeilbrytere og tavleskjema/ kursfortegnelse Merking inngår i kategori 1 Merking

19 Montørenes holdning til merking Diagrammet gjenspeiler en rapport utgitt av BKK. Der viste det seg at 44% av anleggene manglet kursfortegnelse.

20 Merking - Eksempel

21 Hvorfor skjedde dette?

22 Merking - Eksempel

23 Totalt 43% feil i alle nye elektriske anlegg + Dokumentasjon 30% + Feilmontering 15% + Merking 16% = 3 største feilkildene → 61 % av alle feil Vårt mål: Redusere antall feil med minst 50 % Oppsummering 1

24 Problemstilling Montøren og lærlingens forståelsen av forskriften Opplæring og oppfriskning Holdninger og moral Arbeidspress Kundens ”uvitenhet” 2 tiltak

25 Tiltak 1

26 Tiltak 2

27 Sluttkontrollskjema kunde / installatør Sjekkpunkter:JaNeiKommentar Er det utført sluttkontroll, og kan denne fremvises? Er fastmontert utstyr montert etter anvisning? Er kursfortegnelse og bruksanvisninger på fastmontert utstyr overlevert kunde? Er det montert jordfeilbrytere? Er kurser i sikringskap merket korrekt? (Utfør tester sammen med kunde) Er det utstedt samsvarserklæring? Utført av: Installatør: Kunde: Dato:

28 http://tfweb.hit.no/2007/f1-25-07/


Laste ned ppt "Av: Marius Trolsrud Eivind Trahaug Jonas Wilhelmsen Simen Økstad Kåre Vistnes Andreas Tyrdal Sted Høgskolen i Telemark Dato 12.12.2007 Gruppe F1-25-07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google