Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medvirkning i kommuneplanarbeidet i Råde Informasjon Medvirkning fra innbyggerne og politikere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medvirkning i kommuneplanarbeidet i Råde Informasjon Medvirkning fra innbyggerne og politikere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medvirkning i kommuneplanarbeidet i Råde Informasjon Medvirkning fra innbyggerne og politikere

2 Kommunedelplaner Kommunedelplan for Karlshusområdet 2005-2017. Vedtatt 25.08.05: Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer Kart Grunnlagsdokument: Stedsanalyse Karlshus Kommunedelplan for Saltnesområdet 2007-2019. Offentlig ettersyn: (Planforslag på offentlig ettersyn i perioden 16.02.07 - 04.04.07) Tekstdel med bestemmelser og retningslinjer Kart Grunnlagsdokument: Stedsanalyse Saltnes Bruk internett aktivt

3 Vil dempe byggingen i Saltnes I kommunedel-planen for Saltnes foreslår man å sette av 300 mål til fremtidig boligbygging. Videre skal det settes av 120 mål til friområder og offentlig formål. tekst: HELGE WARBERG-KNOLL I følge ordfører Kjell Løkke er det flere utbyggere som kunne tenke seg å bygge mer i Saltnes. Men innspill til planen viser at lokalbefolkningen ønsker en lavere utbyggingstakt. Vekst Dette synet støtter også de folkevalgte i Råde: – For å bevare miljøet i Saltnes ønsker vi nå å dempe boligbyggingen i dette området. I den sammenheng er vi opptatt av å skjerme kystsonen. – Dessuten er vi opptatt av å få en skikkelig grøntstruktur og sikre friluftsinteressene. Videre tar vi også høyde for fremtidige arealer til offentlige formål i denne planen, poengterer ordfører Kjell Løkke. Info via aviser

4 B.LAG OG FORENINGER, POLITISKE PARTIER M.V. B1.FAU ved Spetalen skole, Saltnes, 25.04.06 B2.Elevrådet ved Spetalen skole, særutskrift fra møte 31.03.06 B3.Personalmøte ved Spetalen skole, særutskrift fra møte 03.04.06 B4.Vestre Råde og Saltnes Normisjon, 25.04.06 og 28.08.06 B5.Samarbeidsutvalget ved Saltnes oppvekstområde, 22.04.06 B6.Råde FrP, 28.04.06 B7.Makrellrød Vel, 30.04.06 B8.Saltnes Nærmiløutvalg, 30.04.06 B9.Råde Båtforening, 24.08.06 C.PRIVATE INNSPILL C1.Planbo AS, 28.04.06 C2.Elsbeth Thams, 26.05.06 C3.Finn Krohn og Lena Hornsletten, 26.04.06 C4.Jorun Sommerfelt, 28.04.06 C5.Trond Erstad, 29.04.06 C6.Tore Krogstad, udatert C7.Leif Holme, 28.04.06 C8.Envinor på vegne av Malina AS og grunneiere, 28.04.06 C9.Envinor på vegne av Villahus Eiendom AS og grunneiere, 28.04.06 C10.Envinor på vegne av Bjørkå Holding AS og grunneiere, 28.04.06 C11.Arne Røtne, Kjell Sundet og Steinar Sundet, udatert C12:ab arkitekter as, 27.03.06 C13.Harriet R. Karlsen, udatert C14.Atle Karlsen og Anne Christine Selbekk, 11.04.06 C15.Østfold bolig AS, 10.11.05 C16.Knut og Anne-Marie Hauslo, 31.11.05 C17.Grete Stang, 13.03.06 C18. Johnny T. Eklund, 22.02.01 C19.BAS arkitekter AS v/Arne Bergdal, 12.05.06 C20.Trond og Monika Solbakken, 26.04.06

5 Bråstopp på Saltnes Nå skal boligbyggingen i Saltnes dempes, mens det skal satses mer i Karlshus-området. Av Tore Tindlund tore. tindlund[AT]f-b.no Dette er hovedbudskapet i kommunens utkast til Saltnes-plan. Planen ble presentert på et folkemøte i går kveld. Først og fremst er det grunneiere og firmaer som har kommet med innspill mens kommunen har jobbet med planen. Men det er også enkelte lag og foreninger som har hatt noe på hjertet. – Det har vært et stort engasjement rundt planarbeidet, og det er foreslått mange utbyggingsområder. Men det er også mange som har vært opptatt av å ta vare på miljøet og dempe veksten i Saltnes. Det er politikerne enige i at vi må gjøre, sa ordfører Kjell Løkke innledningsvis. Rådgiver i kommunens planavdeling, Gaute Wahlberg, fortalte at innbyggertallet på Saltnes passerte Karlshus allerede i 2001. Orienterte. Rådgiver Gaute Wahlberg orienterte om planen, på folkemøtet Råde arrangerte. (Foto: Trond Thorvaldsen) Folkemøter


Laste ned ppt "Medvirkning i kommuneplanarbeidet i Råde Informasjon Medvirkning fra innbyggerne og politikere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google