Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing er en språklig prosess. Faktorer som har betydning for leseferdigheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing er en språklig prosess. Faktorer som har betydning for leseferdigheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing er en språklig prosess

2 Faktorer som har betydning for leseferdigheten

3 Hva er veiledet lesing?  Målrettet og strukturert undervisningsform som styrker utviklingen av elevens grunnleggende ferdighet i lesing  Eksplisitt undervisning i faktorer som avkoding kombinert med leseforståelse  Eksplisitt undervisning = tydelig og bevisst instruksjon  Implisitt undervisning = læring som er mer ubevisst  Helhetlig tilnærming til lesing der målet er at elevene skal bli selvstendige og meningssøkende lesere som kan bruke ulike strategier til å lese og forstå ord og tekster  Lærer veileder små grupper av elever (Klæboe og Sjøhelle, 2013)

4 Hvorfor skal vi ha veiledet lesing?  ”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven og lærlingen” (Opplæringslova, 1998 § 1-2)  Mindre grupper gir større mulighet for tilpasset opplæring Læreren får mulighet til å utvide elevens kunnskap i nær dialog med eleven  Veiledet lesing gir mulighet for eksplisitt avkodingstrening så vel som samtale om språk, innhold og strategier  Motivasjon og mestring

5 Forslag til struktur i veiledet lesing  Elevene har hvert sitt eksemplar av den samme boken  Se på boka sammen, studer bilde og tittel  Les teksten sammen fokuser på skriftspråklige utfordringer i teksten, samt begrep og innhold  Til slutt leser elevene gjennom hele boken i sammenheng

6 Forberedelse til økt med veiledet lesing  Lærer velger ut bok på forhånd  Læreren har mål for økten hva pusse sove pysj

7 Ulike måter å lese ord på hhare ha-re sskole- ole sspole

8  puslespill  pus-le-spill

9 lesebok lese-bok behandle be-handle bilbilenbilerbilene

10 Høytlesing er viktig i veiledet lesing  Høytlesing fremmer leseferdigheter i større grad enn stillelesing (National Institute og Child Health and Human Development (U.S) 2000) - Bevisstgjør eleven på om han eller hun leser feil - Lettere for eleven å høre om det han eller hun leser gir mening - Lettere å huske ord

11 Oppfordre eleven til å bruke fingeren for å sikre at de ser på ordene, følger med i teksten og ikke gjetter Tips til veiledet lesing

12 Fokus på forståelsesprosessen  Å lese handler om å forstå  Forutsi: hva tror du denne boka handler om?  Trekke fram ord som kan være vanskelig  Hva tror du kommer til å skje nå?  Handlet teksten om det du trodde?  Hva ville du ha gjort?

13 Elevene arbeider med ny bok hver gang (Khun og Rasinski 2011)

14 Organisering av veiledet lesing  Kort arbeidsøkt på 12- 15 minutt  Ha en fast struktur  Fire-fem elever i en gruppe  Gruppen er satt sammen ut fra elevenes leseferdigheter  Lærer noterer hvilke bøker gruppa leser  Gruppene kan og skal endres underveis, alt ettersom ferdighetene innad i gruppa endres

15 Organisering av veiledet lesing  Bør organiseres to til fire ganger i uken (jo mer jo bedre )  Kan være en del av stasjonsundervisning  En lærer kan ha veiledet lesing, mens resten av elevene arbeider individuelt, i grupper eller har felles undervisning med en annen lærer

16 Materiale til bruk i veiledet lesing  Stigende vanskegrad på tekstene gir mulighet for å trene på ulike utfordringer man møter i skrift.


Laste ned ppt "Lesing er en språklig prosess. Faktorer som har betydning for leseferdigheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google