Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og problemstillingar Digitale ferdigheiter Den digitale utviklinga har endra måten vi les, skriv, reknar og uttrykkjer oss på munnleg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og problemstillingar Digitale ferdigheiter Den digitale utviklinga har endra måten vi les, skriv, reknar og uttrykkjer oss på munnleg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og problemstillingar Digitale ferdigheiter Den digitale utviklinga har endra måten vi les, skriv, reknar og uttrykkjer oss på munnleg.

2 Tileigne og behandle Lære å bruke ulike digitale verktøy, medium og ressursar til å søkje etter informasjon med søkjemotor og sentrale nettsider. Sortere informasjon etter kven som er truverdige kjelder, og til slutt organisere informasjonen til oppgåva di.

3 Produsere og arbeide med Lære å lage ein samansett tekst (tekst, bilete og lyd). Lære å lage presentasjonar i PowerPoint og Movie Maker (t.d. fotohistorie) Har du laga ein samansett tekst før? Korleis ville du gjort det?

4 Kommunisere Lære å bruke digitale verktøy til å samarbeide i læringsprosessar. Det kan vere e-post, Facebook, Twitter og ikkje minst Pedit.

5 Korleis kommuniserer du med vennane dine? Brukhue.com Bruk hue (video) Tips mot digital mobbing

6 Digital dømmekraft Lære å bruke digitale verktøy på ein forsvarleg måte, og å ha eit bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett. Kva informerer du om deg sjølv på internett, og korleis vernar du om privatlivet ditt?

7 Tileigne og behandle – Søk og finn INTERNETTBIBLIOTEK Uendeleg informasjonsmengd Kaotisk og uoversiktleg Mange usikre kjelder Ei avgrensa informasjonsmengd Ordna og strukturert Nesten alle kjelder er kvalitetssikra Informasjonskjelder

8 1.Du definerer temaet for oppgåva 2. Du finn informasjonskjelder 3. Du vel informasjonskjelder 4. Du behandlar informasjonen 5. Du presenterer informasjonen

9 Korleis finn du informasjon, og korleis behandlar du den etterpå? Er soling skadelig?

10 Vurdere Kjeldekritikk vil seie å tenkje SMART Synsvinkel Kva rolle og kunnskap har den som skriv, og kan du stole på denne? MålKva mål har den som skriv dette, ligg det noko motiv bak? Autoritet Kven er det som skriv, og kva truverdig er denne kjelda? Relevans Kor aktuell er informasjonen for det du leiter etter TidNår er dette skriven, og har det kome meir oppdatert informasjon?

11 Opphavsrett Vis tydelig kva som er kjeldeopplysningar og kva som er dine egne vurderingar, meiningar eller påstandar. Sitat er noko du gjentek frå andre, skal ikkje endrast, og skrivast i kursiv Oppsummering er måten du tolkar informasjonen på. Omskriving er å gjengi andre sin informasjon med eigne ord. Kjeldelista skal innehalde ein meir detaljert opplysningar.

12 Produsere og arbeide med Korleis opne, lagre som nytt dokument på server, og organisere dokumenta dine. Bli kjend med verktøylinjene og skrifttypar, linjeavstand, avsnitt og liknande. Bli kjend med kva omsyn ein må ta i ein Power Point presentasjon. På Volda ungdomsskule har vi desse programma Kan du nemne ulike digitale måtar å arbeide på? På skulen vår har vi lisens på Microsoft sine produkt. Skrive: Word Rekne: ExcelPresentasjon: PowerPoint Bilete: PicasaFilm: Movie Maker / Pinnacle Studio Teikne: Paint / Google SketchUp

13 Quiz - Nettvett.noNettvett


Laste ned ppt "Mål og problemstillingar Digitale ferdigheiter Den digitale utviklinga har endra måten vi les, skriv, reknar og uttrykkjer oss på munnleg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google