Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Grunnleggende tekstbehandling Forkurs H09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Grunnleggende tekstbehandling Forkurs H09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Grunnleggende tekstbehandling Forkurs H09

2 GRUNNLEGGENDE TEKSTBEHANDLING Dag 2 – 19. august 2009

3 Mål for økten – Dag 2 l Litt om hvorfor det er viktig å kunne Word l Filformat l Skjermbildet l Grunnleggende funksjoner i programmet l Mer om filbehandling

4 Hva bør du kunne? l Lagre og gjenfinne dokumenter l Enkel redigering l Enkel formatering l Topp/bunntekst l Sidenummerering l Lange dokumenter (senere i studiet)

5 Mapper l Litt om tekstbehandling – hva skal du benytte verktøyet til l Hvor bør du lagre filene dine? l Lag gjerne en mappe per fag l Bli kjent med skjermbildet og begrepene (tittellinje, menylinje, verktøylinje etc) l Visninger l Oppgave: lag nye mapper –En som heter IKT-undervisning

6 Lagring l Nye filformater: l.doc =>.docx l.xls =>.xlsx l.ppt =>.pptx Ønsker du at dokumentene du lager kan leses av en tidligere versjon, lagrer du i 97/2003- format (NB! Kompatibilitetmodus innebærer…….)

7 Skjermbildet i Word 2007

8 Sentrale begreper l ”Båndet” (Ribbon) l Oppgaveorienterte faner (inndelt i kategorier) l Gallerier l Office-knappen l Hjem l Levende forhåndsvisning –Oppgaverute –Statuslinje –Tittellinje

9 Båndet

10 Skrive inn tekst/slette tekst l Du skriver fortløpende fra innsettingspunktet l Bruk Backspace for å slette tegn til venstre for markøren – Delete for å slette tegn til høyre for markøren

11 Sjekkliste l Tekstbehandling sjekklistesjekkliste l http://www.lui.hio.no/IT/grunnutdanning/0 910/forkurs/index.html http://www.lui.hio.no/IT/grunnutdanning/0 910/forkurs/index.html

12 Navigasjonstaster l Home l End l Ctrl+Pil (venstre, høyre, opp eller ned) l Ctrl+Home l Ctrl+End

13 Merke tekst l Ord l Setning l Linje l Avsnitt l Hele dokumentet

14 Endre/formatere tekst l Skrifttype l Skriftstørrelse l Skriftstil; Fet;Kursiv;Understrek l Skriftfarge

15 Endre/formatere avsnitt l Høyrestille l Midstille l Venstrestille l Blokkjustering l Linjeavstand l Innrykk l Punktmerking

16 Formatere avsnitt l Skrifttype l Skriftstørrelse l Skriftstil; Fet;Kursiv;Understrek l Skriftfarge

17 Redigere tekst l Kopiere tekst l Klippe ut l Lime inn

18 Lagre dokumentet l Lagre via menylinjen l Bruke ikon for lagring l Hurtigtast for lagring l Mellomlagring

19 Angrefunksjonen l Angre siste handling l Angre flere handlinger tilbake

20 Skrive ut l Skrive ut gjeldende side l Skrive ut hele eller deler av dokumentet

21 Søke og erstatte l Søke etter ord l Søke etter ord og erstatte disse med nytt ord

22 Stavekontroll l Finner ord som er stavet feil

23 Oppgave l Åpne filen Digital hverdag fra K:\flu.les\IT eller last den ned l Lagre den i mappen som heter IKT

24 l Finn ut hvor mange sider dokumentet har - dette ser du ved å sjekke statuslinjen l Endre til skrifttype til Times New Roman l Merk hele første linje "Digital hverdag - på lærerværelset" og midstill denne l Merk overskriften "Innledning" og endre skriftstørrelsen til 14 pkt og blå skriftfarge l Merk avsnittet under "Innledning" og kursiver teksten i avsnittet l Skill følgende kursiverte tekst ut som eget avsnitt "Jeg har i alle år følt meg som en sjef i klasserommet. Men nå er jeg en taper.... Jeg er sliten og jeg har ikke mer å gi. Og smellen kom etter at skoleledelsen plasserte 5 datamaskiner i klasserommet...." l Rykk inn ovenfornevnte avsnitt (Innrykk) l Foreta en hurtiglagring l Endre venstremarg slik at den blir 3 cm bred l Søk etter Blåtoppen og erstatt med Hoppebakken l Bytt rekkefølge på avsnittene "Den energiske" og "Frykten for det ukjente" (Klipp ut - Lim inn) l Merk hele dokumentet og velg linjeavstand halvannen l Angre siste handling! l Lagre

25 EKSTRA – HVIS TID

26 Tabeller l Sett inn  tabell l Tabellverktøylinje l Lage tabell l Merke celler, rader, kolonner l Redigere tabell l Flytte eller kopiere l Formatere

27 Bruk av grafikk l Sette inn et utklippsbilde l Sette inn bilde fra fil l Endre et bilde l Sette bilde inn i tabell

28 Del 6 – Topptekst og bunntekst l Sette inn en topp-/bunntekst (side 9) l Gjør oppgave 6a


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Grunnleggende tekstbehandling Forkurs H09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google