Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Fylkesdelplan for vindkraftverk 2009 – 2021 i Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Fylkesdelplan for vindkraftverk 2009 – 2021 i Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Fylkesdelplan for vindkraftverk 2009 – 2021 i Nordland

2 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland)‏ Et nettverk for 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland med tilsammen ca 20 000 medlemskap. Jeger- og Fiskerforbundet i Nordland Turistforeningene i Nordland Naturvernforbundet i Nordland 4H Nordland KFUM/KFUK- speiderne Norges Speiderforbund Nordland Orienteringskrets NOF Nordland Salten Naturlag Syklistenens Landsforening Bodø Leknes Padleklubb Ofoten Friluftsråd Vesterålen Friluftsråd Polarsirkelen Friluftsråd Interesser som FNF Nordland skal ivareta: Sikre inngrepsfri natur/villmark Unngå tap av biologisk mangfold Sikre strandsonen Forsvare allemannsretten Sikre hensynet til fysisk aktivitet og naturopplevelse

3 Kunnskapsbaserte planforutsetninger Interessen for å bygge ut vindkraftverk, og trykket fra potensielle utbyggere på det politiske miljøet for å få på plass økonomiske støtteordninger, er stor. De påståtte globale klimaeffekter I planen må doumenteres. Men det er ikke bare å sette opp møllene og sveive dem i gang. De må settes opp på egnede steder, og da er det ikke bare vindforholdene som er interessante. Sleneset, kunnskapslaust av Fylkesrådet (og utbygger) Det handler vel så mye om konsekvensene for sårbar natur, for fauna og flora, reindrift og friluftsliv – og ikke minst den visuelle endringen av landskapet som vindmøllene vil forårsake for befolkning og reiseliv.

4 Vindkraftparadokset Dersom det virkelig var slik at vi ønsket å gjøre en best mulig innsats for å redusere CO2-utslippene, kommer vindkraftutbygging langt ned på lista.

5 Kostnadsberegninger ved ulike klimatiltak

6 Kraftoverskudd I Nordland Nordland har et kraftoverskudd på el-kraft med over 40%. Stamlinjenettet har begrenset kapasitet for å få ut ny kraft. Vi trenger et nytt regime for overføring av kraft der de reelle kostnader med linjebygging (mer kabling), energitap og miljøkonsekvenser prises inn. Vi får da utnyttet fordelene med kortreist kraft, som miljømessig og klimamessig er en fordel. Bedrifter med behov for fornybar energi i inn- og utland bør inviteres til Nordland.

7 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Overordnet mål = Utslippsreduksjoner Du får mye mer «klima» for pengene ved satsing på biovarme, effektivisering av eksisterende vannkraftverk, bygging av småkraftverk og ikke minst ved krav om bedre isolering og energieffektivisering i bygninger og industri. Fig. Hentet fra planutkastet

8 Energifrigjøring må prioriteres Krafttilskudd fra energisparing i næringsbygg og boliger og oppgradering av gamle kraftverk er de mest lønnsomme klimatiltak. 25-30 TWh på landsbasis innen 2020 frigjøres, og linjenettet må prioritere denne energien framfor ny kraftutbygging. Denne vurdering må inn I fylkesdelpanen Energiomlegging og -sparing vil overoppfylle EU fornybarkrav til norsk kraftproduksjon.

9 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Fornybar energi må være miljøvennlig Fornybar kraft er miljøvennlig bare når den ikke går ut over andre miljømål som biologisk mangfold og inngrepisfri natur. Andre hensynskrevende målsetninger: Landskap Friluftsliv Reindrift Reiseliv Kulturminner Strengere vern av strandsonen, fjord til fjellperspektiv Stort overskudd av fornybar kraft i Nordland og begrenset linjekapasitet gjør at vi kan ivareta disse hensyn.

10 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Kilde: DN

11 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Finne de “riktige” vindkraftprosjektene. Planutkastet vurderer sumvirkninger på bakgrunn av konsekvensanalyser med hensyn på en rekke tema bra. Det er viktig å være oppmerksom på svakheter og utfordringer ved denne metoden: Ved dårlig kartlegging må § 9. (føre-var-prinsippet) i Naturmangfoldloven legges til grunn: ”Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.”

12 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV FNF’s foreløpige innspill til planen: Sleneset Vindkraftverk i Lurøy: Sleneset vindkraftverk må inn i fylkesdelplanen for at planen skal framstå som helhetlig og seriøs. Det nye fylkesrådet må gå tilbake på sin ubegripelige separatbehandling av denne saken i fjor høst. Konkretvurderingene for det enkelte området får for ofte utfallet ”Akseptabel konflikt” selv om konfliktvurderingene i utgangspunktet tilsa ”Stor konflikt”.

13 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV FNF’s foreløpige innspill til planen: Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal må flyttes fra kategori 2 til 3. (Stor konflikt med BM, INON og Friluftsliv i tillegg til konflikter med samiske interesser)‏ Seiskallåfjellet vindkraftverk i Rødøy må flyttes fra kategori 2 til 3. (Stor konflikt med INON i tillegg til konflikt med reindrift) Sjonfjellet vindkraftverk i Nesna/Rana må flyttes fra kategori 1 til 3. (Stor konflikt med BM, INON og reindrift.)‏ Skavdalsheia vindkraftverk i Andøy må flyttes fra kategori 1 til 3. (Stor konflikt med BM, INON, friluftsliv og landskap)‏

14 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Nordlandsverran Sleneset er en del av landskapsregionen Nordlandsverran, som består av øyene og holmene utenfor kysten, fra Steigen i nord til Nord-Trøndelag i sør, Røst inkludert. De de skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vega Nordlandverran er et åpent øylandskap. På slike øyer er man nærmest alltid i synskontakt med hav og horisontlinje, og knapt noe sted i Norge ser man så mye himmel som her. Vindkraftverk vil ha en visuell influens/påvirkning innenfor denne sonen og vil dominere landskapsopplevelsen. Verken klimatrusselen eller andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området I overskuelig framtid. Den første utbygging vil punktere store deler av Nordlandsverran.


Laste ned ppt "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Fylkesdelplan for vindkraftverk 2009 – 2021 i Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google