Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRANNVERNOPPLÆRING Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRANNVERNOPPLÆRING Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRANNVERNOPPLÆRING Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

2 21.09.2016 HiST AFT VI SKAL GJENNOMGÅ: Enkel brannteori. Statistikk. Brannteknisk informasjon. Branninstrukser.

3 21.09.2016 HiST AFT BRANNTREKANTEN For at en brann skal kunne oppstå, må det være tilstede oksygen, varme og brennbart materiale. Dersom vi fjerner en av sidene i trekanten, vil brannen slukke.

4 21.09.2016 HiST AFT LUKK DØRA! Ingen dører må holdes oppe med treklosser matter e.l. Holdemagneter som er styrt av brannalarmsentralen er den eneste løsningen for å holde dører oppe. Branndører skal kunne stanse en brann som er i ferd med å spre seg. En brann skal normalt kunne utvikle seg i en branncelle i minst 30 minutter uten å spre seg til omgivelsene. Dette forutsetter at dørene er lukket!

5 21.09.2016 HiST AFT RØYKEN DREPER! Brann i bygningsmaterialer utvikler store mengder giftig, svart røyk. Etter få minutter vil røyken skape store problemer for personer som befinner seg i rommet. Det er forbundet med livsfare å evakuere gjennom røyk.

6 21.09.2016 HiST AFT STATISTIKK Norge er det land i verden hvor det brenner mest (28 000 branner i 1992). Norge har den høyeste brannskadeutbetaling per innbygger (totalt 4 milliarder i 2001). I Norge omkommer 60 – 80 personer hvert år av brann/røykskader (62 i 2001). De fleste brannene skjer på dagtid, de farligste på natta. Bar ild og elektriske apparater er de hyppigste årsakene.

7 21.09.2016 HiST AFT VARSLE Dersom du oppdager brann og alarmen ikke har gått, må DU varsle om brann. Manuell brannmelder Brannvesenet 110

8 21.09.2016 HiST AFT REDDE Kommer du inn i et rom hvor det er brann, må du først og fremst redde ut eventuelle personer. Dersom personen ikke er i stand til å gå selv, må du trekke han ut. Husk å lukk døra etter deg. Evakuer først forbi nærmeste brannskille/ ut til trappeoppgang.

9 21.09.2016 HiST AFT SLUKKE Vann Pulver CO 2 Andre effektive slukkemidler

10 21.09.2016 HiST AFT BRANNTEKNISK INFORMASJON Det er installert automatiske brannvarslingsanlegg i alle undervisningsbygg. Alle brannsentraler er tilknyttet Trondheim brannvesen eller vaktselskap. Rømningsveier er merket med lysende skilt.

11 21.09.2016 HiST AFT NB! Røyking er IKKE TILLATT i høgskolens lokaler. Private kaffetraktere, varmeovner og andre elektriske apparater er ikke tillatt brukt i høgskolens lokaler.

12 21.09.2016 HiST AFT Skolen plikter å gi brannvernopplæring til sine ansatte i form av teori og praktiske øvelser. Øvelsene kan være meget realistiske. Enhver som oppholder seg i byggene plikter å orientere seg om: Nødutganger. Rømningsveier. Plassering av slukningsmateriell. Branninstruks. BRANNØVELSER

13 21.09.2016 HiST AFT BRANNINSTRUKS Ved brann: VARSLE REDDE SLUKKE Ved brannalarm: Evakuer bygget straks. Møt på samlingsplass. Benytt aksjonskort dersom situasjonen tilsier dette. Gjør deg kjent med rømningsveier. Ikke bruk heisen.

14 21.09.2016 HiST AFT LOV OM BRANNVERN § 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke - Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. - Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral. Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse. - Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.


Laste ned ppt "BRANNVERNOPPLÆRING Grunnleggende branninformasjon til studenter og nytilsatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google