Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbund og profesjonsforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbund og profesjonsforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbund og profesjonsforbund
Barnevernpedagoger Sosionomer Vernepleiere Velferdsarbeidere (bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning/velferdsfag) Studenter til disse profesjonene medlemmer (1. august 2007)

2 Et forbund som Ivaretar og bedrer medlemmenes lønns- og arbeidsforhold
Prioriterer yrkesfaglige interesser Er pådriver i helse- og sosialpolitikken Har et bredt samfunnspolitisk engasjement, inkludert kvinnepolitiske og internasjonale spørsmål Et av LOs mellomstore forbund

3 Lønns- og arbeidsforhold
Rettferdig lønnsnivå og uttelling for kompetanse Likelønn Forsvar normalarbeidsdagen – 6 timersdag/30-timers uke Likestilling av skift og turnus Et godt arbeidsmiljø Rett til veiledning Verne- og sikkerhetsavtaler Mot sosial dumping Gode sykelønns-, pensjons- og permisjonsordninger Rett til utdanning og videreutdanning – studiefinansiering og lønn

4 Helse- og sosialpolitikken
Våre kjerneområder: Barnevernet Sosialtjenesten Omsorgen for utviklingshemmede Våre grunnleggende verdier: Sosial inkludering, sosial utjamning, rettferdig fordeling

5 Yrkesfaglig arbeid B Målsetninger: Sikre kompetente yrkesutøvere
Synliggjøre kompetanse Sikre gode utdanninger Styrke forskning og fagutvikling B Redskaper: Yrkesseksjonene Fontene & Fontene-forskning Faggruppene Yrkesetisk råd

6

7 FO-organisasjonen sett nedenfra
Faggruppe Kriminalomsorgen Kompetansesentrene Høgskoler / universitet Fylkesmannsembedene Barne- og ungdomspsykiatrien Familievernet Habiliteringstjenesten Somatiske sykehus Voksenpsykiatrien 1. Linjetjenesten for personer med psyk. utviklingshemming Regionstillitsvalgt (Helseregion / BUF-etat) Avdeling (Minimum 1 heltids- tillitsvalgt) Klubb (arbeidsplass) (kommune) Enkelt- medlem

8 Tariffavtalene Ca 9.600 medlemmer i KS (kommunene unntatt Oslo)
Oslo Kommune Ca medlemmer i Helseforetak etc LOs forhandlingssammenslutninger Ca medlemmer i Staten Ca medlemmer i private institusjoner, private høyskoler etc Ca 600 medlemmer på andre enkeltområder

9 FO-Studentene har stort vervepotensiale:
Utgjør ca 10 % av FOs medlemmer (ca 2.500) Egen organisering med Landsting og Arbeidsutvalg Lokallag på hvert enkelt utdanningssted Automatisk studentmedlemmer også i LO Representert på FOs kongress, i landsstyret, i seksjonsrådene og i FOs avdelingsstyrer ifølge vedtekter FO-Studentene har stort vervepotensiale: Barnevernpedagog: Det finnes ca 2000 studenter fordelt på 11studiesteder + 2 deltidsutdanninger Sosionom: Ca 2700 studenter fordelt på 12 studiesteder + 2 deltidsutdanninger Vernepleier: Ca 3000 studenter fordelt på 12 studiesteder + 4 deltidsutdanninger Velferdsfag/forvaltning: Ca 200 studenter fordelt på 2 studiesteder

10 Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
FO er medlem av: FO samarbeider med: Norsk forbund for utviklinghemmede (NFU) Velferdsalliansen Fattig-Norge med flere LO Norsk barnevernsamband Forsa Rådet for psykisk helse med flere Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomitee (NSSK) Nordisk forum for sosialpedagoger (NSSF) Nordiske offentligansattes faglige samorganisasjon (NOFS) International Federation of Social Workers (IFSW) International organisation of Social Educators (AIEJI) Internasjonalen for Stat- og kommuneansatte (ISKA)


Laste ned ppt "Fagforbund og profesjonsforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google