Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik det foreligger. Inntekter 2016 er kr 3 957 697,- og utgifter er kr 4 000 156,- Dette gir et underskudd på kr 42 459,- Stipulert overskudd 2015 er kr 209 240,-kr Dette benyttes til å dekke underskuddet. Det medfører et overskudd/økonomisk buffer på kr 166 781,- (5 % av avdelingstilskuddet er kr 171,922)

2 MÅNED12100,0 INNTEKTER Revidert Resultat pr Budsjett Forbruks % avDisponibelt Kontonr 31.12.1430.09.152016 31.01.16 3100Tilskudd fra FO sentralt-3 167 998-2 463 748-3 438 451092,1 3210Kursinntekter-8 426-533-10 000084,3 3930Andre inntekter/refusjoner-190 261-209 428-250 000076,1 3940OU midler fra FO sentralt-216 842-133 644-364 246059,5 3945Ref. Fra FO sentralt div.kurs-521 561-56 082105 0000-496,7 SUM INNTEKTER-4 105 088-2 863 435-3 957 6970103,7

3 UTGIFTER Revidert Resultat pr Budsjett Forbruks % avDisponibelt GruppeSpesifikasjon pr. formålsgruppe31.12.1430.09.152016 31.01.16 10FO Hordaland internt357 062320 740526 914067,8169 852 20Fagpolitisk arbeid478 51398 536144 0000332,3-334 513 30Yrkesfaglig arbeid87 71027 51880 0000109,6-7 710 40Organisasjon og informasjon227 139134 974212 0000107,1-15 139 50Tillitsvalgtskolering440 201245 859221 5000198,7-218 701 60Klubber230 803195 945226 0000102,1-4 803 70Drift kontor2 095 9321 698 3512 469 742084,9373 810 80Internasjonalt arbeid167 97851 567120 0000140,0-47 978 SUM UTGIFTER4 085 3392 773 4904 000 1560102,1

4 DRIFTSRESULTAT Overskudd /Underskudd31.12.1430.09.152016 Resultat før finansinnt./-kostn-19 749-89 94442 4590 Renteinntekter bankinnskudd-10 5980 Renteinntekter div. Renteutgifter RESULTAT ETTER FINANS-30 347-89 94442 4590

5 10FO HORDALAND INTERNT Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 1010Årsmøte148000 1012Rep.skap208 49199 719243 500085,6 1015Styret50 52424 768132 900038,0 1016AU11 7615 07416 000073,5 1020Valgkomité002 00000,0 1022Kontrollkomité06231 00000,0 1030Politiske utvalg - andre15 39314 35616 800091,6 1050Helse Spekter - samarbeidsutvalg02 8154 00000,0 1052BUF etat51 77174 45885 714060,4 1075Samarbeidsmøter med andre FO avdelinger18 22314 22320 000091,1 1080AD HOC arbeid8991 5185 000018,0 1082Kongressforberedelser083 18700#DIV/0! 10FO HORDALAND INTERNT357 062320 740526 914067,8

6 20FAGPOLITISK ARBEID Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 2010Forhandlinger tarif368050 00000,7 2020Medlemssaker/personalsaker8 1449 64415 000054,3 2022Medlemsrettede aktiviteter- diverse4 0003500#DIV/0! 2023Medlemsrettede aktiviteter 1. Mai19 90715 77516 0000124,4 2024Medlemsrettede aktiviteter 2300000#DIV/0! 2025 Medlemsrettede aktiviteter 3 : FO kafe/medlemsmøter7 7477638 000096,8 2026 Medlemsrettede aktiviteter 4: konf.kviner og ledelse0000#DIV/0! 2027Medlemsrettede aktiviteter 5: diverse aksjoner84 25151 97030 0000280,8 2030Eksterne konferanser/møter/seminarer345 71519 09820 00001728,6 2055Bevilgninger8 0821 2505 0000161,6 20FAGPOLITISK ARBEID478 51398 536144 0000332,3

7 30YRKESFAGLIG ARBEID Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 3040Eksterne konferanser32 52527 51830 0000108,4 3042Interne konferanser55 185050 0000110,4 30YRKESFAGLIG ARBEID87 71027 51880 0000109,6

8 40ORGANISASJON OG INFORMASJON Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 4010LO kontingent85 38252 368110 000077,6 4015Andre kontingenter11 80310 75312 000098,4 4025Verving22 00725 47940 000055,0 4030profilering107 94746 37550 0000215,9 40ORGANISASJON OG INFORMASJON227 139134 974212 0000107,1

9 50TILLITSVALGTSKOLERING Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 5010Kurs i lov og avtaleverk122 70194441 5000295,7 5015Helse og sosialpolitisk påvirkning01 00000#DIV/0! 5022Turnuskurs0029 00000,0 5026Grunnkurs76 90650 35971 0000108,3 5080Annen tillitsvalgtskolering240 594103 39280 0000300,7 5081Kurs politisk arbeid0 50TILLITSVALGTSKOLERING440 201245 859221 5000198,7

10 60KLUBBER Kostnader Budsjett Revidert Budsjett Forbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 6021Klubbtilskudd klubb 1; KS Bergen104 83287 67385 0000123,3 6022Klubbtilskudd klubb 2 KS Bergen frikjøp35 51348 15150 000071,0 6023Klubbtilskudd klubb 3; klubber i KS distrikt37 79120 86215 0000251,9 6024Klubbtilskudd klubb 4; klubber i Spektar26 28912 73515 0000175,3 6025Klubbtilskudd klubb 5; klubber i Virke2 5655951 0000256,5 6026Klubbtilskudd klubb 6; klubber i Bufetet5693 5525 000011,4 6027Klubbtilskudd klubb 7; klubber i Stat ellers6 6823 4505 0000133,6 6028Klubbtilskudd klubb 8; klubber i privat001 00000,0 6029Klubbtilskudd klubb 9; HIB studentene5617 0527 00008,0 NYNettverksmøter15 000 NYklubbtilskudd klubb 10:NHO2 000 6030Tilltsvalgturnè16 00011 87525 000064,0 60KLUBBER230 803195 945226 0000102,1

11 70 DRIFT KONTORET Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 7010Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder782 076745 075847 000092,3 7015Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- kontosekretær292 030242 683312 000093,6 7018 lønn,sos.avg.pensj.kostn.- organisasjonstillitsvalgt323 610140 125 713 646 045,3 7022Dekning tapt arbeidsfortjeneste0000#DIV/0! 7032Dekning aviser24 10821 63625 000096,4 7034Barnepass002 00000,0 7040Personalopplæring2 720015 000018,1 7042Faglig oppdatering0015 00000,0 7048Sekretariatseminar4 5791 8895 000091,6 7058Velferdstiltak/gaver etc.3 6014 5725 000072,0 7060Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc.250 628239 920250 0000100,3 7070Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.35 60848 08450 000071,2 7072Inventar og diverse utstyr33 73616 44910 0000337,4 7074Porto8 9713 6455 0000179,4 7076Litteratur4 4383 9145 000088,8 7080EDB218 816150 126109 0960200,6 7082Kopi/faks50 70132 10335 0000144,9 7084telefon-bredbånd49 13542 17651 000096,3 7090Ytelser iht Reglement for lønna tillitsvalgte5 46549210 000054,7 7094Gebyrer6 7215 4655 0000134,4 7098Annet-1 011000#DIV/0! 70DRIFT KONTORET2 095 9321 698 351 2 469 742 084,9

12 80INTERNASJONALT ARBEID Kostnader Budsjett Revidert Budsjett Forbruks % av FormålTekst31.12.201430.09.20152016 budsjett 2016 8010Internasjonalt prosjekt TASWO36 727020 0000183,6 8020Internasjonalt prosjekt TASWO i regi av FO87 77042 50790 000097,5 8050Internasjonalt arbeid - Palestina0000#DIV/0! 8080Internasjonalt prosjekt / bevilgning123309 06010 0000123,3 80INTERNASJONALT ARBEID167 97851 567120 0000140,0


Laste ned ppt "Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google