Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik det foreligger. Inntekter 2016 er kr ,- og utgifter er kr ,- Dette gir et underskudd på kr ,- Stipulert overskudd 2015 er kr ,-kr Dette benyttes til å dekke underskuddet. Det medfører et overskudd/økonomisk buffer på kr ,- (5 % av avdelingstilskuddet er kr 171,922)

2 MÅNED12100,0 INNTEKTER Revidert Resultat pr Budsjett Forbruks % avDisponibelt Kontonr Tilskudd fra FO sentralt ,1 3210Kursinntekter ,3 3930Andre inntekter/refusjoner ,1 3940OU midler fra FO sentralt ,5 3945Ref. Fra FO sentralt div.kurs ,7 SUM INNTEKTER ,7

3 UTGIFTER Revidert Resultat pr Budsjett Forbruks % avDisponibelt GruppeSpesifikasjon pr. formålsgruppe FO Hordaland internt , Fagpolitisk arbeid , Yrkesfaglig arbeid , Organisasjon og informasjon , Tillitsvalgtskolering , Klubber , Drift kontor , Internasjonalt arbeid , SUM UTGIFTER ,1

4 DRIFTSRESULTAT Overskudd /Underskudd Resultat før finansinnt./-kostn Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter div. Renteutgifter RESULTAT ETTER FINANS

5 10FO HORDALAND INTERNT Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett Årsmøte Rep.skap ,6 1015Styret ,0 1016AU ,5 1020Valgkomité ,0 1022Kontrollkomité ,0 1030Politiske utvalg - andre ,6 1050Helse Spekter - samarbeidsutvalg ,0 1052BUF etat ,4 1075Samarbeidsmøter med andre FO avdelinger ,1 1080AD HOC arbeid ,0 1082Kongressforberedelser #DIV/0! 10FO HORDALAND INTERNT ,8

6 20FAGPOLITISK ARBEID Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett Forhandlinger tarif ,7 2020Medlemssaker/personalsaker ,3 2022Medlemsrettede aktiviteter- diverse #DIV/0! 2023Medlemsrettede aktiviteter 1. Mai ,4 2024Medlemsrettede aktiviteter #DIV/0! 2025 Medlemsrettede aktiviteter 3 : FO kafe/medlemsmøter , Medlemsrettede aktiviteter 4: konf.kviner og ledelse0000#DIV/0! 2027Medlemsrettede aktiviteter 5: diverse aksjoner ,8 2030Eksterne konferanser/møter/seminarer ,6 2055Bevilgninger ,6 20FAGPOLITISK ARBEID ,3

7 30YRKESFAGLIG ARBEID Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett Eksterne konferanser ,4 3042Interne konferanser ,4 30YRKESFAGLIG ARBEID ,6

8 40ORGANISASJON OG INFORMASJON Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett LO kontingent ,6 4015Andre kontingenter ,4 4025Verving ,0 4030profilering ,9 40ORGANISASJON OG INFORMASJON ,1

9 50TILLITSVALGTSKOLERING Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett Kurs i lov og avtaleverk ,7 5015Helse og sosialpolitisk påvirkning #DIV/0! 5022Turnuskurs ,0 5026Grunnkurs ,3 5080Annen tillitsvalgtskolering ,7 5081Kurs politisk arbeid0 50TILLITSVALGTSKOLERING ,7

10 60KLUBBER Kostnader Budsjett Revidert Budsjett Forbruks % av FormålTekst budsjett Klubbtilskudd klubb 1; KS Bergen ,3 6022Klubbtilskudd klubb 2 KS Bergen frikjøp ,0 6023Klubbtilskudd klubb 3; klubber i KS distrikt ,9 6024Klubbtilskudd klubb 4; klubber i Spektar ,3 6025Klubbtilskudd klubb 5; klubber i Virke ,5 6026Klubbtilskudd klubb 6; klubber i Bufetet ,4 6027Klubbtilskudd klubb 7; klubber i Stat ellers ,6 6028Klubbtilskudd klubb 8; klubber i privat ,0 6029Klubbtilskudd klubb 9; HIB studentene ,0 NYNettverksmøter NYklubbtilskudd klubb 10:NHO Tilltsvalgturnè ,0 60KLUBBER ,1

11 70 DRIFT KONTORET Kostnader Budsjett Revidert BudsjettForbruks % av FormålTekst budsjett Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder ,3 7015Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- kontosekretær , lønn,sos.avg.pensj.kostn.- organisasjonstillitsvalgt ,3 7022Dekning tapt arbeidsfortjeneste0000#DIV/0! 7032Dekning aviser ,4 7034Barnepass ,0 7040Personalopplæring ,1 7042Faglig oppdatering ,0 7048Sekretariatseminar ,6 7058Velferdstiltak/gaver etc ,0 7060Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc ,3 7070Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc ,2 7072Inventar og diverse utstyr ,4 7074Porto ,4 7076Litteratur ,8 7080EDB ,6 7082Kopi/faks ,9 7084telefon-bredbånd ,3 7090Ytelser iht Reglement for lønna tillitsvalgte ,7 7094Gebyrer ,4 7098Annet #DIV/0! 70DRIFT KONTORET ,9

12 80INTERNASJONALT ARBEID Kostnader Budsjett Revidert Budsjett Forbruks % av FormålTekst budsjett Internasjonalt prosjekt TASWO ,6 8020Internasjonalt prosjekt TASWO i regi av FO ,5 8050Internasjonalt arbeid - Palestina0000#DIV/0! 8080Internasjonalt prosjekt / bevilgning ,3 80INTERNASJONALT ARBEID ,0


Laste ned ppt "Budsjett FO Hordaland 2016 Vedtak: Representantskapet tar orientering om økonomisk situasjon i avdelingen til etterretning. Budsjett for 2016 vedtas slik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google