Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riktig bruk av kilder i skolearbeidet Slik unngår du å bli tatt for fusk …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riktig bruk av kilder i skolearbeidet Slik unngår du å bli tatt for fusk …"— Utskrift av presentasjonen:

1 Riktig bruk av kilder i skolearbeidet Slik unngår du å bli tatt for fusk …

2 Mål  Du skal …  … bli mer bevisst på hvordan du bruker kilder  … kunne bruke kilder på riktig måte i skolearbeidet  … vite hva som menes med begreper som plagiat, sitat, referat, kildeliste osv.

3 Skolens regler for kildebruk  Bruk mer enn én kilde!  Vær kritisk til kildene!  Oppgi kildene i teksten!  Lag kildeliste!

4 Hva er en kilde?  Der opplysningene kommer fra:  Bok  Avis  Tidsskrift  Nettsted  Personer (informanter)

5 Stikkord for denne sekvensen:  Plagiat  Sitat-teknikk  Referat-teknikk  Omskriving  Referanser  Fotnoter  Kildeliste

6 Plagiat  Litterært eller kunstnerisk tyveri  Avskrift fra en kilde  Kopiering og liming av tekst fra nettsteder  NB!Regnes som fusk !

7 Gjengi informasjon fra kilder 3 måter:  Sitat  Omskriving (parafrase)  Oppsummering (referat)

8 1. Sitat  Skal være ordrett gjengitt  Ikke for lange  Markeres ved kursiv eller innrykk  Kilden skal oppgis i parentes eller ved bruk av fotnote

9 Sitat fra kilden (eksempel 1)  Litteraturkritikeren Øystein Rottem uttaler at Erlend Loe har skrevet en bok som bobler av lystig skrivekunst på så godt som hver eneste side. (Dagbladet 29.10.1996) Artikkelen fra Dagbladet

10 Kildehenvisning  Bakerst i oppgaven:  Kilder: Rottem, Øystein. Utspekulert naivisme. Dagbladet, 29.10.1996.

11 Sitat fra kilden (eksempel 2)  I oppslagsverk kan man lese at i årene som fulgte kom det flere ganger til alvorlige sammenstøt mellom svarte og hvite (…) og et mer organisert arbeid for å sikre de svartes rettigheter ble tatt opp. 1  Fotnote: 1 Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

12 Kildehenvisning  Bakerst i oppgaven:  Kilder: Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

13 2. Omskriving  Gjengi andres informasjon med egne ord  Kilden skal oppgis i parentes eller ved bruk av fotnote  Kilden skal inngå i kildelista

14 Omskriving av kilden  De kommende årene var det stadige sammenstøt mellom hvite og svarte, og flere mente at arbeidet for de svartes rettigheter måtte organiseres på en bedre måte. 1  Fotnote: 1 Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

15 Kildehenvisning  Bakerst i oppgaven:  Kilder: Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

16 3. Oppsummering  Sammendrag av informasjonen i kilden  Kilden kan oppgis i parentes eller ved bruk av fotnote  Kilden skal inngå i kildelista

17 Oppsummering av kilden  Det ble behov for mer organisert arbeid for de svartes rettigheter. 1  Fotnote: 1 Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

18 Kildehenvisning  Bakerst i oppgaven:  Kilder: Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

19 Referatmarkører  Litteraturkritikeren Øystein Rottem uttaler at Erlend Loe har skrevet en bok som bobler av lystig skrivekunst på så godt som hver eneste side. (Dagbladet 29.10.1996)  …sier at… / …hevder at… /… påpeker…

20 Referanser  Kildehenvisninger  I selve oppgaveteksten  I kildeliste bakerst  Kilder: Alle kildene du har brukt i alfabetisk rekkefølge

21 Kildeliste  Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543  Ritchie, Nigel.Martin Luther King og borgerrettighetskampen i USA. Oslo: Libretto, 2002  Rottem, Øystein. Utspekulert naivisme. Dagbladet, 29.10.1996.

22 Fotnoter  MS Word: Verktøylinja Sett inn  Referanse  Fotnote  OpenOffice: Verktøylinja Sett inn  Fotnote/sluttnote  Skriv inn sitatets kilde på riktig måte

23 Slik kan det se ut i oppgaven:  I oppslagsverk kan man lese at i årene som fulgte kom det flere ganger til alvorlige sammenstøt mellom svarte og hvite (…) og et mer organisert arbeid for å sikre de svartes rettigheter ble tatt opp. 1 … ______________________  [1] Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543

24 Kildeliste  Borgerrettsbevegelsen. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995. B. 2, s. 543  Ritchie, Nigel.Martin Luther King og borgerrettighetskampen i USA. Oslo: Libretto, 2002  Rottem, Øystein. Utspekulert naivisme. Dagbladet, 29.10.1996

25 Skolens regler for kildebruk  Bruk mer enn én kilde!  Vær kritisk til kildene!  Oppgi kildene i teksten!  Lag kildeliste!


Laste ned ppt "Riktig bruk av kilder i skolearbeidet Slik unngår du å bli tatt for fusk …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google