Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronikkbransjen – Fotorådet Foto-undersøkelsen 2016 Prosjektleder/analytiker: Morten Island.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronikkbransjen – Fotorådet Foto-undersøkelsen 2016 Prosjektleder/analytiker: Morten Island."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronikkbransjen – Fotorådet Foto-undersøkelsen 2016 Prosjektleder/analytiker: Morten Island

2 Kort om undersøkelsen Bakgrunn Undersøkelsen skal gi elektronikkbransjen og fotorådet innsikt i folks fotovaner, kjennskap til aktører og kjøpevaner. Resultatene brukes til innsikt, samt markedsføring, PR og informasjonsarbeid for fotobransjen generelt. Datainnsamling Datainnsamlingsmetode: CAWI Tidsperiode for datafangst: Mars/april 2016 Utvalg Undersøkelsens univers er Norges befolkning, 16 år og eldre. Utvalget er tilfeldig trukket fra Responspanelet, etter kriteriene kjønn, 5-delt alder og landsdel. Datagrunnlaget er vektet etter tilsvarende struktur. Datagrunnlaget består av 1514 respondenter.

3 Analysebeskrivelse For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som andeler, oppgitt i prosent. For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av andelene overstige 100% av naturlige årsaker. Resultatene for 2016 sammenlignes med resultatene fra 2013-2015 der det er mulig. For alle skala-spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som gjennomsnitt. Det anvendes som standard en skala fra 1 til 6, hvor verdien 6 er den beste/mest positive. Spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler når signifikante (relevante) funn er avdekket. Alle signifikante funn er basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5%. Dette er bransjestandard.

4 Demografisk beskrivelse 1/2 Kjønn Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1514 Mann54 %50 % Kvinne46 %50 % Aldersgrupper 5-delt Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1514 16 til 24 år5 %15 % 25 til 34 år12 %17 % 35 til 44 år19 %17 % 45 til 54 år26 %17 % 55 år og eldre38 %34 % Landsdel Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1514 Akershus/Oslo35 %24 % Hedmark/Oppland7 %8 % Sør-Østlandet16 %19 % Agder-Rogaland12 %14 % Vestlandet16 %17 % Trøndelag8 %9 % Nord Norge7 %9 % 3-delt utdanning Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1480 Grunnskole/Videregående/Yrkesskole30 %33 % 1-3 år ved Univ./Høyskole30 % 4 år eller mer ved Univ./Høyskole40 %36 %

5 Demografisk beskrivelse 2/2 Husstandens brutto inntekt Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1282 < 400.00016 %20 % 400.000-599.99922 %23 % 600.000-799.99919 % 800.000-1.000.00020 %18 % > 1.000.00023 %21 % Antall innbyggere i kommune Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1514 Storby (> 100.000)37 %31 % By (25.000-100.000)26 %27 % Bygd (<25.000)37 %42 % Sivilstand Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1478 Samboende68 %65 % Aleneboende32 %35 % Antall barn under 16 år i husstanden Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju1514 Ingen75 % 112 % 210 % 3+3 % Alder barn Celleinnhold: Kolonne% Chi2 nivå(W):2,5% UvektetVektet Antall intervju376 0-5 år43 %49 % 6-10 år44 %40 % 11-16 år46 %41 %

6 Hvilke(n) type(r) kamera har du/din husstand? Det er fremdeles en svingning fra kompaktkamera over til speilreflekskamera og kompaktsystemkamera. Barnefamiliene har i større grad enn andre videokamera, actionkamera og speilreflekskamera. Tidligere benyttede betegnelser Digitalt kompaktkamera = Kompaktkamera Digitalt speilreflekskamera = Speilreflekskamera Digitalt videokamera = Videokamera N=1403

7 Hvilke(n) type(r) kamera bruker du/din husstand? N=1403 Også i bruken er det en svingning fra kompaktkamera over til speilreflekskamera og kompaktsystemkamera. Det at flere har actionkamera fører også til at flere bruker den type kamera.

8 Hvilke(n) type(r) kamera har/bruker du/din husstand? Generelt er det en del som ikke benytter kameraene sine. Spesielt er det mange som ikke benytter videokamera (18 %-poeng) og kompaktkamera (19 %-poeng) Barnefamiliene benytter i større grad enn andre speilreflekskamera og videokamera. N=1403

9 Når ditt kompaktkamera skal erstattes, vil du da … N=940 Resultatene viser at stadig færre vil erstatte kompaktkameraet med et nytt kompaktkamera. Det er nå i aldersgruppen 16-24 år det er mest aktuelt å bytte til smarttelefon. Den yngste aldersgruppen som har benyttet smarttelefon i mange år er den gruppen som i størst grad vil bytte ut kompaktkameraet med et speilreflekskamera (27 %). "The huge convenience and portability associated with mobile photography along with improvements to image capture features, wider availability of 4G mobile connectivity and photography-based apps is contributing to the digital camera population reducing in size and concentrating around hobbyists,“ Futuresource 2015

10 Når kjøpte du/noen i husstanden sist nytt kamera? Andelen som har kjøpt kamera for 2 eller færre år siden er lavere i år enn i 2015 mens andelen som har kjøpt kamera for 6 år eller mer siden er høyere enn i 2015. Trenden vi observerte de siste årene forsterkes altså i år og vår prognose om at denne trenden forsterkes når mobiltelefonkameraene forbedres viste seg å stemme. Menn har i større grad enn kvinner kjøpt kamera for mindre enn 1 år siden. N=1514

11 Hva slags kamera kjøpte du? Andelen som kjøper kompaktkamera har gått ned mens andelen som kjøper speilreflekskamera har gått litt frem fra 2015 til 2016. Andelen som kjøper kompaktkamera er høyere blant aldersgruppen over 55 år. Andelen som kjøper speilreflekskamera er høyere blant menn og de som har barn. N=1403

12 Hvilke tilleggsutstyr til kameraet/kameraene kjøpte du? Generelt holder salget av tilleggsutstyr seg stabilt og andelen som ikke kjøper tilleggsutstyr er fremdeles lav. Trenden vi fokuserte på i 2013-2015 om at økt salg av system- og speilreflekskameraer på bekostning av kompaktkameraer ville gi økt salg av tilleggsutstyr, holder i seg! Andelen som kjøper minnekort er høyere blant menn og blant de i aldersgruppen 16-24 år. N=1332

13 Tilleggsutstyr kjøpt til kameratype kjøpt Et skifte fra kompaktkamera til Speilreflekskamera vil automatisk føre til en økt salg av tilleggsutstyr. En som har speilreflekskamera har kjøpt mer enn dobbelt så mye tilleggsutstyr enn en som har kjøpt kompaktkamera.

14 Hvor kjøpte du/din husstand det siste anskaffede kameraet? Andelen som kjøpte siste kamera i fotobutikk går opp også i 2016 mens andelen som har kjøpt kamera i elektronikkbutikk går ned. Oppgangen for de fysiske fotobutikkene viser at den kompetansen som finnes i butikkene er viktig for og verdsettes av forbrukerne. N=1403

15 Sist gang du kjøpte mobiltelefon, hvor viktig var kvaliteten på mobilkameraet for ditt valg av mobiltelefon? Kvaliteten på mobilkamera er like viktig i 2016 som i 2015 for mange når de kjøper mobiltelefon. Trenden om at det blir viktigere har dermed stoppet litt opp. Kvaliteten på mobilkameraet er fremdeles viktigere for kvinner enn for menn (4,2 mot 3,6) og for aldersgruppen 35-44 år som scorer et snitt på 4,2. Snitt 2013: 3,5 Snitt 2014: 3,7 Snitt 2015: 3.9 Snitt 2016: 3,9 N=1510

16 Har du/din husstand planer om å kjøpe nytt kamera i løpet av 2016/2017? Fra 2015 til 2016 faller andelen som har planer om å kjøpe nytt kamera det neste året med 2 prosentpoeng. Menn oppgir i større grad enn kvinner at de skal kjøpe nytt kamera, 10 % mot 6 %. Aldersgruppen 35-44 år har størst ønske om nytt kamera i 2016/2017, der svarer 12 % ja. Den synkende andelen reflekterer det at en økende andel oppgir at de klarer seg med kameraet de har på sin mobiltelefon samt at kvaliteten på kameraene blir stadig bedre og levetiden lenger. N=1514

17 Hva er hovedårsaken til at du ikke skal kjøpe nytt kamera i 2016/2017? 42 % av de som ikke skal kjøpe nytt kamera det neste året, oppgir at de ikke skal kjøpe nytt kamera pga. at kameraet de har på sin mobiltelefon dekker deres behov. Det er nå 58 % (51 % i fjor) i den yngste aldersgruppen som oppgir at de ikke skal kjøpe nytt kamera begrunnet med at mobilkameraet dekker behovet. Omregnet* kan vi si at ca 38 % av det potensielle markedet bortfaller i 2016/2017 grunnet mobilkameraet. Vi kan på bakgrunn av disse 4 målingene si at trenden er økende og bygger opp under funnene fra en internasjonal undersøkelse** fra 2013 som viser at det bare er 4 %-poeng flere som benytter kompaktkamera enn mobilkamera (71% mot 67%). 79% of smartphone users told Futuresource they regularly take photos with their smartphone, making it the most popular activity on smartphones (Futurescope Des 2015) N=1372 * 42 % av 1372 respondenter = 38% av 1514 respondenter ** Futuresoure Consulting markedsundersøkelse over foto-vaner 2013

18 Hvilke(n) type kamera planlegger du å kjøpe? Benevnelser benyttet tidligere Digitalt kompaktkamera = Kompaktkamera Digitalt speilreflekskamera = Speilreflekskamera Digitalt videokamera = Videokamera Gjelder kun de som har oppgitt at de ønsker å kjøpe nytt kamera i 2016/2017. Andelen som planlegger å kjøpe kompakt systemkamera stiger nå med 10 %-poeng mens andelen som sier de skal kjøpe kompaktkamera øker med 6 %- poeng. Aldersgruppen 16-24 planlegger i større grad enn andre å kjøpe kamera med direkte utskrift (22%). N=138

19 Når du neste gang kjøper kamera, hva vil du legge mest vekt på? Gjelder kun de som har oppgitt at de ønsker å kjøpe nytt kamera i 2016/2017. Flere ønsker nå god pris/godt tilbud neste gang de kjøper kamera. 25 % oppgir nå at de ønsker kamera med nettilgang, en økning på hele 11 prosentpoeng fra i fjor. N=138

20 Da du/dere sist skulle kjøpe kamera, hvilke informasjonskilder var viktige for ditt valg? Menn har i større grad enn kvinner søkt informasjon via produkttester/omtaler og internett. Kvinner har i større grad enn menn søkt informasjon via veiledning i butikk og samtale med venner/bekjente. N=1373

21 Hvilke bildeprodukter har du kjøpt av egne bilder siste året? Trenden med at vi kjøper mindre papirbilder fortsetter også i år. Kvinner har i større grad enn menn kjøpt vanlige papirbilder, temakort og kalendere. Barnefamiliene har i større grad enn andre kjøpt alle de ulike bildeproduktene. Gruppen som kun tar bilder med mobilkamera kjøper i mindre grad enn andre mindre av alle produktene. Hele 73 % i denne gruppen har ikke kjøpt billedprodukter av egne bilder. N=1514

22 Hvilke bildeprodukter har du kjøpt av egne bilder siste året? (Kun tatt bilder med mobilkamera - 231 stk.)

23 Hvilke bildeprodukter tror du at du vil komme til å kjøpe i nærmeste fremtid? Kvinner planlegger i større grad enn menn å kjøpe vanlige papirbilder, fotobok og temakort. Barnefamiliene planlegger i større grad enn andre å kjøpe alle produktene som er nevnt. Vanlige papirbilder fortsetter nedgangen! N=1509

24 Hvilke bildeprodukter tror du at du vil komme til å kjøpe i nærmeste fremtid ? (Kun tatt bilder med mobilkamera - 231 stk.)

25 Bildeprodukter kjøpt vs. tror man skal kjøpe Skal man tro forbrukerne (og trenden) kommer salget av fotobøker og dekorasjonsbilder til å øke det neste året. Samme observasjon gjorde vi i 2014 og 2015. Tallene viser at folk ikke alltid gjør som de tror de skal gjøre for tallene er stabile for disse 2 produktgruppene fra 2014 til 2016.

26 Hvor har du bestilt bildeprodukter siste 12 måneder? Tilbakegangen vi observerte for bestilling på nett i 2015 er nå reversert. Aldersgruppen over 55 år samt den yngste aldersgruppen har i større grad enn andre aldersgrupper bestilt bildeprodukter i butikk. Aldersgruppen 25-44 år har i større grad enn andre bestilt bildeprodukter på nettet. Barnefamiliene har i større grad enn andre bestilt bildeprodukter på nettet. N=672

27 Fra hvilken plattform er bildeproduktene bestilt? Nytt spm 2016 N=546 Generelt bestiller så å si alle via sin PC/Mac men 20 % i alderen 16-24 år bestilte bildeproduktene fra mobil mot bare 4 % i aldersgruppen over 55 år.

28 Hvordan har du vist frem dine bilder det siste året? Flere viser nå bildene frem på mobiltelefonen mens andelen som viser frem på PC skjerm har gått ytterligere ned. Menn har i større grad enn kvinner vist frem bilder på TV skjerm, Projector, PC og blogg/hjemmesider. Kvinner har i større grad enn menn vist frem bilder i fotobok, på mobiltelefonen, sosiale medier og i tradisjonelle fotoalbum. Familier med barn i alderen 0-5 år har i større grad enn andre vist frem bilder på alle plattformer minus TV- skjerm. N=1512

29 Har du fremkalt bilder tatt med mobiltelefon? Nytt spørsmål i 2015 N=1514 Det at 28 % har fremkalt bilder tatt med mobiltelefonen er positivt og det blir spennende å følge utviklingen de neste årene. Trenden internasjonalt er at flere fremkaller bilder tatt med mobil via enkle bestillingsaper. 57 % av de med barn i alder 0-5 har fremkalt bilder tatt med mobiltelefonen. Aldersgruppen 25-44 har i større grad enn andre aldersgrupper fremkalt bilder tatt med mobiltelefonen (40 %). Resultatene viser at barnefamiliene i stor grad printer ut bilder uavhengig av hvilket kamera de er tatt med.

30 På hvilken måte har du laget vanlige papirbilder av dine digitale bilder det siste året? Totalt har man i snitt laget ca. 100 vanlige papirbilder det siste året, dette er en nedgang på ca. 30 fra i fjor. 30 % av disse er i 2016 skrevet ut selv mot 21 % i 2015. Jo eldre man er jo flere vanlige papirbilder har man laget siste året. De over 55 år har i snitt laget 140 bilder mens de under 25 år bare har laget 40. N=657

31 Hvor mange bilder tar du per år med kamera? Gruppen med over 1 million i inntekt tar flere bilder med kamera per år enn gruppen med under 400.000 i inntekt Også gruppen med barn i alderen 0-5 år tar flere bilder enn andre. Snitt 2013: 908 Snitt 2014: 905 Snitt 2015: 789 Snitt 2016: 709 Median 2013: 300 Median 2014: 200 Median 2015: 200 Median 2016: 100 N=1514

32 Hvor mange bilder tar du per år med mobilkamera? Snitt 2013: 336 Snitt 2014: 434 Snitt 2015: 487 Snitt 2016: 656 Median 2013: 100 Median 2014: 200 Median 2015: 200 Median 2012: 200 N=1514 Aldersgruppene under 45 år tar i snitt flere bilder med mobilkamera per år enn aldersgruppen over 45 år. Barnefamiliene tar i snitt flere bilder med mobilkamera enn andre.

33 Antall bilder tatt med kamera er synkende mens bilder tatt med mobilkamera er fremdeles økende (27%) (32%) (38%) (48%)

34 Noen kjennetegn på hvem som tar få/mange bilder med kamera/mobilkamera 35-44 år Over 1 mill. Samboende Har barn Har/bruker speilreflekskamera Har laget og skal kjøpe fotobok Bestiller bilder på nett Skal kjøpe nytt kamera i 16/17 Har tilleggsutstyr Mann 55+ år Lav utdannelse Bor alene Ingen barn Mer enn 10 år siden kjøpte nytt kamera Hverken kjøper/planlegger å kjøpe bildeprodukter Mobilkamera ikke viktig Ikke planer om å kjøpe nytt kamera Er ikke interessert i å ta bilder 55+ år Ingen barn Nylig kjøpt nytt kamera Mobilkamera ikke viktig Kjøpt objektiv Har/bruker speilreflekskamera Har/bruker kompakt systemkamera Fotoblader/fotomagasiner viktig informasjonskilde Kvinne 16-34 år Har barn 0-5 år Viser frem bilder på mobil Mobilkamera dekker behov Mobilkamera svært viktig Skal erstatte kompakt med mobilkamera Legger ut bilder/film direkte fra mobilen


Laste ned ppt "Elektronikkbransjen – Fotorådet Foto-undersøkelsen 2016 Prosjektleder/analytiker: Morten Island."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google