Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Presentasjon Kapitalmarknadsdag Oslo 21. august 2013 Adm. Banksjef Solveig Midtbø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank 1 Søre Sunnmøre Presentasjon Kapitalmarknadsdag Oslo 21. august 2013 Adm. Banksjef Solveig Midtbø."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Presentasjon Kapitalmarknadsdag Oslo 21. august 2013 Adm. Banksjef Solveig Midtbø

2 SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre, 160 år, sjølvstendig 6 kontor med hovudkontorfunksjon i Volda 70 tilsette, 68,6 årsverk God soliditet og inntening A minus rating (DNB) Forvaltningskapital 8,187 mrd. (pr. 30.6.13) Forretningskapital 9,692 mrd.(inkl. BK) Etablert i Ulsteinvik i nov 2006 Etablert i Fosnavåg i sept 2008 Utlånsfordelinga PM/BM –Om lag 70 /30 - aukande på PM –BM: 7 fokuserte bransjar - eigen kompetanse Bu og virke på Søre Sunnmøre

3 Næringslivet i banken sitt marknadsområde - Karakteristikk Ørsta Industri Statlege etatar Volda Offentleg tenesteyting Ulstein Verft & Offshoreleverandør Herøy Offshorerederi &Fiskeri

4 SpareBank 1 Søre Sunnmøre - Solid og lokalt forankra Nøkkeltal - konsern31.12.201230.06.2013 Rein kjernekapitaldekning - konsolidert12,02 %11,32 % EK-avkastning – etter tap og skatt6,40 %10,15 % Driftskost. i % av sum driftsinnt. eks. VP63,3 %50,8 % Forvaltningskapital inkl SB1BK 17,873 mrd8,188 mrd Brutto utlån eks SB1BK6,233 mrd6,430 mrd Utlånsvekst inkl SB1BK 1 (eks BK 5,2%, 3,2%) 8,6 %4,1 % Innskot4,345 mrd4,605 mrd Innskotsvekst7,7 %6,0 % Innskotsdekning – eks overføring SB1BK69,7 %71,6 % Årsverk70,068,6

5 Utvikling i rentenetto Press på rentenetto seinare år Auka innbetalingar til Bankenes Sikringsfond reduserer rentenetto Stigande trend Q2 isolert mot Q1 –Effekt av tidlegare renteendringar, seinast april med effekt i mai Måltal rentenetto: 1,6 % Kommentarer

6 Utvikling eigenkapitalavkastning (etter skatt) 2011 –Låge provisjonsinntekter –Negativ verdiendringar omløpsmiddel 2012 –Store tap Måltal EK-avkastning: 9 % Ny strategi ferdigstillast hausten 2013 for perioden 2014-2017. Kommentarer

7 . Fleire grafar bak i denne presentasjonen. Sjå elles vår internettside på www.sparebanken.no - Takk for meg. www.sparebanken.no

8 Utvikling kapitaldekning (konsolidert) Ikkje inkludert delårsresultat Ny strategi ferdigstillast hausten 2013 for perioden 2014-2017. Kommentarer

9 Utvikling i innskotsdekning (i % av brutto utlån) Positiv utvikling held fram i 2013 Innskotsvekst i 2012 på 7,8 % Kommentarer

10 Andre inntekter Kommentarer God utvikling i andre inntekter –SB1BK + 130% –Utbytte + 88%

11 Kostnadsutvikling Låg i 2010 –La om til IFRS, eingongseffekt på pensjonskostnader og balanseføring av fastrenter/swap Sluttet med kontanthandtering i 2010 2011 –Kostnader følgjer utviklinga –Spesielt andre inntekter var svært låg Fra 2010 til 2013 redusert talet på tilsette med 5,4%. Kommentarer

12 Positiv resultatutvikling Styrking underliggjande drift Positiv utvikling verdipapir Resultat etter tap og skatt pr 2013 Q2: 24,2 mill. kr Ventar betre utvikling 2. halvår enn tilsvarande i fjor. Kommentarer

13 Risikoutvikling portefølje (volum eks overføring SB1BK) Positiv porteføljeutvikling sjølv om auke i overføringar til SB1BK Måltal utlånsvekst inkl SB1BK 7% – Pr 2013 Q2: 4,1 % Kommentarer

14 Porteføljeutvikling Auka avlastning til SB1BK –Moderat vekst i overføringar SB1SS har relativt lågt nivå på overføring Aukas noe utover Oppfatter det som god buffer Kommentarer

15 Utvikling i tap (i % av brutto utlån inkl SB1BK) Kommentarer Tap Misligholdt Misleghald –Har hatt stort fokus på dette området Tap –Har hatt nokon større engasjement som har påført banken tap

16 Forfallsstruktur funding Løpande oppfølgjing –Fokus på langsiktig funding Likviditetsstyring –Likviditetsbuffer etablert for kortsiktig funding via webklient til SB1BK –Styrking av innskotsdekninga reduserer behovet for ekstern funding Likviditetsbufferindikatorer pr 2013 Q2: –LCR: 71,6 % –LBI: 94,9 % –Likviditetsindikator I: 114,3 –Likviditetsindikator II: 118,1 Kommentarer


Laste ned ppt "SpareBank 1 Søre Sunnmøre Presentasjon Kapitalmarknadsdag Oslo 21. august 2013 Adm. Banksjef Solveig Midtbø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google