Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagforbund og profesjonsforbund Barnevernpedagoger Sosionomer Vernepleiere Velferdsarbeidere (bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning/velferdsfag)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagforbund og profesjonsforbund Barnevernpedagoger Sosionomer Vernepleiere Velferdsarbeidere (bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning/velferdsfag)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagforbund og profesjonsforbund Barnevernpedagoger Sosionomer Vernepleiere Velferdsarbeidere (bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning/velferdsfag) Studenter til disse profesjonene 22.500 medlemmer (1. august 2007)

2 2 Et forbund som Ivaretar og bedrer medlemmenes lønns- og arbeidsforhold Prioriterer yrkesfaglige interesser Er pådriver i helse- og sosialpolitikken Har et bredt samfunnspolitisk engasjement, inkludert kvinnepolitiske og internasjonale spørsmål Et av LOs mellomstore forbund

3 3 Lønns- og arbeidsforhold Rettferdig lønnsnivå og uttelling for kompetanse Likelønn Forsvar normalarbeidsdagen – 6 timersdag/30-timers uke Likestilling av skift og turnus Et godt arbeidsmiljø Rett til veiledning Verne- og sikkerhetsavtaler Mot sosial dumping Gode sykelønns-, pensjons- og permisjonsordninger Rett til utdanning og videreutdanning – studiefinansiering og lønn

4 4 Helse- og sosialpolitikken Våre kjerneområder: Barnevernet Sosialtjenesten Omsorgen for utviklingshemmede Våre grunnleggende verdier: Sosial inkludering, sosial utjamning, rettferdig fordeling

5 5 Yrkesfaglig arbeid B Målsetninger: Sikre kompetente yrkesutøvere Synliggjøre kompetanse Sikre gode utdanninger Styrke forskning og fagutvikling Redskaper: Yrkesseksjonene Fontene & Fontene-forskning Faggruppene Yrkesetisk råd

6 6 KONGRESS (hvert 4. år) SEKSJONSRÅD LANDSSTYRE Arbeidsutvalget, seksjonsrepr. Avdelingsrepr, studentrepr. Arbeidsutvalget (4 medlemmer) Godkjenningsutvalg / kompetanseråd Tariffpolitisk utvalg Helse- og sosialpolitisk utvalg Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Redaksjonsutvalg Organisasjonsutvalg Medlemskapsutvalg Kontrollkomitee Valgkomitee Yrkesetisk råd

7 7 FO-organisasjonen sett nedenfra Enkelt- medlem Klubb (arbeidsplass) (kommune) Avdeling (Minimum 1 heltids- tillitsvalgt) Regionstillitsvalgt (Helseregion / BUF-etat) Faggruppe Kriminalomsorgen Kompetansesentrene Høgskoler / universitet Fylkesmannsembedene Barne- og ungdomspsykiatrien Familievernet Habiliteringstjenesten Somatiske sykehus Voksenpsykiatrien 1. Linjetjenesten for personer med psyk. utviklingshemming

8 8 Tariffavtalene Ca 9.600 medlemmer i KS (kommunene unntatt Oslo) Ca 1.300 medlemmer i Oslo Kommune Ca 2.000 medlemmer i Staten Ca 2.500 medlemmer i Helseforetak etc Ca 1.000 medlemmer i private institusjoner, private høyskoler etc Ca 600 medlemmer på andre enkeltområder LOs forhandlingssammenslutninger

9 9 FO-Studentene Utgjør ca 10 % av FOs medlemmer (ca 2.500) Egen organisering med Landsting og Arbeidsutvalg Lokallag på hvert enkelt utdanningssted Automatisk studentmedlemmer også i LO Representert på FOs kongress, i landsstyret, i seksjonsrådene og i FOs avdelingsstyrer ifølge vedtekter Barnevernpedagog: Det finnes ca 2000 studenter fordelt på 11studiesteder + 2 deltidsutdanninger Sosionom: Ca 2700 studenter fordelt på 12 studiesteder + 2 deltidsutdanninger Vernepleier: Ca 3000 studenter fordelt på 12 studiesteder + 4 deltidsutdanninger Velferdsfag/forvaltning: Ca 200 studenter fordelt på 2 studiesteder FO-Studentene har stort vervepotensiale:

10 10 Samarbeid nasjonalt og internasjonalt LO Norsk barnevernsamband Forsa Rådet for psykisk helse med flere Norsk forbund for utviklinghemmede (NFU) Velferdsalliansen Fattig-Norge med flere Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomitee (NSSK) Nordisk forum for sosialpedagoger (NSSF) Nordiske offentligansattes faglige samorganisasjon (NOFS) International Federation of Social Workers (IFSW) International organisation of Social Educators (AIEJI) Internasjonalen for Stat- og kommuneansatte (ISKA) FO er medlem av:FO samarbeider med:


Laste ned ppt "1 Fagforbund og profesjonsforbund Barnevernpedagoger Sosionomer Vernepleiere Velferdsarbeidere (bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning/velferdsfag)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google