Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringstall for Asker pr. 31.12.14 PSN 20. august 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringstall for Asker pr. 31.12.14 PSN 20. august 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringstall for Asker pr. 31.12.14 PSN 20. august 2015

2 KommuneNM 20152

3 Utdanningsnivå KommuneNM 20153

4 Vekst i antall kunnskapsarbeidsplasser KommuneNM 20154

5 Arbeidsplasser fordelt på næringer KommuneNM 20155

6 Antall arbeidsplasser KommuneNM 20156

7 Endringer i antall arbeidsplasser KommuneNM 20157

8 Høy etablererfrekvens KommuneNM 20158

9 Handel KommuneNM 20159

10 Pendling KommuneNM 201510

11 > Lenke til flere næringstall: > https://www.asker.kommune.no/Documents/N%c3%a6rings liv/Sysselsatte%20og%20foretak%20Asker%20200615.pdf https://www.asker.kommune.no/Documents/N%c3%a6rings liv/Sysselsatte%20og%20foretak%20Asker%20200615.pdf KommuneNM 201511

12 KommuneNM 2015 PSN 20. august 2015

13 Plasseringer > 1.Sola > 2.Bærum > 3.Stavanger > 4. Asker > 5.Oslo > 8. Kongsberg > 14. Ullensaker > 15. Lier > 17. Skedsmo > 37. Røyken > 43. Drammen > Akershus Vest, beste region av landets 77 KommuneNM 201513

14 Fordelingen IndikatorSolaBærumStavangerAskerOslo Næringsliv23167 Arbeids marked 1219461 Demografi25551509 Kompetanse146179 Kommune økonomi 116427 KommuneNM 201514 Sum:17708181 93

15 > Lenke til hele rapporten for KommuneNM fra NHO’s nettsider: > https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og- dokumenter/offentlig-sektor-og-naringslivet/nhos- kommunenm-2015-v2.pdf https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og- dokumenter/offentlig-sektor-og-naringslivet/nhos- kommunenm-2015-v2.pdf KommuneNM 201515

16 Oslo Business region AS Invitasjon til 6 Akershuskommuner inn i selskapet

17 Invitasjon til 6 Akershuskommuner > Oslo Business region AS etablert som et næringsselskap av Byrådet, i drift siden januar 2014 > De ønsker å utvide deltakelse i selskapet med utvalgte kommuner i Akershus: –Ski –Ås –Skedsmo –Ullensaker –Bærum –Asker Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

18 Asker inviteres til: > Tegne en aksjepost på kr. 15.000.- > Delta i selskapet samlede virksomhet og styring > Forplikte seg til et minimum driftstilskudd på 1 mill pr. år > Aksjetegning finner sted senest 1. desember, svar fra inviterte kommuner ønskes innen 10. november Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

19 Oppgaveområde 1// Etablererveiledning - og oppstartsaktiviteter Tilnærming: 1. ”Lavterskel breddetilbud” til alle i oppstartsfase (Startup Days, digitale verktøy). 2. ”Høyterskeltilbud” koblingsarenaer for Startups, investorer, store selskaper

20 Hovedoppgaveområde 2// Internasjonal profilering og markedsføring Tilnærming: > Følge opp profileringsstrategi.

21 3// Næringsut vikling - Arenabyggi ng Tilnærming: > Bringe internasjonale trender innen entreprenørskap til Oslo. > Prioritere arenaer hvor entreprenørskap kobles mot ledende kunnskapsnæringer (Store selskaper og forskningsmiljøer). > Prioritere oppfølging av tema i Regional Innovasjonsstrategi og Kulturnæringsstrategi

22 Oppgaveområde 4// Statistikk og analyse ”Oslo i verden”

23 Deltakelse og ressursbruk > Vurdering før deltakelse i selskapet Oslo Business region : –Se på sammenhengen mellom OBR’s hovedsatsingsområder med vår egen Strategiske næringsplan –Hva ønsker de andre inviterte kommuner –Virkning av samarbeidet vårt med Akershus Fylkeskommune –Prosjekter som gjennomføres sammen med Asker næringsråd –Etablererveiledningen som utføres i Asker og Bærum, med viktig støtte fra AFK –Styring av selskapet, mulighet for påvirkning –Kost / Nytte vurdering Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

24 Hva har vi av føringer fra Strategisk næringsplan KommuneNM 201524

25 «Vi lever i en tid der grensene mellom kommuner og regioner hviskes ut, og da er det nødvendig å løfte blikket.» Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

26 Innovasjon og entreprenørskap Styrke innovasjonsarbeidet i kommunens bedrifter i samarbeid med Campus Asker Kunnskapssenteret og næringslivet skal årlig ha innovative samarbeidsprosjekter Øke bruk av Skattefunn Fortsette prosjektarbeid med Ungt Entreprenørskap Oppfølging av vekstbedrifter Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

27 Internasjonalisering - rekruttering Arbeide for at AIS kan tilby hele grunnskoleløpet innen 5 år Etablere gründerhjelp for innvandrere innen 2 år Engelskspråklig nettsider for rekruttering, kurs og jobbinformasjon på plass innen 2 år. Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

28 Kunnskapsbedrifter Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS Økning med antall kunnskapsbedrifter med 300 i løpet av 5 år 2000 flere ansatte i kunnskapsbedrifter i løpet av 5 år Antallet askerbøringer i kunnskapsbedrifter skal øke med 1700 de neste 5 år

29 Omdømme, profilering og synlighet Årlig 10 bedriftsbesøk med kommunes politiske og administrative ledelse Gode historier fra næringslivet i media Avklare grunnlag for etablering av www.asker.no www.asker.no Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS

30 Samarbeid og nettverk over grensene Etablere et «Næringsforum Akershus Vest» Samarbeid med olje- og gassorganisasjoner lokalt Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS Etablere kontaktnettverk med Røyken og Lier Være aktiv medspiller til prosjekter i de lokale næringsorganisasjonene Avklare samarbeid med Oslo Business Region

31 Prosessen videre > Dialog har startet med Bærum > Fortsetter med de øvrige inviterte kommuner og AFK > Kan være aktuelt å se på redusert bidrag/deltakelse > Dialog om justering av selskapets aktiviteter med Oslo sammen med inviterte kommuner > Politisk behandling i oktober/november. Invitasjon til deltakelse i Oslo Business region AS


Laste ned ppt "Næringstall for Asker pr. 31.12.14 PSN 20. august 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google